นิทรรศการ นวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา

22 Jul 11:00 - 30 Jul 17:00 22 Jul 11:00 - 30 Jul 17:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
อ ทยานการเร ยนร TK park ร วมก บ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย , สำน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช.) , สำน กงานพ ฒนาเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ (องค การมหาช   More info

Wedding Reception คุณตาล & Mr.Sebastian

22 Jul 11:00 - 14:00 22 Jul 11:00 - 14:00 - Bang Saen Bang Saen
Bangsaen Heritage Hotel Bangsaen Heritage Hotel
  More info

How to speak with monks (Learn Thai)

22 Jul 11:00 - 13:00 22 Jul 11:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
language express@Mahathun plaza language express@Mahathun plaza
Speaking Thai to your friends is difficult as it is and then we have to use a whole different register when speaking to monks! Come along and learn the dos and donts when speaking...   More info

กิจกรรมให้ข้อมูลสัญจรที่พัทยา I Mobile Infopoint in Pattaya

22 Jul 11:00 - 23 Jul 18:00 22 Jul 11:00 - 23 Jul 18:00 - Pattaya Pattaya
Pattaya Pattaya
ก จกรรมให ข อม ลส ญจรจะไปพบค ณท พ ทยา 22-23 กรกฎาคมน เวลา 11.00-18.00 น. ท Begegnungszentrum เลขท 678/38 ถนนนาเกล อ ระหว างซอย 11 และซอย 13, พ ทยา ใครท ต องการย ายถ นฐานไปย งประ   More info

Thai Designer Kids Fashion Week

22 Jul 12:00 - 17:00 22 Jul 12:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Paragon Cineplex Paragon Cineplex
งานเล ศ งานป ง งานอล งการ มาก นแล วค ะ Double Littles เป ดร บสม ครน องๆ อาย 1 8 ป จำนวน 60 คน รอบละ 30 คน มาร วมเด นแบบในงาน Thai Designer Kids Fashion Week ในว นเสาร ท 22...   More info

แวะเข้าไปเดินเล่นสายรุ้งละอองดาว ระนอง

22 Jul 12:00 - 23 Jul 15:00 22 Jul 12:00 - 23 Jul 15:00 - Bangkok Bangkok
คน หลง ป่า / K O N L O N G P a คน หลง ป่า / K O N L O N G P a
22-23 กค จะแวะเข าไปเด นเล นสายร งละอองดาว ส ก 1 ค น เด นเองแบกเอง นอนเปล แบกเก ง เด นไว ก นง าย เมาช า เช ญ ย งว างอ ก 4-5 ท ___________________________ ค าใช จ าย 2900 รวมท...   More info

Study UK Mini Exhibition in Thailand

22 Jul 12:00 - 17:00 22 Jul 12:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
Meet representatives from 46 leading UK educational institutions. Submit the application form for September 2017 or January 2018 intake. Receive useful advice from experts on...   More info

2017 Thailand Aeropress Championship

22 Jul 12:00 - 23:59 22 Jul 12:00 - 23:59 - Chiang Mai Chiang Mai
Promenada Chiang Mai Promenada Chiang Mai
Thailand AeroPress Championship 2017 THAC2017 การแข งข นการชงกาแฟด วยอ ปกรณ ท เร ยกว า AeroPress เพ อหาต วแทนประเทศไทย ไปแข งในระด บโลกต อท กร งโซล ประเทศเกาหล ใต ในเด อนพฤศจ...   More info

Cbs ติวอินเวสเตอร์ Vol 2 ตอน เปลี่ยนเงินออม เป็นเงินทุน ฟรี

22 Jul 12:00 - 17:00 22 Jul 12:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
ออมเง นผ ดท 10 ป ก ไม รวย เม อการออมไม ได ตอบโจทย ความม งค ง ในอนาคตอ กต อไป การลงท นจ งเข ามาเป นส วนหน งท จะสร างความม งค งให ค ณ และท สำค ญ เม อค ณม โอกาสเร มก อน ค ณจะม งค...   More info

Thailand 9 Ball Open

22 Jul 12:00 - 23 Jul 22:00 22 Jul 12:00 - 23 Jul 22:00 - Bangkok Bangkok
Sportsman Bangkok Live Streaming Sportsman Bangkok Live Streaming
Welcome to the Thailand open hosted by Hustlers and The Sportsman in Bangkok. This is the biggest pool tournament ever to be sanctioned by the Thailand pool association so we...   More info

Excellence in Service

22 Jul 13:00 - 15:00 22 Jul 13:00 - 15:00 - Pattaya Pattaya
rPod Coworking Space rPod Coworking Space
''...delivering great customer service is where business is won or lost'' Tom Knighton 'Excellence in Service' -Business Seminar on 'Customer-Centricity' with ADVANCE L&D Date...   More info

รีวิว จักรยานเกรดฟิตเนส ราคา เบ๊าเบา (ทุกๆ1เเชร ลด 1 บาท)

22 Jul 13:00 - 15:00 22 Jul 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Homefittools - อุปกรณ์ออกกำลังกาย ดัมเบล ม้านั่ง บาร์ดึงข้อ ฟิตเนส ราคาถูก Homefittools - อุปกรณ์ออกกำลังกาย ดัมเบล ม้านั่ง บาร์ดึงข้อ ฟิตเนส ราคาถูก
ร ว วให ด ก นท กช นส วน ทนสอบความทนทานให ด ก นเห นๆ สอบถาม ได เลย ตอบก นสดๆ ท กๆ 1 เเชร ลด 1...   More info

ชวนคุณรวยด้วยแฮปปี้เฟรนไชส์

22 Jul 13:00 - 16:00 22 Jul 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
บ้านน็อคดาวน์ Happy house บ้านน็อคดาวน์ Happy house
ด วยยอดขายส วนต วรวม ส ส บกว าล าน... ผมม นใจว า น ค อโอกาสให ท กคนได สามารถรวยได มาเจอก บผม สอบถาม เร ยนร และแบ งป นประสบการณ ในการทำธ รก จ ท ม Partner ท เข มแข ง คอยสน บสน   More info

Cherub Thank You Party & Happy Birthday to Me!

22 Jul 13:00 - 18:00 22 Jul 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
บ้านน้ำเคียงดิน / Ban Nam Kieng Din Restaurant บ้านน้ำเคียงดิน / Ban Nam Kieng Din Restaurant
งานว นเก ดแอดม น และ Thank You Party สำหร บล กค า เฉพาะผ สนใจแต งโลล ต า และผ ต ดตามเท าน น ค าใช จ ายเข าร วมงาน 500 บาท ก อนกดเข าร วมงาน กร ณาค ยก บเพจก อน เพ อย นย   More info

Basic Darkroom with Mooroll

22 Jul 13:00 - 19:00 22 Jul 13:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA-TO HUBBA-TO
ดำด งส โลกขาวดำท เต มไปด วยพล ง... พร อมเร ยนร ศ ลปะการอ ดภาพขาว ดำเบ องต น ท จะถ ายทอดท กความทรงจำและโมเม นต สำค ญจากแผ นฟ ล มส แผ นกระดาษด วยม อค ณเอง โดย Mooroll Thanarath...   More info

D97P Club Officer Training (COT)

22 Jul 13:00 - 17:00 22 Jul 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
สภาคริสตจักรในประเทศไทย The Church of Christ In Thailand สภาคริสตจักรในประเทศไทย The Church of Christ In Thailand
Unite to unleash your club's full potential by joining the Club Officer Training (COT) for Toastmasters District 97P Divisions A, B and C All club officers are encouraged to join...   More info

Pom Pom Party #2

22 Jul 13:00 - 16:00 22 Jul 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Big Knit Cafe Big Knit Cafe
เป ดสอนแล ว คลาสสอนทำปอมปอมร ปส ตว : Pom Pom Party Workshop : เร ยนร เทคน คใส จ นตนาการและความค ดสร างสรรค ให ปอมปอมน มน มกลายเป นส ตว โลกแสนน าร ก! ค ณสามารถเล อกได ว าจะทำต...   More info

ศิลปินรุ่นจิ๋ว : จุดสีหรรษา

22 Jul 13:00 - 15:00 22 Jul 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
ดรุณบรรณาลัย ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ดรุณบรรณาลัย ห้องสมุดเด็กปฐมวัย
พ ดร ณขอเช ญชวนศ ลป นต วน อย มาสน กก บ ห องเร ยนศ ลปะของคร ขว ญ แต งแต มจ นตนาการ ด วยเทคน คทางศ ลปะท แตกต างก นด วยก นเถอะ! เหมาะสำหร บน องๆ อาย 5 ป ข นไป ร บจำนวนจำก ดคอร...   More info

เดินแบบพารากอน Thai Designer Kids Fashion

22 Jul 13:00 - 16:00 22 Jul 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam Paragon | สยามพารากอน Siam Paragon | สยามพารากอน
Royal Tale Kids เป ดร บสม ครน องๆนายแบบ/นางแบบ อาย ระหว าง 3-8ป (หร อส วนส งระหว าง 90-135 ซม.)ร วมเด นแบบงาน Thai Designer Kids Fashion Week จ ดเต มร ปแบบ ณ ลาน Infinicity Hall ช...   More info

Life's Aim เป้าหมายชีวิตกับการต่อแพทย์ต่างประเทศ

22 Jul 13:00 - 16:00 22 Jul 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Aim Intermed Aim Intermed
บร ษ ท เอม อ นเตอร เมด จำก ด จ ดส มมนา Life's Aim เป าหมายช ว ตก บการต อแพทย ต างประเทศ สำหร บน องๆ น กศ กษา ผ ปกครอง และผ สนใจท วไป ท ม เป าหมายศ กษาต อแพทย ต างประเทศ และม ความส   More info

Hydrangea month workshop

22 Jul 13:00 - 16:00 22 Jul 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Heart Is Heart Is
ไฮเดรนเย ยกำล งเบ งบาน!! พลาดไม ได เลยท เราจะชวนเพ อนๆ มาร วมช นใจไปก นก บเว ร คช อป DIY สำหร บคนร กการจ ดดอกไม โดยเฉพาะดอกไฮเดรนเย ย ในเด อนกรกฎาคมน มาเล อกไฮเดรนเย ยหลากส ส น   More info

Life Unlocked By USANA Thailand

22 Jul 13:00 - 17:00 22 Jul 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
USANA Health Sciences (Thailand) Limited USANA Health Sciences (Thailand) Limited
อ นเซลล เจนซ การบ กเบ กใหม ของส ขภาพส วนบ คคล พ ฒนาข นจากรากฐานของโภชนาการและส งส ญญาณของเซลล ย ซานามอบการบำร งท ด ท ส ด เพ มประส ทธ ภาพการปกป องด วยสารอน ม ลอ สระ และให การฟ นฟ ใ   More info

Stanley Tam’s Traditional Chinese Internal & External Exercises

22 Jul 13:00 - 15:00 22 Jul 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Yoga Elements Yoga Elements
External to Internal a workshop of traditional Chinese hard and soft exercises This workshop is a great overview of both the external and internal exercises used in old China for...   More info

Modern hand weaving workshop

22 Jul 13:00 - 18:00 22 Jul 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
R Studio R Studio
R Studio x A Bun In The Oven (fabric weaving yarn) Modern hand weaving ว นเสาร ท 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 18.00 น. ราคา 1,590 บาท/ท าน (รวมอ ปกรณ ) จำนวน 10 ท าน ผ เร ย   More info

อ่านแบบออก ก่อนออกแบบ โดย ภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา (เต็มแล้ว)

22 Jul 13:00 - 16:00 22 Jul 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
TCDC Commons TCDC Commons
เต มแล ว TCDC COMMONS ไอด โอ ค ว จ ฬา-สามย าน ร วมก บ สโมสรอ กษรศ ลป และอ กขรศ ลป กร งเทพฯ (TAB) เว ร กช อปนำเสนอกระบวนการเร ยนร จาก Lettering รอบต วในช ว ตประจำว น ผ านระเบ...   More info

อุตรดิตถ์พลังงานสะอาด

22 Jul 13:06 - 23 Jul 16:00 22 Jul 13:06 - 23 Jul 16:00 - Uttradit Uttradit
สวนชัยวัฒน์ตลาดกลางพันธุ์ไม้ สวนชัยวัฒน์ตลาดกลางพันธุ์ไม้
ป มน ำพล งงานแสงอาท ตย...   More info

Mainichi photo trip#3.

22 Jul 13:30 22 Jul 13:30 - Bangkok Bangkok
Mainichi Studio 毎日スタジオ Mainichi Studio 毎日スタジオ
รายละเอ ยดทร ป ว นเสาร ท 22/July/2017 เวลา 13.30 16.30 PM ท MAINICHI STUDIO แบบน องน งนาว ช ดล คน าร กใสใส ช ดพละญ ป น ค าทร ป 1600 ร บช างภาพ5 ท าน 1 2 3 4 5 ว ธ การชำระเง น กร...   More info

Hardeep Wreck Night Dive

22 Jul 14:00 - 21:00 22 Jul 14:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
Mermaids Dive Center 5 Star PADI CDC Mermaids Dive Center 5 Star PADI CDC
กล บมาอ กคร งก บทร ปดำน ำพ เศษ ไนท ไดฟ เร อจมส ธาท พย เด นทางออกจากร านเมอร เมดบ ายสองโมงไปย งท าเร อแสมสารหร อไปพบก นท ท าเร อวราส น เร อออกเด นทางม งหน าเร อจม ไดฟ แรกเราจะลงก   More info

Kunyanat Nuchtaya โบวี่ Vs รัตนาภรณ์ ศรีสะอาด อิ๋ว

22 Jul 14:00 - 17:00 22 Jul 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Motmodels Studio Motmodels Studio
ว นเสาร ท 22 กค บ าย 2-5 โมงTrip No.78 Model 1 : อ ว นางแบบสาวหน าฝร ง จาก FHM Model 2 : โบว Hot Concept 1 : street Girl ช ดสปอตบรา Hot Concept 2 : ช ดน กเร ยนคอนแวนต Hot...   More info

Inner Goddess - Womens Retreat - Koh Phangan, Thailand

22 Jul 14:00 - 28 Jul 17:00 22 Jul 14:00 - 28 Jul 17:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Wonderland Healing Center Wonderland Healing Center
Inner Goddess Awakening Womens Retreat Nurturing Authenticity with Kindness connecting to the Earth and the Divine A retreat for Women to remove the masks, go inside and discover...   More info

Blast Pool Series #0022

22 Jul 14:00 - 20:00 22 Jul 14:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
DoubleTree by Hilton Sukhumvit DoubleTree by Hilton Sukhumvit
ON THE 22nd JULY YOU HAVE A DATE YOU CAN'T MISS !! The craziest and funniest techno-house open air party in Bangkok is proud to invite you to another incredible pool experience...   More info

Contemporary "Jewelry": What is it?

22 Jul 14:00 - 15:30 22 Jul 14:00 - 15:30 - Bang Rak Bang Rak
ATTA Gallery ATTA Gallery
หล งจากท เป ดแกลเลอร มาได เก อบจะ 7 ป เต มแล ว เราเจอคำถามมากมายจากผ เข ามาชมงานท แกลเลอร คำถามยอดฮ ด อ นน งค อ ชอบนะ แต ม นค ออะไร มาคนหาคำตอบไปด วยก นว า Contemporary...   More info

Trip MaMa No.11 - Youge & Ohly FHM 2017

22 Jul 14:30 - 17:30 22 Jul 14:30 - 17:30 - Bangkok Bangkok
Happy House Studio สตูดิโอให้เช่าถ่ายภาพ Happy House Studio สตูดิโอให้เช่าถ่ายภาพ
Trip MaMa No.11 ทร ปมาม ะ...อยากให มา คร งท 11 เป นอ กทร ปในฝ น ท ห ามพลาดด วยประการท งปวง น องหยก The Winner จากเวท FHM 2017 มาปะทะก บน องโอ ล สาวน อยรอบ 5 คนส ดท าย จากเวท   More info

3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 gether : Run & Ride for Life

22 Jul 16:00 - 28 Jul 19:00 22 Jul 16:00 - 28 Jul 19:00 - Songkhla Songkhla
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คร งแรกท 3 สถาบ นแพทย จากภาคเหน อ ภาคอ สานและภาคใต จะร วมก น ว ง-ป น 7 ว น 2700 กม. เพ อผ ป วยในภ ม ภาค คร งน การป นน ำใจของท านจะช วยต อลมหายใจของผ ป วยท อย ไกลท ง 3 ภ ม ภาคท...   More info

Tai Chi & Qi Gong Workshop

22 Jul 16:00 - 19:00 22 Jul 16:00 - 19:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
Core Combat Chiang Mai Core Combat Chiang Mai
Tai Chi & Qi Gong Workshop for balance, restorative health, and push hands taught by Sifu Kai Lewis. Learn basic standing postures, essential actions, and elements of uprooting an...   More info

Gestalt-week van 22-29 juli 2017 in Khao Kalok

22 Jul 16:00 - 29 Jul 12:00 22 Jul 16:00 - 29 Jul 12:00 - Ban Pak Nam Pran Ban Pak Nam Pran
Khao Kalok Khao Kalok
  More info

Tantra Workshop: On Conscious Active Love

22 Jul 16:20 - 19:00 22 Jul 16:20 - 19:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
Info coming...   More info

Crossplay Concert B SIDE

22 Jul 17:00 - 23:59 22 Jul 17:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
สตูดิโอ Moon Star สตูดิโอ Moon Star
พร อมหร อย ง!! ก บ Crossplay Concert B SIDE ท ฟ งใจจะพาท กคนมาต อเน องก บความสน กแบบไม ให เส ยเวลา มาร บฟ งเส ยงเพลงท เคล าคลอด วยความอบอ น กระโดดกอดคอไปก บความสดใส จาก Stamp X...   More info

Chang Friend Fest @Rama II Hall เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

22 Jul 17:00 - 23:30 22 Jul 17:00 - 23:30 - Bangkok Bangkok
เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2
พระราม2 กร งเทพฯ พบก บเทศกาลคอนเส ร ตท ค ณและเพ อนรอคอยแห งป 2560 Chang Music Connection presents Chang Friend Fest at พระราม 2 ฮอลล เซ นทร ลพลาซา พระรามสอง ช น 4 ว นเสาร ท 22...   More info

"Fragments" - Bangkok Exhibition - John McArthur

22 Jul 17:00 22 Jul 17:00 - Bangkok Bangkok
bridge bridge
Art Exhibition Drawing...   More info

Sunset Matinee with Bermudos

22 Jul 17:00 - 23 Jul 01:00 22 Jul 17:00 - 23 Jul 01:00 - Thalang Thalang
Xana Beach Club Xana Beach Club
Exclusive party from sunset time until the night with Bermudos, young creative and unique style group of DJs. They are the partystarters and atmosphere makers. Bring your weekend...   More info

Champagne recruiting Pattaya (Hilton 34th floor)

22 Jul 17:00 - 22:00 22 Jul 17:00 - 22:00 - Pattaya Pattaya
Horizon rooftop restaurant & bar Horizon rooftop restaurant & bar
Tarjolla Sampanjaa ja pientä purtavaa. Tule paikan päälle ja kerro miksi olisit hyvä myyjä, asiakaspalvelija tai toimistopäällikkö Madison Mayflowerille. Tapahtumaan on kaikille...   More info

Contentment In Everyday Life; A Five Week Course

22 Jul 17:00 - 19:00 22 Jul 17:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
Saturdays from 5pm 7pm. Starting July 22nd August 19th. Contentment in Everyday Life provides an exploration of genuine contentment, the foundational views of the Buddhist...   More info

บ้านและสวนแฟร์2017

22 Jul 17:00 - 30 Jul 20:00 22 Jul 17:00 - 30 Jul 20:00 - Amphoe Muang Nonthaburi Amphoe Muang Nonthaburi
ClayMyCraftStudioA ClayMyCraftStudioA
  More info

The Parkinson at U Wish Ya

22 Jul 18:00 22 Jul 18:00 - Amphoe Muang Phitsanulok Amphoe Muang Phitsanulok
U Wish Ya - อยู่วิชญา U Wish Ya - อยู่วิชญา
ม นจะ สน กๆหน อยนะคร บ มาด ม มาฟ งเพลงเพราะๆด วยก นนะคร...   More info

นิทรรศการ In Her Eyes

22 Jul 18:00 - 20:00 22 Jul 18:00 - 20:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ขัวศิลปะ ขัวศิลปะ
น ทรรศการ In Her Eyes โดย กล มศ ลป นแม ญ งเจ ยงฮาย เป ดน ทรรศการ ว นเสาร ท 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ข วศ ลปะ เช ยงราย ประธานในพ ธ โดย ค ณนาตยา นนทะโชต ข วศ ลปะ เช ยงราย...   More info

Night Wish Office Party

22 Jul 18:00 - 23 Jul 02:00 22 Jul 18:00 - 23 Jul 02:00 - Pattaya Pattaya
Night wish Bar Soi 6 Pattaya Night wish Bar Soi 6 Pattaya
On Saturday 22nd July from 6pm we will be having our Night Wish Office Party! All of our Beautiful women will be dressed as Sexy Secretaries waiting to Party Party. We will have...   More info

Half Moon Festival | 22.07.2017

22 Jul 18:00 - 23 Jul 01:00 22 Jul 18:00 - 23 Jul 01:00 - Phuket Phuket
Paradise Beach Phuket Paradise Beach Phuket
22.07.17 HALF MOON FESTIVAL TICKET AVAILABLE AT: ALL TRAVEL AGENCIES ALL TOUR DESK Paradise Beach Phuket Illuzion Club located at 31 Bangla Road, Patong Beach Pitbull...   More info

Exclusive Sichuan Wine Dinner

22 Jul 18:00 - 22:00 22 Jul 18:00 - 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
The Service 1921 Restaurant & Bar The Service 1921 Restaurant & Bar
Indulge in a seven-course menu of authentic Sichuan cuisine by The Service 1921’s master Chinese Chef. Savour flawless wine pairings, expertly selected by the Owner of Magnolia...   More info

จีนจำเป็น2 เปิด class ใหม่

22 Jul 18:30 - 04 Aug 19:00 22 Jul 18:30 - 04 Aug 19:00 - Bangkok Bangkok
เรียนภาษาจีน Chinese Pop-up ไชนีส ป๊อปอัพ เรียนภาษาจีน Chinese Pop-up ไชนีส ป๊อปอัพ
จ นจำเป น2 7200 25ชม รอบว น จ นทร พ ธ 18.30-21.00น.เร ยนส ปดาห ละสองว น เร ม 21 ม ถ นายน 2017 ท กหล กส ตรลงเร ยนรอบสดคร งเด ยว สามารถเร ยนซ ำฟร ในหล กส ตรเด มได ตลอดชาต จ งไม ต...   More info

Rocky Gully Wine Dinner at Skye

22 Jul 18:30 22 Jul 18:30 - Changwat Phuket Changwat Phuket
SKYE LAKE CLUB - Laguna, Phuket SKYE LAKE CLUB - Laguna, Phuket
Partnering with Wine & Taste, sommelier from Australia featuring their Rocky Gully collection exclusively at Skye Lake Club, Laguna. This 5-course meal will be limited to only...   More info

BareFoot Charity ConZert

22 Jul 19:00 - 23 Jul 00:00 22 Jul 19:00 - 23 Jul 00:00 - Khon Khen Khon Khen
Bang Bar Khon Kaen Bang Bar Khon Kaen
คอนเส ร ตการก ศล เพ อ หารองเท าให   More info

Kicks Fest 5! 1 year anniversary

22 Jul 19:00 - 23:55 22 Jul 19:00 - 23:55 - Bangkok Bangkok
Brownstone Brownstone
Our 5th Kicks Fest celebrating a year since we took over Brownstone grounds in July 2016. /Kicks Fest 5: 1st Year Anniversary! /22/07/2017 6pm 12am 200 baht entry Two stages...   More info

Jury Concert 2017

22 Jul 19:00 - 20:00 22 Jul 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Performances by this year’s PGVIEC jury...   More info

TOEIC Workshop #4

22 Jul 20:00 - 23 Jul 02:00 22 Jul 20:00 - 23 Jul 02:00 - Bangkok Bangkok
The Rabbit Hub The Rabbit Hub
ต ดต อสำรองท น งได ท Line : @therabbithub Faecbook : The Rabbit Hub https:/www.facebook.com/therabbithubbkk...   More info

La Maladie De L'amor : Detoxification of a Heart

22 Jul 20:00 - 30 Jul 20:00 22 Jul 20:00 - 30 Jul 20:00 - Bangkok Bangkok
Thong Lor Art Space Bangkok Thong Lor Art Space Bangkok
(ภาษาไทยด านล างค ะ) Thong Lor Art Space presents La Maladie De L'amor : Detoxification of a Heart The multidisciplinary performance is inspired from the short script The Malady...   More info

Sundays Movie Night : The Notebook

22 Jul 20:00 - 23:00 22 Jul 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Sundays Sundays
/ม เหต ผลน บไม ถ วนท ทำให เราไม ชอบว นฝนตก แต ถ าได อย ในท พ เศษก บคนพ เศษ ด หน งร กด ด ซ กเร อง ลองค ดด อ กท ฝนตก...ก ด นะ มาน งด นอนด หน งก น ในเด อนแห งหน าฝน กรกฏาคม   More info

Batik at Cafe Del Mar

22 Jul 20:00 - 23 Jul 02:00 22 Jul 20:00 - 23 Jul 02:00 - Ban Kamala Ban Kamala
Café Del Mar Phuket Café Del Mar Phuket
Saturday 22th of July BATIK for the 1st time at Cafe del Mar Line up : Kago Do Fishmonger Rayner Taz Café del Mar Phuket is a haven for music lovers, foodies and cocktail...   More info

นวด ( Massage ) คอนเสิร์ต - Palmy

22 Jul 20:30 22 Jul 20:30 - Bangkok Bangkok
Fake Club The Next Gen Ratchada Soi 4 Fake Club The Next Gen Ratchada Soi 4
  More info

Live Jazz Band

22 Jul 21:00 - 23 Jul 00:00 22 Jul 21:00 - 23 Jul 00:00 - Bangkok Bangkok
Le Café des Stagiaires - Bangkok Le Café des Stagiaires - Bangkok
Saturday 10th June, enjoy live jazz music with The Band from 9PM onwards! The Band was the designed in the format of trio to provide a wholesome and fruitful musical...   More info

Saturday Singha Killer Pool

22 Jul 21:00 - 23 Jul 01:00 22 Jul 21:00 - 23 Jul 01:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Escobar Koh Phangan Escobar Koh Phangan
Saturday Singha Killer...   More info

CLV and Freeland presents Ice Charity Ball Saturday July 22

22 Jul 21:00 - 23 Jul 02:00 22 Jul 21:00 - 23 Jul 02:00 - Bangkok Bangkok
CÉ LA VI Bangkok CÉ LA VI Bangkok
CÉ LA VI and FREELAND presents Ice Charity Ball Have a dance, protect a forest, cool the earth! Its hot outside, the earth’s ice is melting and we want to throw a party to...   More info

JuicyTrax at Illuzion | 22.07.17

22 Jul 21:00 - 23 Jul 01:00 22 Jul 21:00 - 23 Jul 01:00 - Katu Katu
Illuzion Illuzion
SAT 22 JULY One of the most fascinating Russian electronic-music DJ DUO makes his debut at ILLUZION ( 81 TOP100 Club by DJ MAG) JuicyTrax (Armada Spinning Records) -http:/www...   More info

Rabbitdisco at Cocoon Phuket

22 Jul 21:00 - 23 Jul 03:00 22 Jul 21:00 - 23 Jul 03:00 - Kathu Kathu
Cocoon Phuket Cocoon Phuket
  More info

SeQuence with Aneesh | 22.07

22 Jul 22:00 - 23 Jul 02:00 22 Jul 22:00 - 23 Jul 02:00 - Bangkok Bangkok
Base Bar Base Bar
  More info

EastVille Run & Ride 2017

23 Jul 04:00 - 09:00 23 Jul 04:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
CentralFestival EastVille CentralFestival EastVille
EASTVILLE Run&Ride 2017 สนามเด ยวท ค ณจะได ว งและป นบนถนนเล ยบทางด วนรามอ นทรา และร วมสร างปรากฏการณ ถนนส ชมพ (Pink Road) ค ณพร อมหร อย งท จะร วม Run&Ride ไปด วยก น Strong...   More info

Mystique Pole Camp Thailand 2017

23 Jul 04:00 - 30 Jul 07:00 23 Jul 04:00 - 30 Jul 07:00 - Ban Ta Khian Tia Ban Ta Khian Tia
Mystique Pole Dance Pattaya Mystique Pole Dance Pattaya
Detailed information at http:/polecamp.mystique-pole.dance In the last week of July 2017, the second pole camp of Mystique Pole Dance takes place. As an internationally...   More info

วิ่ง : ทะเลน้อย ร้อยรัน

23 Jul 04:00 - 10:00 23 Jul 04:00 - 10:00 - Khuan Khanun Khuan Khanun
ทะเลน้อย จ.พัทลุง Pattalung ทะเลน้อย จ.พัทลุง Pattalung
ทะเลน อย ร อยร น ว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 สถานท จ ดงาน ทะเลน อย จ.พ ทล ง ข อม ลเพ มเต มท www.ThaleNoiRoiRun.com Fan Page: www.facebook.com/ThaleNoiRoiRun ระยะ 21K, 12K, 5K   More info

2XU Compression Run Thailand

23 Jul 04:30 - 10:00 23 Jul 04:30 - 10:00 - Amphoe Sikhiu Amphoe Sikhiu
อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภทก จกรรม : Super Half (25 km) 2,000 THB 05:00 am Super Mini (14 km) 1,700 THB 05:45 am Fashion Run (7 km) 1,300 THB 06:15 am การลงทะเบ ยนสม คร : Online www.teelakow.com เป...   More info

BDMS Bangkok Marathon - Micro Marathon

23 Jul 05:00 - 10:00 23 Jul 05:00 - 10:00 - Bangkok Bangkok
ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
BDMS Bangkok Marathon Micro Marathon 6 km 23 July 2017 ณ ลานคนเม อง ศาลาว าการกร งเทพฯ ร บจำนวนจำก ด 3,500 คน ช องทางการสม คร สม ครได ผ านเว บไซต www.bkkmarathon.com...   More info

ทะเลน้อย ร้อยรัน

23 Jul 05:00 - 10:00 23 Jul 05:00 - 10:00 - Phatthalung Phatthalung
ทะเลน้อย.พัทลุง ทะเลน้อย.พัทลุง
งานว ง ทะเลน อย ร อยร น จ ดว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 สถานท จ ดงาน ทะเลน อย จ.พ ทล ง ข อม ลเพ มเต มท www.ThaleNoiRoiRun.com Fan Page: www.facebook.com/ThaleNoiRoiRun LINE...   More info

FAT RUN อ้วนวิ่งสิอ้วน 2

23 Jul 05:00 23 Jul 05:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park)
เตร ยมต วอ วนล วงหน าก นเล ย!!! เร มร บสม คร 15 ก มภาพ นธ น นะจ ะ ว งว นท : 23 กรกฎาคม 2560 สถานท : สวนรถไฟ ระยะ: 5 KM. (2 รอบสวนรถไฟ) เวลาว ง: 06.00-09.00 น. ร บจำนวน: 1...   More info

CPF RUN for Charity 2017

23 Jul 05:00 - 08:00 23 Jul 05:00 - 08:00 - Muang Sara Buri Muang Sara Buri
วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี
CPF RUN for Charity 2017 ว ตถ ประสงค 1.เพ อส งเสร มให ผ เข าร วมโครงการให ความสำค ญเร องส ขภาพ และการออกกำล งกาย 2.เพ อนำรายได ส วนหน งบร จาคเข าการก ศล สภากาชาดสระบ ร และโรง   More info

Bangkok Marathon 2017 - Micro Marathon

23 Jul 05:00 - 10:00 23 Jul 05:00 - 10:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
6 km รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น ท มา: http:/amazingfield.net/event-detail-EN/Micro-Marathon-BDMS-Bangkok-Marathon-2017 - รวมรวมข อม ลโดย ว งไหนด www.wingnaidee.com www...   More info

2XU Compression Run Thailand 2017

23 Jul 05:00 23 Jul 05:00 - Bangkok Bangkok
อ่างกักเก็บน้ำท่าพระ ชลบุรี อ่างกักเก็บน้ำท่าพระ ชลบุรี
งานว งตจว.งานแรกของเคนโด ลงระยะ14KM ปล.ค าสม ครแพงมาก ว งช าๆเอาให ค มแล วก นเ   More info

งานวิ่ง ทะเลน้อย ร้อยรัน

23 Jul 05:00 - 10:00 23 Jul 05:00 - 10:00 - Khuan Khanun Khuan Khanun
ทะเลน้อย จ.พัทลุง Pattalung ทะเลน้อย จ.พัทลุง Pattalung
งานว ง ทะเลน อย ร อยร น จ ดว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 สถานท จ ดงาน ทะเลน อย จ.พ ทล ง ข อม ลเพ มเต มท www.ThaleNoiRoiRun.com Fan Page: www.facebook.com/ThaleNoiRoiRun LINE...   More info

2XU COMPRESSION RUN THAILAND 2017

23 Jul 05:00 23 Jul 05:00 - Amphoe Si Racha Amphoe Si Racha
บางพระ ชลบุรี บางพระ ชลบุรี
SAVE THE DATE นะคะ 23 กรกฎาคม 2560 2XU COMPRESSION RUN THAILAND รายละเอ ยดจะตามมาเร วๆน ค ะ ท มา https:/www.facebook.com/2XUCompressionRunTH/ รวบรวมข อม ลโดย เพจ ช ว ตใหม...   More info

ปั่นสานฝัน ปันน้ำใจ Bike for JC Chachoengsao

23 Jul 05:00 23 Jul 05:00 - Phanom Sarakham Phanom Sarakham
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ว นอาท ตย ท 23 กรกฏาคม 2560 ก จกรรม ป นสานฝ น ป นน ำใจ Bike for JC Chachoengsao ณ ว ทยาล ยการอาช พพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเช งเทรา เน องในวโรกาสว นคล ายว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด...   More info

2XU Compression Run Thailand 2017

23 Jul 05:00 - 08:00 23 Jul 05:00 - 08:00 - Amphoe Sikhiu Amphoe Sikhiu
อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2XU Compression Run Thailand 2017 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น ท มา: https:/www.facebook.com/2XUCompressionRunTH/ - เพ อไม พลาดข าวสารอ พเดทจาก ว งไหนด อย าล ม Like และกด...   More info

Run&Ride 2017

23 Jul 05:00 - 09:00 23 Jul 05:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Central Festival Eastville Central Festival Eastville
Run&Ride 2017 Bike 30 km 600 THB 5:00 am Run 12.5 km 600 THB 5:30 am 6 km 600 THB 5:50 am และท กๆ 100 บาทจากค าสม ครจะสมทบท นบร จาคให ก บ ม ลน ธ ศ นย มะเร งเต านมเฉล มพระเก...   More info

BDMS Micro Bangkok Marathon 2017

23 Jul 05:30 - 07:00 23 Jul 05:30 - 07:00 - Bangkok Bangkok
ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
ประเภทก จกรรม : Micro Marathon (6 km) 250 THB 05:30 am งานว งไมโครมาราธอนจะจ ดข นในว นท 23 ก.ค. 2560 ณ เสาช งช า ลานคนเม อง หน าศาลาว าการกร งเทพมหานคร การจ ดงานไมโครมาราธอน 6 กม...   More info

วิ่ง : เมืองพนัส ซุปเปอร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 15

23 Jul 05:45 - 10:00 23 Jul 05:45 - 10:00 - Phanat Nikhom Phanat Nikhom
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เม องพน ส ซ ปเปอร ม น มาราธอน คร งท 15 ว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.45 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลเม องพน สน คม ค าสม คร และของท ระล ก 1. ว งซ ปเปอร ม น มาราธอน 12.5 กม. ค าสม...   More info

ทริปฝึกถ่ายภาพ จังหวัดราชบุรี

23 Jul 06:00 - 22:00 23 Jul 06:00 - 22:00 - Amphoe Photharam Amphoe Photharam
วัดขนอนหนังใหญ่ วัดขนอนหนังใหญ่
โปรแกรมทร ปถ ายภาพจ งหว ดราชบ ร ว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. ออกจากกร งเทพฯ หน าโอสถศาลา (คณะเภส ช จ ฬาฯ) ตรงข าม MBK (ฝ งถนนพญาไท) เวลา 07.00 น. แวะร บจ ดท สอง เซ   More info

วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 2017

23 Jul 06:00 23 Jul 06:00 - Sai Yok Sai Yok
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ว งเพ อผ พ ท กษ ป า 2017 11/5 km 11 km 300 THB 6:00 am 5 km 300 THB 6:10 am สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/forms/5HDrxOtu67YzitKq1 ท มา: @อ ทยานแห งชาต เอราว ณ https:/www...   More info

Fat Run 2

23 Jul 06:00 - 09:00 23 Jul 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park)
5km 500 บาท - เตร ยมต วอ วนล วงหน าก นเล ย!!! เร มร บสม คร 15 ก มภาพ นธ น นะจ ะ ว งว นท : 23 กรกฎาคม 2560 สถานท : สวนรถไฟ ระยะ: 5 KM. (2 รอบสวนรถไฟ) เวลาว ง: 06.00-09.00 น. ร บจำ   More info

DOI INTHANON RUN FOR RANGER 2017)

23 Jul 06:00 23 Jul 06:00 - Ban Luang Chom Thong Ban Luang Chom Thong
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ขอเช ญร วมก จกรรม ว งเพ อพ ท กษ ป า ดอยอ นทนนท DOI INTHANON RUN FOR RANGER 2017 ว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. ว ตถ ประสงค 1.เพ อส งเสร มการออกกำล งกายด วยการเด น-ว...   More info

Jog&Joy Mini Marathon 2017

23 Jul 06:00 - 09:00 23 Jul 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนหลวง ร.9 สวนหลวง ร.9
เป ดร บสม คร 21st Anniversary JOG&JOY MINI MARATHON 2017 21 ป จ อกแอนด จอย ม น มาราธอน ว นอาท ตย ท 23 กรกฎาคม 2560 จ ดเร มต นและเส นช ย ณ ลานจอดรถประต 4 (ดาวเร อง) สวนหลวง ร.9 กร...   More info

【第38回】海釣り

23 Jul 06:00 - 23:00 23 Jul 06:00 - 23:00 - Pattaya Pattaya
ท่าเรือแหลมบาลีฮาย | Bali Hai Pier Pattaya ท่าเรือแหลมบาลีฮาย | Bali Hai Pier Pattaya
なぎ屋主催の海釣りです 釣りのあとは釣った魚で宴会 お問合せは トンローSoi13店 02-185-2363 店長みっちー またはみっちー携帯 090-970-4650...   More info

Fun Fancy Run 2017 - เทสโก้ โลตัส สาขาหางดง เชียงใหม่

23 Jul 06:00 - 09:00 23 Jul 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Tesco Lotus - เทสโก้ โลตัส Tesco Lotus - เทสโก้ โลตัส
Fun Fancy Run 2017 เทสโก โลต ส สาขาหางดง เช ยงใหม 5/2.5 km 5 km 300 THB 2.5 km 300 THB 2.5 km 800 THB (ครอบคร ว 3 คน) ร บสม คร 15 ม .ย. 60 เป นต นไป สม ครออนไลน ได ท สม ครได...   More info

วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ดอยอินทนนท์ 2560

23 Jul 06:00 - 09:00 23 Jul 06:00 - 09:00 - Chom Thong Chom Thong
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ว งเพ อพ ท กษ ป า ดอยอ นทนนท 2560 11 km 300 บาท จ ดโดยอ ทยานแห งชาต ดอยอ นทนนท เพ อสว สด การเจ าหน าท ท ลาดตระเวนพ ท กษ ป า _________________________________________ เพ อไม...   More info

วิ่ง : Fat Run อ้วนวิ่งสิอ้วน 2

23 Jul 06:00 - 09:00 23 Jul 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park
ว งว นท : 23 กรกฎาคม 2560 สถานท : สวนรถไฟ ระยะ: 5 KM. (2 รอบสวนรถไฟ) เวลาว ง: 06.00-09.00 น. ร บจำนวน: 1,500 ท าน ค าสม คร: 500 บาท/ท าน ร บเส อ: เสาร 22 กรฏาคม 2560 บร เวณลานต วห   More info

23 กค. 60 ละไมทริป@ดินแดนผีเสื้อ ปางสีดา

23 Jul 06:00 - 09:00 23 Jul 06:00 - 09:00 - Sa Kaeo Sa Kaeo
อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
จะชอบเท ยวหร อชอบถ ายก มาแจมก นได ด นแดนผ เส อแห งผ นป าตะว นออก 23 กค. 60 ละไมทร ป@ด นแดนผ เส อ ปางส ดา โป งผ เส อ น ำตกปางส ดา ลานห นดาด -6.00 น. เจอก นท ป มปตท.ว ภาวด ตรง   More info

เมืองพนัส ซุปเปอร์มินิมาราธอน 2017

23 Jul 06:00 23 Jul 06:00 - Phanat Nikhom Phanat Nikhom
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เม องพน ส ซ ปเปอร ม น มาราธอน 2017 12.5 5 km 12.5 km 300 THB 6:00 am 5 km 300 THB 6:15 am เป ดร บสม คร 1/4/2017 จำก ด 1,500 คน ท มา: https:/www.facebook.com/panusnikomrunning...   More info


© 2017 Siguez