The Blue Horizon WCGC Thailand 2018 Bangkok Qualifier 1

19 Feb 07:00 - 20:00 19 Feb 07:00 - 20:00 - Ban Bang Bo Ban Bang Bo
Thai Country Club Thai Country Club
Blue Horizon WCGC Thailand 2018 Bangkok Qualifier WCGC Thailand is back in 2018! The Blue Horizon WCGC Thailand will run from Feb through till end of April, with the winners...   More info

มอบดอกไม้ให้พี่ ม.6 วันปัจฉิม

19 Feb 07:00 - 16:00 19 Feb 07:00 - 16:00 - Aranyaprathet Aranyaprathet
Aranyapathat World Class Standard School Aranyapathat World Class Standard School
ว นป จฉ มน กเร ยนช นป ท 6 โรงเร ยนอร ญประ   More info

Type-A Breakfast [Bangkok] #36

19 Feb 07:30 - 09:30 19 Feb 07:30 - 09:30 - Bangkok Bangkok
THE COFFEE CLUB THAILAND THE COFFEE CLUB THAILAND
Sit with a group of Type-A entrepreneurs and professionals from 7:30am-9:30am and focus on doing a full day's work in two hours. Theory behind Type-A Breakfast: http:/bit.ly...   More info

Rapid Read Thai: intensive six-day bootcamp

19 Feb 08:00 - 24 Feb 17:00 19 Feb 08:00 - 24 Feb 17:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
Chiangmai Grandview Hotel Chiangmai Grandview Hotel
The Rapid Method is a minimalist drip-feed approach to learning Thai. It is designed for people who are very busy (or lazy) who don't have the time or inclination to study, and...   More info

Sea Dragon Dive Center IDC 19th February 2018

19 Feb 08:00 - 02 Mar 17:00 19 Feb 08:00 - 02 Mar 17:00 - Ban Khao Lak Ban Khao Lak
Sea Dragon Dive Center Sea Dragon Dive Center
Surely one of the most rewarding experiences a professional diver can have is to see the expression of wonder and delight on a new students face when they put on their dive gear...   More info

2018 School Holiday Camp

19 Feb 08:30 - 25 Dec 12:00 19 Feb 08:30 - 25 Dec 12:00 - Thalang Thalang
Thanyapura Thanyapura
Available for Tennis camp only TENNIS Tennis Mini Camp Time: 08:30 10:00 Age 4-7 yrs (Limited to 15 children) Skills: No Required Skill Cost: 4,900THB for 5 days (Mon-Fri) or 1...   More info

สอบปลายภาค 2/2560

19 Feb 08:30 - 23 Feb 16:00 19 Feb 08:30 - 23 Feb 16:00 - Bangkok Bangkok
Mathayomwatsing school - โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ Mathayomwatsing school - โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
การสอบปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา...   More info

Basic Machine Learning with R

19 Feb 09:00 - 16:30 19 Feb 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Growth cafe & co. Growth cafe & co.
คลาสน ท ท กคนรอคอยยยยยยยยยยยย ป น ม คร งเด ยว แฮร ! การสอนร วมก นคร งแรกของเพจเราก บ Data Science ช ลช ล สน ก จ ดเต มแน นวล! . Basic Machine Learning with R . คอร สน เหมาะสำหร...   More info

งานสัมมนา"ไขความลับสารสกัดบราซิล เจาะตลาดเครื่องสำอางโลก"

19 Feb 09:00 - 17:00 19 Feb 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Quality Plus Thailand Quality Plus Thailand
งานส มมนาท เจ าของแบรนด หร อคนอยากม แบรนด ต...   More info

IPO & Go Public

19 Feb 09:00 - 20 Feb 17:00 19 Feb 09:00 - 20 Feb 17:00 - Bangkok Bangkok
Dusit Thani Bangkok Dusit Thani Bangkok
19 20 ก มภาพ นธ 2561 หล งจาก IPO ท จ ดบรรยายคร งแรกในป 2560 แล วได ร บความสนใจเป นอย างมากจากผ ฟ ง OMEGA ขอให ผม ออกแบบ งานบรรยาย IPO & Go Public สำหร บการ จดทะเบ ยนเข าตลาดหล...   More info

90 Days Challenge with D Personal Trainer

19 Feb 09:00 - 19 May 23:00 19 Feb 09:00 - 19 May 23:00 - Nonthaburi Nonthaburi
D-Workout D-Workout
ก จกรรมท จะพาค ณเปล ยนร ปร างภายใน 90 ว น โดยม เทรนเนอร ของเราด แลอย างใกล ช ด (ฟ ตให ท นสงกรานต ก น) ค าสม ครก จกรรม 2,000 บาท (ไม รวมรายเด อ   More info

อบรม: ASP NET MVC 5 with Visual Studio 2017

19 Feb 09:00 - 22 Feb 16:00 19 Feb 09:00 - 22 Feb 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
Course : ASP.NET MVC 5 รอบว นท 19 22 ก มภาพ นธ 2561 เร ยนร ด วยกรณ ศ กษาเข มข นสไลด ใช งานจร งด วยว ทยากรค ณภาพ เพ อการออกแบบ Design Pattern ตาม OOP หล กส ตร ASP.NET MVC ใช...   More info

Source Code Management with Git

19 Feb 09:00 - 20 Feb 17:00 19 Feb 09:00 - 20 Feb 17:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
Course Description ป จจ บ นการพ ฒนา software น นม ความจำเป นอย างย งในการใช งาน Version Control สำหร บการจ ดการ version ต าง ๆ ของ source code, ไฟล ต าง ๆ รวมไปจนถ งเอกสารท เก ยว   More info

19th - Friday 23rd February 2017 Midterm camp

19 Feb 09:00 - 23 Feb 15:00 19 Feb 09:00 - 23 Feb 15:00 - Thalang Thalang
UWC Thailand UWC Thailand
Everyone in Puket...   More info

คอร์สอบรม Asp.net CORE MVC

19 Feb 09:00 - 23 Feb 16:00 19 Feb 09:00 - 23 Feb 16:00 - Bangkok Bangkok
CodeMobiles Training Center CodeMobiles Training Center
คอร สอบรม ASP.NET CORE MVC รอบ 19-23 ก.พ. 61 (เร ยน 5 ว น) ราคา 14,500 บาท (รวม VAT) สม ครเร ยนหร อด รายละเอ ยดหล กส ตรท http:/www.codemobiles.com/biz/training/aspdotnet.php...   More info

เปิดรับสมัครเข้าอบรม Stave House Teaching Method

19 Feb 09:00 - 21 Feb 17:00 19 Feb 09:00 - 21 Feb 17:00 - Bangkok Bangkok
Peterson Sukhumvit 26 the Piano Gallery Peterson Sukhumvit 26 the Piano Gallery
กำหนดเป ดร บสม ครเข าอบรม Stave House Teaching Method Stave House Teacher Training Course -สอนโดย Ms. Ruth Travers ชาวอ งกฤษ, FLCM, ผ ก อต ง Stave House -หล กส ตรพ นฐานท ครอบคล มว...   More info

Monitoring and Evaluation for Results 10-days (training course)

19 Feb 09:00 - 02 Mar 17:00 19 Feb 09:00 - 02 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Http:/www.imainternational.com/training/factsheet/Monitoring and Evaluation for Results 10-days Monitoring and Evaluation (M&E) for Results is for managers and monitoring and...   More info

医療法人の公式検定  発達障害初級指導者認定講座

19 Feb 09:00 - 21 Feb 16:00 19 Feb 09:00 - 21 Feb 16:00 - Bangkok Bangkok
ボイスホビークラブ ボイスホビークラブ
医療法人の公式検定 発達障害コミュニケーション初級指導者認定講座 発達障害 という言葉 良く耳にすると思います 今 日本の3歳児検診で 3割のお子様が 発達障害の疑い と言われます 実際に特別支援の小学校へ行くお子様は 1割のみ では 残りの2割は また 発達障害 には様々な種類がありますが 5歳児に5年発達が遅れているとも言われま   More info

นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน/โบราณวัตถุ

19 Feb 09:00 - 16:00 19 Feb 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ
เป ดร บสม คร ผ เข าร วมอบรม นว ตกรรมกล องจ ลทรรศน สมาร ตโฟน เพ อการอน ร กษ โบราณสถานและโบราณว ตถ ว นจ นทร ท 19 ก มภาพ นธ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห องประช ม อาคารดำรงราชานภาพ...   More info

【チェンマイ】第十一回ランナー(チェンマイ)式ユーファイ講習+ショッピングツアー(講習翌日希望者のみ)

19 Feb 09:00 - 26 Feb 18:00 19 Feb 09:00 - 26 Feb 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
スパマントラ〜Chiang Mai Spa Mantra〜日本語ページ スパマントラ〜Chiang Mai Spa Mantra〜日本語ページ
お問い合わせ頂いている2018年2月のランナー チェンマイ 式ユーファイの講習ツアーが決定しました 第十回 チェンマイ@タイ2018年2月19日-25日 26日 ランナー式ユーファイ講習ツアー開催です 通常英語の授業しか行われていないタイ チェンマイスパマントラの タイランナー式産後ケアユーファイコース Postnatal Traditional...   More info

สอนทำระบบปั้มส่งน้ำ ระบบสปริงเกอร์ ระบบโซลาร์เซลล์ โดรนเพื่องานเกษตร

19 Feb 09:30 - 15:00 19 Feb 09:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
สอนระบบป มน ำ ระบบสเปร น ำ การใช โดรนสำหร บงานเกษตร โซลาร เซลล ขนาดกลาง ควบค มป มน ำ แอร พล งงานระบบฟาร มค ระบบฟาร มอ จฉร ยะ ค าเข าร วมก จกรรมท านละ300-ต ดต อค ณเกด 0863802096   More info

หลักสูตร โฆษณาฟรี! ด้วย Facebook Marketing

19 Feb 10:00 - 18:00 19 Feb 10:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
สอนการตลาดออนไลน์ By ไอทีแม่บ้าน สอนการตลาดออนไลน์ By ไอทีแม่บ้าน
จะด แค ไหน หากธ รก จของค ณ..ค นหาเจอบน Facebook Graph Search คอร สเร ยนสำหร บ เจ าของธ รก จ หร อ บร ษ ท ท ต องการเพ มคนเข าเว บ ซ งว ธ เด ยวท จะทำให คนคล กไปท เว บไซต ค อ การสร...   More info

Comme ci Comme ca x FYI

19 Feb 10:00 - 23 Feb 20:00 19 Feb 10:00 - 23 Feb 20:00 - Bangkok Bangkok
Empire Tower Empire Tower
  More info

SheDance Teacher Training

19 Feb 11:00 - 28 Feb 07:00 19 Feb 11:00 - 28 Feb 07:00 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
The Yoga Tree - Chiang Mai The Yoga Tree - Chiang Mai
SheDance is a sacred dance meditation and ceremony of divine embodiment. Initiated into women circle by Areeradh K Tri-siddha since 2012. SheDance as a sacred movement is...   More info

WS【Vegan Cheese】by amrita garden

19 Feb 12:00 - 14:00 19 Feb 12:00 - 14:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
まどゐ ma do i - Zen Cuisine まどゐ ma do i - Zen Cuisine
Vegan cheese lovers, Thank you for waiting. It is a second opportunity to tell you our secret recipe It has been asked that many people want to do it for years. Workshop on...   More info

มหัศจรรย์แห่งพลังกายทิพย์ รุ่นที่ 9

19 Feb 13:00 - 24 Feb 11:00 19 Feb 13:00 - 24 Feb 11:00 - Bangkok Bangkok
I'm Park I'm Park
ส ขกาย ส ขใจ และร บฟ งว ทยาทานความร ในการด แลส ขภาพ ก บ มห ศจรรย แห งพล งกายท พย โดยค ณย าเยาวเรศ บ นนาค ในว นท 19-24 ก มภาพ นธ 2561 ว นจ นทร ศ กร ต งแต เวลา 13:00-15:00   More info

ABC : Photos Exhibition by Pran Kositthanakorn

19 Feb 13:00 - 25 Feb 18:00 19 Feb 13:00 - 25 Feb 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Yellow Crafts - Home Brewing Yellow Crafts - Home Brewing
พบก บ Photos Exhibition คร งแรกของ Yellow Crafts โดยศ ลป นคนแรก Pran Kositthanakorn ชายหน มส ญชาต ไทยท ใช ช ว ตใน Australia ผ หลงไหลในการถ ายภาพและการเด นทาง พร อมก บการมองโลกผ าน   More info

Healing Retreat Thailand Love your Life

19 Feb 14:00 - 25 Feb 17:00 19 Feb 14:00 - 25 Feb 17:00 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Zen Retreat Samui Zen Retreat Samui
Imagine sitting on a golden beach, eating delicious Thai cuisine, surrounded by amazing people, exploring yourself through magical workshops and healing sessions. Healing Retreat...   More info

Afternoon Drop-In Meditation

19 Feb 14:00 - 14:30 19 Feb 14:00 - 14:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
Join us every Monday afternoon for a drop-in meditation session. Open to meditation practitioners of any tradition. It is fine to arrive late or leave early, as your schedule...   More info

Soul healing and Yoga retreat

19 Feb 15:00 - 25 Feb 12:00 19 Feb 15:00 - 25 Feb 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Yardfahmadin Yardfahmadin
Join us for a soul healing and yoga retreat in Thailand. Set in the lush green jungle 1 hour outside of Chiang Mai you’ll find Yardfahmadin a home away from home. You’ll be...   More info

SAT Boot Camp

19 Feb 17:00 - 25 Feb 17:00 19 Feb 17:00 - 25 Feb 17:00 - Bangkok Bangkok
InterPass ติวอังกฤษ ติดอินเตอร์ เรียน IELTS SAT InterPass ติวอังกฤษ ติดอินเตอร์ เรียน IELTS SAT
SAT Boot Camp : Eng ก อ พ Math ก เพ ม 1250 เคล ดล บ Up คะแนน SAT 1250 ตะล ยโจทย เข มข น Eng Math Pre Post Post Test ป ดจ ดอ อน เสร มจ ดแข ง ต วเข ม 1 อาท ตย นำท มโดยคร พ ก...   More info

Sunset Restorative Yoga & Meditation

19 Feb 17:00 - 22 Feb 18:30 19 Feb 17:00 - 22 Feb 18:30 - Ko Phangan Ko Phangan
Sunset Hill Resort, Koh Phangan Sunset Hill Resort, Koh Phangan
Come release, relax and restore while watching the sunset from the best rooftop view in Koh Phangan. The class will be held every Monday Thursday (5:00-6:30pm) on the rooftop...   More info

Ninja Parkour February Camp

19 Feb 17:00 - 23 Feb 20:00 19 Feb 17:00 - 23 Feb 20:00 - Bangkok Bangkok
The Movement Playground The Movement Playground
ENGLISH LANGUAGE BELOW ว นหย ดท จะถ งน เราม ก จกรรมด ๆมาให ล กๆของค ณได ใช เวลาอย างม ประโยชน ออกกำล งกาย เร ยนร การเคล อนไหวท ม ประโยชน ต อพ ฒนาการของพวกเค าในอนาคต ว น: (เล...   More info

ตลาดสตาร์ ไชน่าทาวน์

19 Feb 17:00 - 28 Feb 22:00 19 Feb 17:00 - 28 Feb 22:00 - Rayong Rayong
สตาร์เซ็นเตอร์ : Star I.T Center Rayong สตาร์เซ็นเตอร์ : Star I.T Center Rayong
เตร ยมพบก บตลาดน ดสตาร ไชน าทาวน ตลาดน ดสไตล จ น ใจกลางเม องระยอง!! สตาร ขอเช ญชวนเหล าสาวก Night Market มาร วมช อปแบบช วๆ ด แสงไฟยามคำ ค นก บค ร กแบบช คๆ หร อจะแวะถ ายร ปก บก วน   More info

มินิคอนเสิร์ต BNK48 Eveandboy Grand Opening สาขา Fashion Island

19 Feb 17:30 - 20:30 19 Feb 17:30 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Fashion Island Shopping Mall Fashion Island Shopping Mall
เฌอปราง ป ญ เจน โมบาย ไข ม ก และน ง สมาช ก BNK48 ร วมงานเป ดต วส ดย งใหญ อล งการท ส ด EVEANDBOY Grand Opening สาขา Fashion Island ในว นจ นทร ท 19 ก มภาพ นธ น เวลา 17:30-19:30 น. ท...   More info

VENOM INC (UK) x RAGE (GER) - Live in Bangkok, Rock Pub - 19th Feb 2018!!

19 Feb 18:00 - 23:00 19 Feb 18:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Rock Pub - Bangkok`s House Of Rock The Rock Pub - Bangkok`s House Of Rock
The legendary Venom Inc (original and classic lineup) and German power metal pioneer Rage will be making their debut here in Bangkok Thailand finally!!! Nuclear Warfare (THA) as...   More info

Networking Dinner on "Cryptocurrency"

19 Feb 18:00 - 20:30 19 Feb 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Roof 409 Bar & Bistro Roof 409 Bar & Bistro
CFA Society Thailand would like to invite you for our upcoming events on February 2018. Please come over to enjoy with your old society friends and new members!!! Do you want to...   More info

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล 7.0

19 Feb 18:00 - 20:30 19 Feb 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน IELTS ร บรองผล 7.0 สอนโดย อ.ฟ วส เก ยรต น ยม ธรรมศาสตร , อ.โวว า ต วเตอร IELTS ยอดน ยม จาก Dek-d.com เร มเร ยน ว นท 19 ก.พ. 2018 22 ม .ค. 2018 รอบ จ.-พฤ. เวลา 18:00...   More info

FOXY 'Robot' Album Release Live at Hard Rock Cafe Chiang Mai

19 Feb 18:30 - 21:00 19 Feb 18:30 - 21:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Hard Rock Cafe Chiang Mai Hard Rock Cafe Chiang Mai
HIP Magazine & Hard Rock Cafe Chiang Mai Presents FOXY Robot’ Album Release Live at Hard Rock Café Chiang Mai. (Free Entry) ภาษาไทยด านล าง 18:30 Opening Act by PC0832/676 x...   More info

Buddhism and Politics in Thailand

19 Feb 18:30 - 21:30 19 Feb 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Alliance française de Bangkok Alliance française de Bangkok
Presentation of the book by Arnaud Dubus (author) & Pravit Rojanaphruk (discussant), with the participation of Claire Tran (Irasec director). Despite the often-repeated assertion...   More info

Come experience a unique bicycle trip through Northern Thailand

19 Feb 18:30 - 21:30 19 Feb 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Admiral's Pub & Restaurant, Bangkok Admiral's Pub & Restaurant, Bangkok
After many requests Roald Nystad will show The slide Presentation of The bicycle trip in North of Thailand and along the Mekong river Tour the North 19. February 2018, 18.30...   More info

Vesper x 80/20: The Art of Thai Cuisine

19 Feb 18:30 - 23:30 19 Feb 18:30 - 23:30 - Bangkok Bangkok
80/20bkk 80/20bkk
Vesper x 80/20bkk presents, The Art of Thai Cuisine Thai cuisine is always dominant in balance, attention to detail and the use of ingredients as well as good flavors. 80/20...   More info

Vinyasa Flow Yoga at Dice!

19 Feb 19:00 - 02 Apr 20:30 19 Feb 19:00 - 02 Apr 20:30 - Bangkok Bangkok
Dice Cafe - Board Games & Coworking Dice Cafe - Board Games & Coworking
Namaste! Dice! is offering Vinyasa Flow Yoga classes with Elizabeth. Classes will focus on building strength, flexibility, balance and deeper body awareness and connection...   More info

Data Science Talk Chill #1

19 Feb 19:00 - 21:30 19 Feb 19:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
LINK Collaboration Space LINK Collaboration Space
น ม นงานอะไร!! งาน meet up คร งแรกของเพจ Data Science ช ลช ล จ บม อก บ DataRockie เพ อแชร ประการณ เร ยนและทำงาน เล าส ก นฟ งสำหร บเพ อนๆท สนใจด าน data โดยเฉพาะ ในงานพบก บแอดม น   More info

Monday Expats Open Football (9-A-Side)

19 Feb 19:00 - 20:30 19 Feb 19:00 - 20:30 - Ban Nong Pru Ban Nong Pru
FC Planet - Planet Football Academy Club FC Planet - Planet Football Academy Club
Expats 9-A-Side Football is open to over 35's, and Monday see's us play a friendly against a local Thai Team. We need a Minimum of 9 players and a Maximum of 14 players. If you...   More info

Seafood Market Night

19 Feb 19:00 - 30 Apr 22:00 19 Feb 19:00 - 30 Apr 22:00 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Amari Koh Samui Amari Koh Samui
SEAFOOD MARKET NIGHT Enjoy our selection of local fresh seafood and we'll cook it just the way you like it! From 7 PM onward Price by weight with minimum spending of 500 THB...   More info

Unite the Power Laser War!

19 Feb 19:30 - 22:00 19 Feb 19:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
Laser game battle: HUBBER MEMBER VS HUBBA STAFF For English Read more กล บมาอ กคร งก บศ กช งช ยชนะคร งย งใหญ บนสนามประลองฝ ม อ ระหว าง HUBBA Member และ HUBBA Staff ก บ 'Laser...   More info

Undrgrnd at Samsara Beach

19 Feb 20:00 - 20 Feb 06:00 19 Feb 20:00 - 20 Feb 06:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Samsara Beach Koh Phangan Samsara Beach Koh Phangan
Undrgrnd at Samsara...   More info

CUBA LIBRE Salsa Party

19 Feb 20:00 - 23:59 19 Feb 20:00 - 23:59 - Ko Samui Ko Samui
Bamboo Park - Koh Samui Bamboo Park - Koh Samui
Get ready for our CUBA LIBRE Salsa Party on 19.2.2018: A great selection of Salsa and Bachata by DJ Ann Grape starting from 8 pm. Fresh fruit shakes, great Mojito recipes and the...   More info

In Memory of the Holocaust: "A Child of Our Time"

19 Feb 20:00 - 22:00 19 Feb 20:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Main Hall, Thailand Cultural Center Main Hall, Thailand Cultural Center
Every year for the past 3 years, Opera Siam has joined forces with the Israeli, German, and often other embassies such as the Czech embassy to do an event to help memorialize the...   More info

Andrey Exx

19 Feb 21:00 - 20 Feb 02:00 19 Feb 21:00 - 20 Feb 02:00 - Phuket Phuket
Catch Beach Club Catch Beach Club
ANDREY EXX MON 19 FEB 2018 21:00 Catch Beach Club FREE ENTRY DON’T MISS OUT, FEEL SPECIAL & BOOK YOUR TABLE NOW! ONLINE SPECIAL DEALS: www.vibesphuket.com Fast becoming the boss...   More info

PsyHeads "GOA" Psychedelic Sessions ॐ

19 Feb 21:30 - 20 Feb 02:00 19 Feb 21:30 - 20 Feb 02:00 - Bangkok Bangkok
Residence de Canal, Bangkok Residence de Canal, Bangkok
Kosh returns coming monday PsyHead Communitys Psychedelic Sessions for all who love GOA Sounds! This time we're welcome back to the deck; Dj Kosh Alias Kourosh Al Zeera Manama...   More info

BOOBA at Illuzion | 19.02.18

19 Feb 22:00 - 20 Feb 01:00 19 Feb 22:00 - 20 Feb 01:00 - Ban Patong Ban Patong
Illuzion Phuket Illuzion Phuket
LUNDI 19 FÉVRIER UNE ÉXCLUSIVITÉ ILLUZION Une meteorite se dirige vers PHUKET pour un concert LIVE SPECTACULAIRE.. Personne d'autre que LE DUC du Hip-Hop Français... Booba EN...   More info

งานคุณNatcha

20 Feb 06:00 20 Feb 06:00 - Muang Sara Buri Muang Sara Buri
Saraburi Province Saraburi Province
  More info

ลงชื่อจอง PS4™ METAL GEAR Survive 3-Asia

20 Feb 08:00 - 11:00 20 Feb 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง PS4 METAL GEAR SURVIVE 3-Asia วางจำหน าย: 20 ก.พ. 2018 Youtube: https:/youtu.be/lE_SDciGbTk https:/youtu.be/qPPCiaeMvTA ช องทางการจอง ➀ ทาง Facebook คล กท ล...   More info

Koh Yao Expedition

20 Feb 08:00 - 22 Feb 20:00 20 Feb 08:00 - 22 Feb 20:00 - Phangnga Phangnga
Koh Yao Noi - The Small Long Island Koh Yao Noi - The Small Long Island
Koh Yao Noi (Little Long Island) and Koh Yao Yai (Big Long Island) are two sleepy islands still enjoying a slow pace of life located in Phang Nga Bay, only 1 hours boat ride away...   More info

Diving Trip Anilao Philippines Feb 20-25, 2018

20 Feb 08:00 - 25 Feb 07:29 20 Feb 08:00 - 25 Feb 07:29 - Bangkok Bangkok
Sainamtalay Diving Sainamtalay Diving
Anilao เป นเม องชายฝ งทะเลท อย ไม ไกลจากเม องหลวงกร งมะน ลา ประเทศฟ ล ปป นส ระหว างการเด นทางจากสนามบ นจะได ส มผ สธรรมชาต ผ านเม องเล กต างๆ โดยรถต จนถ งร สอร ทท อย กลางธรรมชาต ป...   More info

เรียนต่อ: Sasin Executive MBA

20 Feb 08:00 - 16:00 20 Feb 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Sasin School of Management Sasin School of Management
Deadline Round 3: Feb 20, 2018 Applying to Sasin’s Executive MBA Program Sasin welcomes applications from graduates in all fields who are interested in management study. You are...   More info

Beaconhouse International Student Convention 2018

20 Feb 08:00 - 21 Feb 17:00 20 Feb 08:00 - 21 Feb 17:00 - Bangkok Bangkok
Beaconhouse Yamsaard School - Ladprao Beaconhouse Yamsaard School - Ladprao
Beaconhouse Yamsaard School will be sending students to participate in the Beaconhouse International Student Convention at Muscat, Oman on February 20-21, 2018. Our students will...   More info

มหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12"

20 Feb 08:00 - 23 Feb 20:00 20 Feb 08:00 - 23 Feb 20:00 - Bangkok Bangkok
Mahidol University, Faculty of Science Mahidol University, Faculty of Science
เช ญชวนหนอนหน งส อร วมงานมหกรรมหน งส อย งใหญ ในเขตพ นท พญาไท มห ดล-พญาไท บ คแฟร คร งท 12 พบก บการออกร านจำหน ายหน งส อท กประเภทท ค ดสรรแล วจากร านค าและสำน กพ มพ ช นนำท วประเทศ...   More info

P.B.K.Education Fair 2018

20 Feb 08:00 - 16:30 20 Feb 08:00 - 16:30 - Phrai Bung Phrai Bung
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ว นท 20 ก มภาพ นธ 2561 โรงเร ยนไพรบ งว ทยาคม จะจ ดแสดงน ทรรศการทางการศ กษา P.B.K. Education fair 2018 ข น เพ อแนะแนวศ กษาต อให ก บน กเร ยนในเขตพ นท อำเภอไพรบ งและผ สนใจเข าศ กษาต...   More info

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารมืออาช

20 Feb 09:00 - 16:00 20 Feb 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HRDZenter Training HRDZenter Training
อย าพลาด หล กส ตร เลขาน การ ในฐานะผ ช วยผ บร หาร ว นท 20 ก มภาพ นธ 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนส ทธ สาร-ว ภาวด กร งเทพฯ สถานท อาจม การเปล ยนแปลง...   More info

BCCT Half-Day Thai Language Workshop on SpeakPro TeleSales Skill

20 Feb 09:00 - 12:00 20 Feb 09:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Amara Bangkok Amara Bangkok
BCCT cordially invites you to BCCT Half-Day Thai Language Workshop on SpeakPro TeleSales Skills on Tuesday 20 February 2018 at Amara Hotel Bangkok. Trainer Billy Pachara...   More info

การฝึกอบรมและสัมมนา RSPO SCC ฉบับแก้ไขปรับปรุงและ RSPO PalmTrace

20 Feb 09:00 - 16:30 20 Feb 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Rama Gardens hotel Rama Gardens hotel
บ โร เวอร ท ส เซอท ฟ เคช น (BVC) หน งในผ น าตลาดการร บรองระบบมาตรฐาน และเป นผ ให การร บรองระบบมาตรฐานด งกล าว จ งได จ ดการฝ กอบรมและส มมนา RSPO SCC ฉบ บแก ไขปร บปร ง และ RSPO...   More info

เก็งข้อสอบชีวะ' PAT2 (20.02.2018)

20 Feb 09:00 - 12:00 20 Feb 09:00 - 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
BIOL BIOL
เก งข อสอบช วะ' PAT2 อ านไม ท น ไม เคยทำข อสอบ หน ต องมา ! จ ดเต มเน นๆ ก บแนวข อสอบจร งของเด ก TCAS61 20 ก มภาพ นธ 2561 09:00 12:00 ท น งจำนวนจำก ด (จำก ดจร งๆ นะ) รายละ   More info

สอนเพาะเห็ดทำก้อนเชื้อเห็ดตระกูลนางฟ้านางรมและเพาะเห็ดหลินจือไว้ทานเอง

20 Feb 09:30 - 15:00 20 Feb 09:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
เวลา9.30-15.00 น.สถานท เฟรชว ลล ฟาร มรามคำแหง118แยก44 การเพาะเห ดนางฟ านางรมและเห ดหล นจ อการทำก อนเช อเห ดชน ดต างๆ อยากทำอาช พเพาะเห ดแบบจร งจ งต องทำก อนเช อเห ดให เป นคร บเพ...   More info

การดู Bid Offer และ Volume การซื้อขาย

20 Feb 10:00 - 16:00 20 Feb 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
การด Bid Offer และ Volume การซ อขาย ท เก ดจากการซ อขายห นในแต ละช วงเวลา ม เพ อนำมาว เคราะห Demand Supply ท เก ดข นอ นนำไปส การคาดการณ ในอนาคตว า ท ศทางราคาห นจะเป นอย างไรต อไป ผ...   More info

Pre Order !! Ps4-G: METAL GEAR Survive R3EN

20 Feb 10:00 - 21:00 20 Feb 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Nadz Project Nadz Project
ร บ NADZ POINT เพ มส งส ด 50 POINT เม อพร ออเดอร พร อมวางม ดจำ 300 บาท ก อนว นท 20 มกราคมน เม อหนทางเด ยวในการอย รอดในโลกแห งซอมบ ค อการ ร วมม อก น !!! 20 ก มภาพ นธ 2561 Pre...   More info

Mobility EVENT

20 Feb 10:00 - 04 Mar 18:00 20 Feb 10:00 - 04 Mar 18:00 - Phangnga Phangnga
ROBINSON Club Khao Lak ROBINSON Club Khao Lak
Mobility Training ist ein dynamisches Beweglichkeitstraining, bei dem die Wiederherstellung der natürlichen Beweglichkeit des Körpers das Ziel ist. Hierbei werden muskuläre...   More info

หลักสูตร โฆษณาฟรี! ด้วย Facebook Fan Page

20 Feb 10:00 - 18:00 20 Feb 10:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
สอนการตลาดออนไลน์ By ไอทีแม่บ้าน สอนการตลาดออนไลน์ By ไอทีแม่บ้าน
จะด แค ไหน หากธ รก จของค ณ..ค นหาเจอบน Facebook Graph Search คอร สเร ยนสำหร บ เจ าของธ รก จ หร อ บร ษ ท ท ต องการเพ มคนเข าเว บ ซ งว ธ เด ยวท จะทำให คนคล กไปท เว บไซต ค อ การสร...   More info

Morning Drop-In Meditation

20 Feb 10:00 - 10:30 20 Feb 10:00 - 10:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
Join us every Tuesday & Thursday for a late morning drop-in meditation session. We'll begin the practice session with a short set of traditional Shambhala opening chants (in...   More info

ร้านนมแม่สัญจร รพ.จุฬา

20 Feb 11:00 - 18:00 20 Feb 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ก จกรรม ร านนมแม ส ญจร รพ.จ ฬา ว นอ งคาร ท 20 ก.พ. 2561 เวลา 11.00 18.00 น. ปร กษาป ญหานมแม นมหด นมลด นมไม มา นมไม ม นมเจ บ นมแสบ ป ญหานมแม ท กแบบ แวะมาค ยก นได เลยค า จองโปรล...   More info

Insurance Thank you Jean’s Party

20 Feb 11:30 - 17:00 20 Feb 11:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Piyavate Hospital โรงพยาบาลปิยะเวท Piyavate Hospital โรงพยาบาลปิยะเวท
แทนคำขอบค ณท เป นส วนหน งก บเรา โรงพยาบาลบางปะกอกร งส ต2 ขอบค ณท มต วแทนประก นช ว ตท ให ความไว วางใจมาตลอด 1 ป ท ผ านมา ก จกรรมส ดเซอร ไพรส จากท มงาน การประกวดการแต งกาย เก...   More info

สัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ"

20 Feb 12:00 - 16:30 20 Feb 12:00 - 16:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Holiday Inn Chiangmai Holiday Inn Chiangmai
ส มมนา สถานการณ ตลาดท อย อาศ ยภาคเหน อ (เช ยงใหม เช ยงราย-พ ษณ โลก-ตาก) ว นอ งคารท 20 ก มภาพ นธ 2561 เวลา 13.00 16.30 น. ณ โรงแรม ฮอล เดย อ นน เช ยงใหม ห องธารา 1 จ ดโดย ศ นย   More info

วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้งาน Bualuang Streaming

20 Feb 12:00 - 14:00 20 Feb 12:00 - 14:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Investment Space by Bualuang Securities Investment Space by Bualuang Securities
ความร ท ท านได ร บ -แนะนำว ธ ใช งานเมน หล กของ Bualuang Streaming -ว ธ ส งคำส งซ อขายผ าน Streaming บน PC และ Mobile -ร จ กเมน BLS บร การเสร มสำหร บล กค าหล กทร พย บ วหลวง พบก บ...   More info

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

20 Feb 12:00 - 16:00 20 Feb 12:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ลงทะเบ ยนได ท https:/goo.gl/rbK7pN การประช มว ชาการระด บชาต ด านร ฐประศาสนศาสตร คณะร ฐประศาสนศาสตร ว นอ งคารท 20 ก มภาพ นธ 2561 เวลา 13.00 17.00 น. ช น 7 อาคารนวม นทราธ ราช...   More info

สมาชิก BNK48 ร่วมแถลงข่าวและเปิดตัว Brand Ambassadors Fujifilm

20 Feb 13:00 - 15:00 20 Feb 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Central World (เซนทรัลเวิร์ล) Central World (เซนทรัลเวิร์ล)
เฌอปราง ม วส ค ป ญ เจนน ษฐ เนย โมบาย สมาช ก BNK48 เป ดต วกล องร นใหม ล าส ด FUJIFILM X-A5 พร อมเป ดต ว Brand Ambassadors ในว นอ งคารท 20 ก มภาพ นธ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ลานเซ นทร...   More info

Unlocking Economic Impact of Digital Transformation in Thailand

20 Feb 13:00 - 17:00 20 Feb 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Conrad Bangkok Conrad Bangkok
Take control of your Digital Journey! Digital Transformation is about reimagining how you bring together people, data, and processes to create value for your customers and...   More info

ติดตั้งแอร์ออโต้แบบไม่เต็มระบบ

20 Feb 13:00 - 16:00 20 Feb 13:00 - 16:00 - Amphoe Muang Nonthaburi Amphoe Muang Nonthaburi
NA TUNING NA TUNING
ต ดต งแอร ออโต แบบไม เต มระบบ ฟ งก ช น -เป ด ป ด AC ได จากหน ากากแอร ออโต ได -เป ด ป ด พ ดลม และสร างปร บความแรงลมได จากหน ากากแอร ออโต ได -สามารถปร บท ศทางลมได จากหน ากากแอร ออ   More info

C.รามอินทรา

20 Feb 16:00 - 28 Feb 19:00 20 Feb 16:00 - 28 Feb 19:00 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Ramindra CentralPlaza Ramindra
  More info

Taopiphop Bar Project : The Last Birthday Party

20 Feb 16:00 - 21 Feb 00:00 20 Feb 16:00 - 21 Feb 00:00 - Nonthaburi Nonthaburi
Taopiphop Bar Project Taopiphop Bar Project
เช อหร อไม ว าร าน Taopiphop Bar Project อย รอดมาครบ 1 ป ซ งป น คงเป นว นครบรอบร านป ส ดท าย ถ งอย างไรก ตามถ อเป นฤกษ งามยามด ท เราอยากจะเป ดต กท งต กจ ดงานปาร ต ม นส ๆ ในสไตล   More info

Greenzone Weekly ตอน "หรอย ส(ะ)ตอรี่ ของดีครัวใต้"

20 Feb 16:00 - 22 Feb 22:00 20 Feb 16:00 - 22 Feb 22:00 - Hat Yai Hat Yai
Greenzone กรีนโซน ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่ Greenzone กรีนโซน ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่
Greenzone Weekly เสนอตอน หรอย ส(ะ)ตอร ของด คร วใต พบก บหลากหลายอาหารใต รสจ ดจ านถ งใจ ของก น ของหรอย อร อยจนล มอ ม และอ กหลากเมน ของหรอยตำร บคร...   More info

Company Party Y2018

20 Feb 16:00 - 22:30 20 Feb 16:00 - 22:30 - Amphoe Si Maha Phot Amphoe Si Maha Phot
PRB Family PRB Family
20 ก มภาพ นธ น เตร ยมพบก บงานเล ยงบร ษ ท ประจำป 2561 ก บธ มงาน ราตร แห งส ส น...มห ศจรรย แห งท องทะ   More info

Mexicano Presents Guest Chef Jacobo

20 Feb 17:00 - 21 Feb 23:45 20 Feb 17:00 - 21 Feb 23:45 - Bangkok Bangkok
Mexicano Restaurante Mexicano Restaurante
Rembrandt Hotel is delighted to welcome the innate skills and culinary masterpieces of Guest Chef Jacobo Astray to Mexicano. Originally from Galicia on Spain's Iberian Peninsula...   More info

Free Seminar Cloud Native Application Monthly Talk 2018 #1

20 Feb 18:00 - 21:00 20 Feb 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
งานส มมนา IMC Monthly Talk ค องานท จ ดประจำท กเด อนเพ อแลกเปล ยนข อม ลและให ความร ทางด านแนวโน มเทคโนโลย ใหม ๆ ท ง Big Data, Cloud Computing, IoT, Blockchain หร อ Software...   More info

Taiwan is going FB Live! Q&A of volunteering opportunities.

20 Feb 18:00 - 19:00 20 Feb 18:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
AIESEC Thailand AIESEC Thailand
A country with immensely rich cultural and spiritual heritage, amazing food, world-class hot springs and stunning scenery; Taiwan is the perfect place to go abroad, volunteer and...   More info

Kurt Cobain : Hbd 51 Years

20 Feb 18:00 - 23:59 20 Feb 18:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Landinlanrinsura Landinlanrinsura
ลานร นส รา ร วมก บ M&M NIRVANA-THAILAND GRUNGE-THAILAND Presents - เค ร ต โคเบน : KING OF GRUNGE : ครบรอบ 51 ป 20 feb-1967 2018 - อ งคาร ท 20 กพ. 2018 ร านลานด น ลานร นส รา (   More info

Commonalities of Buddhism and Christianism

20 Feb 18:00 - 22:00 20 Feb 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Chesa Swiss Bangkok Chesa Swiss Bangkok
Brigitte Schrottenbacher (1962) cam to Thailand in April 1989 to become a nun. she ordinated January 4th 1990. in Wat Sametnuea. On request of the Ven. Phra Acharn Thawee...   More info

Practicing Public Speaking with Fun - Meeting No. 2569

20 Feb 18:15 - 20:30 20 Feb 18:15 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
A regular Laem Thong Toastmasters Club's meeting for practicing public speaking, which includes prepared speeches, evaluations, joke telling, and table topics. Guests are...   More info

ศึกวันชัยชนะ

20 Feb 18:30 - 22:00 20 Feb 18:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium
ศ กว นช ยชนะ ณ เวท มวยล มพ น (รามอ นทรา) ว นอ งคารท 20 ก มภาพ นธ...   More info

CMIRC 4th birthday party!

20 Feb 19:00 - 21:00 20 Feb 19:00 - 21:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Hong Kong Lucky Restaurant香港添好運餐廳 Hong Kong Lucky Restaurant香港添好運餐廳
Chiang Mai International Rotary Club is celebrating its 4th year with a party! Please come and join us in fellowship and friendship at Hong Kong Lucky Restaurant, 2nd floor. We...   More info

Tuesday Expats Open Football (7-A-Side)

20 Feb 19:00 - 21:00 20 Feb 19:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium
Expats 7-A-Side Football is open to over 35's, and Tuesday see's us play a friendly against a local Thai Team. We need a Minimum of 7 players and a Maximum of 16 players. If you...   More info

Girrrl FORCE Ladies Night

20 Feb 19:00 - 27 Mar 23:00 20 Feb 19:00 - 27 Mar 23:00 - Bangkok Bangkok
The Continent Hotel The Continent Hotel
The Continent Hotel Bangkok is relying upon the ladies and empowering them to -Choose the price they think is fair to pay for the selected drinks on ladies night. -Gents love...   More info

SICKxFASTxRAW pt.2 - SETE STAR SEPT(Jp) live in Bangkok 2018

20 Feb 19:00 - 23:45 20 Feb 19:00 - 23:45 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Khayee recs., 6F grinder group, RAW LIFE prods., JAM café ....proudly present.... SICKxFASTxRAW Party 2 -SETE STAR SEPT Japanese Duo Noisegrind legends! (South Asia Tour 2018...   More info


© 2018 Siguez