The Crucible ( Lakorn FATU Festival )

27 Apr 07:00 - 29 Apr 10:00 27 Apr 07:00 - 29 Apr 10:00 - Bangkok Bangkok
Drama Studio: Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University Drama Studio: Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University
ในป ค.ศ. 1692 เม องซาเล ม ร ฐแมสซาช เสตต เก ดเหต การณ โศกนาฏกรรมคร งย งใหญ ท เป นบทเร ยนทางประว ต ศาสตร แก ชาวอเมร ก นร นหล ง น นก ค อ เหต การณ ล าแม มดในเม องซาเล ม (Salem Witch...   More info

Thailand Super Series 2017 / Round1-2 @Chang Int. Circuit

27 Apr 08:00 - 30 Apr 18:00 27 Apr 08:00 - 30 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Thailand Super Series Thailand Super Series
สงครามความเร ว คร งน เด อดแน !! เม อกองท พซ เปอร คาร และรถแข งมากกว าร อยค น พร อมส ศ กดวลความแรง เป ดสนามแรก Thailand Super Series 2017 เป ดศ กดวลความเร วระด บเว ลด คลาส TSS 2017...   More info

Yamaha Moto Challenge Training - Day 2

27 Apr 08:00 - 18:00 27 Apr 08:00 - 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Thailand Circuit Thailand Circuit
  More info

PADI Discover Scuba Diving

27 Apr 08:00 - 16:45 27 Apr 08:00 - 16:45 - Ko Samui Ko Samui
Ko Samui Ko Samui
Great experience you can make with Samui Easy Divers in your Holiday One day course to try diving in the ocean doesn’t give you a permanent certification. Minimum age 10 years Get...   More info

SCG | Thai Green Market

27 Apr 08:00 - 15:00 27 Apr 08:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
SCG ปูนซิเมนต์ไทย สำนักงานใหญ่ SCG ปูนซิเมนต์ไทย สำนักงานใหญ่
กล บมาอ กคร ง ห างหายไปนาน ก บตลาดส เข ยวส ญจร...   More info

ลงชื่อจอง ✔ PS4™ Summer Lesson: Miyamoto Hikari Edition 3-Asia

27 Apr 08:00 - 21:00 27 Apr 08:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง PS4 Summer Lesson: Miyamoto Hikari Edition 3-Asia วางจำหน าย: 27 เม.ย. 2017 Youtube: https:/youtu.be/jG1WbkJgOFs https:/youtu.be/uqIwcwF5phk Official Site...   More info

เรียนต่อ: จุฬาฯ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการเงิน และภาษีอากร)

27 Apr 08:00 - 16:00 27 Apr 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ระยะเวลาร บสม คร: สม ครออนไลน 9ม.ค.-27เม.ย.60 ช อหล กส ตร : หล กส ตรน ต ศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชากฎหมายการเง นและภาษ อากร (Master of Law Program in Finance and Tax Laws) ช อปร ญญา...   More info

Shark Guardian Diver Day!

27 Apr 08:00 - 20:00 27 Apr 08:00 - 20:00 - Ban Ko Tao Ban Ko Tao
Master Divers Master Divers
Join us Thursday 27th April for our first Shark Guardian Divers Day! Learn more about Sharks and their vital role in the oceans, and contribute to conservation research with our...   More info

Polish Easter Traditions – Lecture and Workshop

27 Apr 09:00 - 11:30 27 Apr 09:00 - 11:30 - Bangkok Bangkok
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา Chaloem Rajakumari 60 Building อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา Chaloem Rajakumari 60 Building
The Central and Eastern European Studies Section of the Centre for European Studies of Chulalongkorn University, in collaboration with the Department of English, Faculty of Arts...   More info

พนักงานขายหน้าร้านอย่างมืออาชีพ

27 Apr 09:00 - 16:00 27 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Myhotel CMYK Ratchada Myhotel CMYK Ratchada
ราคาคอร ส : -บ คคลธรรมดา 3,700.- -บร ษ ท 3,700.-Vat 7 259.-3,959.-บาท -บร ษ ท 3,700.-Vat 7 256.-ห ก WHT 3 111.-3,848.-บาท การชำระเง น : -บ คคลธรรมดา โอนเข าบ ญช ธนาคารกร งเทพ...   More info

IT. Architecture for the Future (Management Viewpoint)

27 Apr 09:00 - 28 Apr 16:00 27 Apr 09:00 - 28 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
คำอธ บายหล กส ตร ความก าวหน าทางเทคโนโลย ท เก ดข นอย างต อเน อง ม ผลให เก ดเปล ยนแปลงในโครงสร างของสถาป ตยกรรมระบบคอมพ วเตอร อย างรวดเร วในช วงเวลา 10 ป ท ผ านมา ท งน เพ อตอบสนองต...   More info

Balloonie Academy ปี11ครั้งที่ 4

27 Apr 09:00 - 29 Apr 15:00 27 Apr 09:00 - 29 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
Balloonie ลูกโป่งสร้างความสุข Balloonie ลูกโป่งสร้างความสุข
อ พเดดเทรนใหม ต วไหนมาแรง อ นไหนขายด น าทำเง น พร อมลงท น ต อนร บป ใหม 60 อยากเป ดร านล กโป ง ? อยากเป นเจ าของธ รก จ สร างความส ข ? ส งสำค ญ 6 อย าง ท จะสามารถสร างฝ นให เป   More info

หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบของสรรพากร

27 Apr 09:00 - 16:30 27 Apr 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร เตร ยมความพร อมเพ อการตรวจสอบของสรรพากร 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00-16:30 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามก ฬาแห งชาต ) อ ตราท านละ 4,500 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด...   More info

ข้อกำหนดและเทคนิคการปรับเปลี่ยน IATF 16949:2016

27 Apr 09:00 - 28 Apr 12:00 27 Apr 09:00 - 28 Apr 12:00 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 7,000-(ไม...   More info

Juniper Networks Rising Stars Technical Trainning

27 Apr 09:00 - 28 Apr 18:00 27 Apr 09:00 - 28 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Ingram Micro Thailand Ingram Micro Thailand
Juniper Networks Rising Stars Training Program : Introduction to the Junos Operating System (IJOS) at Ingram Micro (Thailand) , Bangkok Ingram Micro (Thailand) ร วมก บJuniper...   More info

Managing without Authority

27 Apr 09:00 - 28 Apr 17:00 27 Apr 09:00 - 28 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
Dale Carnegie Thailand Dale Carnegie Thailand
If you’re on the fast track-someone who has already moved well beyond his or her formal job description-you know what we mean because you’ve been tapped for one of those roles...   More info

การประเมินมูลค่าหุ้น Dcf Fotp (รหัส Vi03)

27 Apr 09:00 - 16:00 27 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
ร จ กเคร องม อการประเม นม ลค าท ง DDM DCF PE SOP ร จ ดแข งและจ ดอ อนของเคร องม อประเม นม ลค าต างๆ สามารถเล อกเคร องม อการประเม นม ลค าให เหมาะสมก บล กษณะธ รก จและแนวโน มการเต บโต   More info

K.เณรี/รอคอนเฟริม/Backdrop/Morning

27 Apr 09:00 - 13:00 27 Apr 09:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Nabura Studio Nabura Studio
  More info

Foodcost For Restaurant SME รุ่นที่ 6

27 Apr 09:00 - 16:00 27 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University)
หล กส ตร Foodcost For Restaurant SME ร นท 6 เป ดแล ว!!! เวอร ช นอ พเกรด Cost Control 4.0 เน อหาอ พเดตเพ มประส ทธ ภาพ ให ผ ประกอบการร านอาหาร ลดต นท น ทำกำไรได ข นส งส ด ท กกลย...   More info

เปิดบริการร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้น เจ้ดาว

27 Apr 09:00 - 20:00 27 Apr 09:00 - 20:00 - Amphoe Warin Chamrap Amphoe Warin Chamrap
ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้น เจ้ดาว ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้น เจ้ดาว
เป ดบร การร านก วยเต ยวต มยำน ำข น เจ...   More info

การเขียนและออกแบบแผนภูมิโรงงาน

27 Apr 09:00 - 16:00 27 Apr 09:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training IOI Training
  More info

Asia Cold Chain Show 2017/亞洲國際倉儲展

27 Apr 10:00 - 29 Apr 13:00 27 Apr 10:00 - 29 Apr 13:00 - Bangkok Bangkok
BITEC Bang-Na BITEC Bang-Na
Asia Cold Chain Show 2017 亞洲國際倉儲展 Date:2017/04/27-29 Location:BITEC 泰國.曼谷 http:/www.asiacoldchainshow.com/thailands-advantages/ - 泰國位於亞州的中心樞紐 再加上國內6700萬的消費人口 使其更加容易掌握市場動態...   More info

หลักสูตร เบเกอรี่ไม่ง้อเตาอบ ชุด2

27 Apr 10:00 - 16:00 27 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
วิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3 วิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3
หล กส ตร เบเกอร ไม ง อเตาอบ ช ด2 เอาใจคนร กเบเกอร ก บ 3 เมน ใหม ของคนอยากทำเบเกอร แต ไม ม เตาอบ ในร ปแบบของขนมในแก วใส ท เก ไก รสชาต ท เข มข นสอดแทรกความค ดสร างสรรค ในท กเม   More info

April book club: The Sympathizer by Viet Thanh Nguyen

27 Apr 10:00 - 12:00 27 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Neilson Hays Library Neilson Hays Library
While the main library building is closed for renovation, we've opened a mini-library with thousands of books, and our book club continues! For April, the book club will discuss...   More info

Coventry University Pre-Departure Meeting

27 Apr 10:00 - 12:00 27 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Mentor International, Thailand Mentor International, Thailand
ทาง Coventry University ขอเช ญน อง ๆ เข าร วมงาน Pre-departure briefing session ท Mentor International, Bangkok ในงาน พบก บ Ms Lisa Williams ต วแทนจากมหาว ทยาล ยท จะมาบอกว ธ การ   More info

ASEAN Beauty 2017 Booth NO.J24 Hall103

27 Apr 10:00 - 29 Apr 20:00 27 Apr 10:00 - 29 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม Bitec บางนา กรุงเทพฯ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม Bitec บางนา กรุงเทพฯ
โอกาสสำค ญของผ ประกอบการมาถ งแล ว อย ารอช า เพ ยงค ณเร มต นสร างแบรนด ก บ AT-ZE ภายในงาน ASEAN BEAUTY 2017 . ร บฟร ท นท ส ทธ พ เศษค ม 3 ต อ ต อท 1 : ผ อนชำระส นค า 0 นานส งส...   More info

OTOP ช็อปชิมสนุกและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

27 Apr 10:00 - 01 May 19:00 27 Apr 10:00 - 01 May 19:00 - Bangkok Bangkok
ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์
OTOP ช อปช มสน กและการเจรจาจ บค ธ รก...   More info

มหกรรมการศึกษา เด็กไทย ก้าวไกล สู่สากล 2017

27 Apr 10:00 - 30 Apr 20:00 27 Apr 10:00 - 30 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
ฮอลล์ 2-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พบก บบ ธของว ทยาล ยนานาชาต มรภ.สวนส น นทา ท บ ธ P161 ในงาน มหกรรมการศ กษา เด กไทย ก าวไกล ส สากล 2017 ระหว างว นท 27 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 20.00 น. ณ อ มแพ ค เม องทองธาน ฮอลล...   More info

The Mall Health & Green Market

27 Apr 10:00 - 03 May 20:00 27 Apr 10:00 - 03 May 20:00 - Bangkok Bangkok
เดอะมอล์บางแค | The mall bangkae เดอะมอล์บางแค | The mall bangkae
งานด ๆท คนร กส ขภาพไม พลาด ท เดอะมอลล บางแค ลานโปรโมช นช น G เช ญท กท านมาเล อกช อปอาหารคล นๆ ส นค าเพ อส ขภาพมากมายมาให ท านได เล อกสรร และท พลาดไม ได ค อบ ธส นค าจาก Sense of...   More info

ติดตั้งเครื่องเสียง HDD

27 Apr 10:00 - 12:00 27 Apr 10:00 - 12:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
กำแพงแสน จ.นครปฐม กำแพงแสน จ.นครปฐม
ต ดต งเคร องเส ยง Honda HDD Full System พร อมส บเปล ยนเคร องเส ยงเด ม ค ณห   More info

Writing Club

27 Apr 10:00 - 12:00 27 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
language express@Mahathun plaza language express@Mahathun plaza
Improve your writing skills with...   More info

IN the BOX Market BIG Summer SALE Round 2

27 Apr 11:00 - 30 Apr 22:00 27 Apr 11:00 - 30 Apr 22:00 - Bangkok Bangkok
Siam Square One Siam Square One
IN THE BOX MARKET ภ ม ใจเสนอ... BIG SUMMER SALE Round 2 27 30 เมษายน 2560 ณ สยามสแควร ซอย5 (ลานด านข าง Siam Square One) พบก บแบรนด ด งบนโลกออนไลน กว า 100 ร านค า รวบรวมไว...   More info

หลักสูตร โปรโมทธุรกิจด้วย YouTube

27 Apr 11:00 - 18:00 27 Apr 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
ไดมอน สุขุมวิท คอนโด ไดมอน สุขุมวิท คอนโด
สอนข นตอนและว ธ การผล ตงานว ด โอ ต งแต เร มต น-จนเสร จสมบ รณ เพ อการสร างคล ปว ด โอได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถประย กต ใช งานอ นๆ ได อย างสบาย สอน Workshop Step By Step ท เร ยนแล...   More info

Joint Chambers Thailand's Transformation Roadmap

27 Apr 11:30 - 14:00 27 Apr 11:30 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Sofitel Bangkok Sukhumvit Sofitel Bangkok Sukhumvit
We would like to invite you to a Joint ChambersLunch Talk about Thailand's Transformation Roadmap with our exclusive speaker, Dr. Porametee Vimolsiri, Secretary General at...   More info

Thailand’s Transformation Roadmap

27 Apr 12:00 - 14:00 27 Apr 12:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Sofitel Bangkok Sukhumvit Sofitel Bangkok Sukhumvit
The foreign chambers of commerce in Thailand are joining forces to bring you guest speaker Dr. Porametee Vimolsiri, Secretary General, National Economic and Social Development...   More info

Weekly Luncheon Meeting, April 27, 2017

27 Apr 12:00 - 13:30 27 Apr 12:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
Weekly Luncheon Meeting, April 27, 2017 -12.00 noon, registration and fellowship -12.30 Meeting call to order -Ticket: Bht620.-including food and coffee -Rotarians and Friends are...   More info

POWER LUNCH : Coconut after meal

27 Apr 12:30 - 13:30 27 Apr 12:30 - 13:30 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
Hello Summer! There are still hot here so we would like to relax you by conversation between lunch and we do believe fresh drink after lunch will bring you a happiness 3 Don't...   More info

สัมมนาดีๆ ที่ SME ห้ามพลาด!

27 Apr 13:00 - 17:00 27 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
โรงแรม แมนดาริน โรงแรม แมนดาริน
NEW GEN SME จ บจ ดค าปล ก 4.0 งานน ม อะไรด งานฟร ท อยากเช ญชวนให ค ณมา กรมการค าภายใน , เซเว น อ เลฟเว น สมาคมการค าปล กและเอสเอ มอ ท นไทย ขอเช ญชวนเจ าของร านค าปล กและผ สนใจธ...   More info

สัมนาหลักสูตร ธุรกิจ Gps และ Cctv ติดรถ รุ่นที่ 3

27 Apr 13:00 - 17:00 27 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
tracking.in.th tracking.in.th
เน อหาครอบคล ม ความร เบ องต นของอ ปกรณ GPS และการใช งาน เทคน คการขาย การเปร ยบเท ยบก บ ส นค าอ นๆ ในตลาด ความร เร องการต ดต งคร าวๆ และ การเตร ยมบ คคลากร เพ อดำเน นการต ดต ง...   More info

UK University Application Seminar

27 Apr 13:00 - 15:00 27 Apr 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
SI-UK Thailand SI-UK Thailand
หากค ณม ความสนใจท จะสม ครเข าศ กษาต อมหาว ทยาล ยในสหราชอาณาจ กร น เป นส มมนาท จะช วยตอบท กคำถามให ก บค ณในเร องของการย นใบสม คร ไม ว าจะเป นข นตอนการสม คร ว ซ า ท พ ก และอ นๆท เก...   More info

How to crowdfunding

27 Apr 14:00 - 16:00 27 Apr 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Launchpad Launchpad
Crowdfunding ค ออะไร? ทำไมต อง Crowdfunding? Crowdfunding จะช วยธ รก จของค ณระดมท นได อย างไร? จะระดมท นให สำเร จผ าน Crowdfunding Platform ได อย างไร ? พบก บคำตอบของท กคำถามได ท...   More info

137 Pillars Suites & Residences Photoshoot

27 Apr 14:00 - 07 May 22:45 27 Apr 14:00 - 07 May 22:45 - Bangkok Bangkok
137 Pillars Suites & Residences Bangkok 137 Pillars Suites & Residences Bangkok
  More info

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อสร้างความปลอดภัยการขนส่งทางถนน

27 Apr 15:00 - 18:00 27 Apr 15:00 - 18:00 - Amphoe Phan Thong Amphoe Phan Thong
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
สม ครฟร อ านรายละเอ ยดได ท https:/www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/project/109-road-traffic-safety-management...   More info

Music city Festival

27 Apr 15:00 - 23:00 27 Apr 15:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Walk Kaset-Nawamin The Walk Kaset-Nawamin
  More info

Joseph Conrad's LORD JIM: Screening & Post-Screening Discussion

27 Apr 15:30 - 19:30 27 Apr 15:30 - 19:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok Art and Culture Centre (BACC) Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
The Central and Eastern European Studies Section of the Centre for European Studies of Chulalongkorn University, in collaboration with the Department of English, Faculty of Arts...   More info

Primary Invitational Games

27 Apr 15:30 - 29 Apr 13:00 27 Apr 15:30 - 29 Apr 13:00 - Ban Chang Ban Chang
St. Andrews International School, Green Valley St. Andrews International School, Green Valley
A weekend of sporting competition with over 170 primary students in attendance. The comepeting schools are: SCIPS, St. Andrews 107 and St. Andrews Sathorn. The schedule is as...   More info

All You Can Eat Ribs - 395B / Person

27 Apr 16:00 - 21:00 27 Apr 16:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
Laong's Bistro & Boutique Laong's Bistro & Boutique
It's Ribs at Laong's. Slow Cooked Prime Pork RIbs Fall Off The Bone With a Choice of Traditional BBQ Sauce or Spicy Mexican Sauce. French Fries, Corn & Apple Slaw on The Side...   More info

Phuket Pride 2017 - The Big Pride Weekend

27 Apr 16:00 - 30 Apr 19:00 27 Apr 16:00 - 30 Apr 19:00 - Ban Patong Ban Patong
Phuket Pride Phuket Pride
The Big Phuket Pride weekend is coming up on 27th April 2017. Join us for three days of fun filled festivities, including Pride dinner extravaganza, Stargazer talent contest, Mr...   More info

เรียนไปทำงานไปกับ Le Cordon Bleu ออสเตรเลีย นิวซีเเลนด์

27 Apr 16:00 - 18:00 27 Apr 16:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
IDP Chiangmai IDP Chiangmai
ส มมนาพ เศษ จ ดโดย Le Cordon Bleu Australia & New Zealand สำหร บน กเร ยนท ต องการโอกาสเร ยนไป ฝ กงานไปก บท งโรงแรม ร านอาหารระด บ 4-5 ดาว -เหมาะสำหร บคอร สเร ยนระด บปร ญญาตร โท...   More info

SR : South Andaman with MV Venus Marina

27 Apr 17:00 - 02 May 20:00 27 Apr 17:00 - 02 May 20:00 - Bangkok Bangkok
Scuba Republic Scuba Republic
South Andaman with MV Venus Marina : 27 apr 2 may 2017 รายละเอ ยดทร ปอ นดาม นใต ว นแรงงาน ท านละ 19,500 บาท 27/04 เด นทางถ งภ เก ตไม เก น 4 ท ม ม รถมาร บจากสนามบ นไปท าเร อ เอ   More info

Week 3: How to Get Ideas and How to Measure

27 Apr 17:00 - 18:00 27 Apr 17:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Punspace Tha Phae Gate Punspace Tha Phae Gate
Week 3: How to Get Ideas and How to Measure By Stewart Butterfield (Slack) and Adam D’Angelo (Quora) Y Combinator believes the barrier to entry for people to start a startup is...   More info

STCC AGM and Networking Night

27 Apr 17:00 - 21:30 27 Apr 17:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Pathumwan Princess Hotel, Bangkok Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
This evening is a unique opportunity to network with STCC members and business associates. Enjoy the great buffet and free flow of Tiger beer, Strongbow, UFC coconut water, and...   More info

VIP Party Phuket April 2017

27 Apr 17:05 - 01 May 20:05 27 Apr 17:05 - 01 May 20:05 - Phuket Phuket
Phuket (city) Phuket (city)
Party in style with Khelo365 Club between April 27 1 May in Phuket. Enjoy various shows, Yacht Party, our event, speeches, scuba diving and sight seeing...   More info

Container: New wave of DevOp

27 Apr 17:30 - 22:30 27 Apr 17:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Launchpad Launchpad
กำหนดการ 17.30 18.40 Registration 18.40 19.00 Welcome Address 19.00 20.00 Topic : Rise of Containers BY : ค ณสมเก ยรต ป ยส งเน น 20.00 21.00 Container Use Cases BY : ค ณโดม   More info

SheDance New Moon circle

27 Apr 17:30 - 20:30 27 Apr 17:30 - 20:30 - Chiang Mai Chiang Mai
The Yoga Tree - Chiang Mai The Yoga Tree - Chiang Mai
A gathering for women to re-connect and take time to nurture the feminine essence and wisdom through authentic communication, sacred dance ritual and meditation. There’s...   More info

Budget Business Travel Launch

27 Apr 18:00 - 21:00 27 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Novotel Bangkok Sukhumvit 20
On April 27, 2017, from 6:00 pm onwards, at Sky on 20, Novotel Sukhumvit Soi 20, we will host the official launch party for this new service and take the website live for all...   More info

นิทรรศการเส้นทางชีวิตจากบ้านนอก สู่บางกอกแห่งความหลัง

27 Apr 18:00 - 21:00 27 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery
ขอเช ญชมการแสดงน ทรรศการเด ยวคร งสำค ญของจ ตรกรว ย 73 ป ช ศ กด ว ษณ คำรณ ในช อน ทรรศการช ด เส นทางช ว ตจากบ านนอก ส บางกอกแห งความหล ง ซ งเป นการค ดเล อกผลงานภาพจ ตรกรรมทรงค ณค าต...   More info

Thursgay : Queer Pop-Up Party by Go Grrrls

27 Apr 18:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 18:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Jubei. Modern Japanese Jubei. Modern Japanese
Thursday is the new Thursgay! Go Grrrls x Jubei Izakaya are excited to bring the new concept of queer pop-up party for you, all thirsty, hungry and beautiful ones! It's Thursgay...   More info

HHBN Monthly Wine Evening April 2017

27 Apr 18:00 - 20:00 27 Apr 18:00 - 20:00 - Hua Hin Hua Hin
Red Piano Restaurant Red Piano Restaurant
Event Details are as follows: Date: Thursday 27th April 2017 (Thursday) Time: 6PM to 8PM Venue: Red Piano Restaurant Entrance Fee: THB 600 thb for members and 800 thb non...   More info

Wine in the Mirrors

27 Apr 18:00 - 21:00 27 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
CASE Space Revolution CASE Space Revolution
(For Thai please scroll down) WINE IN THE MIRRORS :: Art Exhibition MIRROR SALE by Liam Morgan and ITALIAN WINE TASTING by Texica Wine :: There are many types of wine from...   More info

Sunset wine tasting on Thursdays - The California Wine

27 Apr 18:00 - 20:00 27 Apr 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
The Peninsula Bangkok - Official Site The Peninsula Bangkok - Official Site
Every Thursday evening, guests can enjoy a stress-free moment while tasting and learning about a selection of wine & spirits from our beverage team. Indulge with a magnificent...   More info

พฤหัสเลดี้ไนท์ ฟรี!ดริ้งค์+ลด Ladies Night

27 Apr 18:00 - 21:00 27 Apr 18:00 - 21:00 - Amphoe Muang Songkhla Amphoe Muang Songkhla
Blue Smile Cafe บลูสไมล์คาเฟ่ Blue Smile Cafe บลูสไมล์คาเฟ่
ค นพฤห สเท าน น!สำหร บเพ อนหญ ง เเท เท ยม ทอม น ค อ เลด ไนท !! ด มฟร !!1สปายค ลเลอร หร อบล ฮาวายโซดา(ต อท าน). 2.ส วนลด10 3.ล นของรางว ล 4ท ม และ 4. ด มว อดก ามะนาวหวาน โซดา โฮม   More info

Pride Beachside Dinner fundraiser

27 Apr 18:30 - 23:30 27 Apr 18:30 - 23:30 - Ban Patong Ban Patong
Sala Bua Restaurant, Impiana Resort Sala Bua Restaurant, Impiana Resort
Phuket Pride's major fundraiser to support it's work in creating a healthier Thai Community in...   More info

ขอเชิญชวนพี่น้องปี1-4 เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายและขอบคุณพี่ๆชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยาของเรา

27 Apr 18:30 27 Apr 18:30 - Bangkok Bangkok
RUSTY CAFE' RUSTY CAFE'
BIONIGROSIN 2017 27 April 2017 @Rusty Cafe Ladkrabang From 6.30 PM onwards BIOSOLONG BIONIGROSIN2017 ร วมแต งกายช ดโทนส   More info

Wines of Italy - A tasting

27 Apr 18:30 - 20:00 27 Apr 18:30 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Jones the Grocer Thailand Jones the Grocer Thailand
Join us for a casual evening and discover new wines from Italy's renowned wine regions...   More info

Selected Ambience (2013 - 2016)

27 Apr 18:30 - 28 Apr 00:00 27 Apr 18:30 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Project 189 Bangkok Project 189 Bangkok
Join us 6.30pm on Thursday 27th of April at 189 Soi Nana, Chinatown as Nick Prideaux presents his collection of photography taken across the past three years. 'Selected Ambience...   More info

Skal Chiang Mai April meeting

27 Apr 18:30 - 22:00 27 Apr 18:30 - 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Holiday Inn Chiangmai Holiday Inn Chiangmai
Skal Chiang Mai is holding their April meeting at the Holiday Inn Chiang Mai and we are looking forward to an excellent evening there. Please reserve by 6pm on Wednesday April...   More info

Celebrity Chef Theo Michaels at Rossini's & BarSu

27 Apr 18:30 - 28 Apr 22:30 27 Apr 18:30 - 28 Apr 22:30 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok is excited to welcome the talented chef and semi-finalist of MasterChef UK 2014, Theo Michaels on April 27 and 28 for...   More info

Fuckup Nights Bangkok Vol. IV (Thai Language Edition)

27 Apr 18:30 - 21:00 27 Apr 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok University Gallery (BUG) Bangkok University Gallery (BUG)
Fuckup Nights is back! This time with another Thai Language Edition. การกล บมาอ กคร งของ Fuckup Nights ก บร ปแบบเวอร ช นภาษาไทย Fuckup Nights งานส มมนาระด บโลกซ งเร มต นข นใ   More info

Thai Spice Market Night

27 Apr 18:30 - 22:30 27 Apr 18:30 - 22:30 - Amphoe Hua Hin Amphoe Hua Hin
Anantara Hua Hin Resort Anantara Hua Hin Resort
Explore Thailand through a magnificent culinary spread. Taste authentic recipes using aromatic herbs and spices. Savour spicy curries and refreshing salads as well as regional...   More info

Northwestern 4x4 Gathering at Hyde and Seek, Ruamrudee

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Hyde & Seek Gastro Bar Hyde & Seek Gastro Bar
Hi All, Our traditional 4 by 4 evening is coming back! Please join us at Hyde and Seek, Ruamrudee, on April 27for a casual dinner/drinks. Looking forward to meeting you all...   More info

Closing Party : Steve McCurry's Exhibition at House of Lucie

27 Apr 19:00 - 21:00 27 Apr 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
House of Lucie House of Lucie
Closing Party Steve McCurry's Exhibition: A Life Time of Work at House of Lucie. After over 5 months of the show, it is time to say goodbye to Steve McCurry's exhibition. Those...   More info

Greasy Cafe at Two Pills After Meal "First Kit" Party

27 Apr 19:00 - 23:30 27 Apr 19:00 - 23:30 - Bangkok Bangkok
PLAY YARD by Studio Bar PLAY YARD by Studio Bar
  More info

All Chambers Young Professionals Networking

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
CÉ LA VI Bangkok CÉ LA VI Bangkok
The All Chambers Young Professionals are excited to welcome back all young and young at heart professionals to an unforgettable evening. Once again that Young Professionals in...   More info

5 Gems of Asia Buffet Night

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Phuket Phuket
Restaurant Mangosteen Restaurant Mangosteen
5 GEMS OF ASIA, ONLY 950.-BAHT P.P. NET. (SPECIAL RATES FOR PREPAYMENT AVAILABLE ONLINE). Every Thursday from 7pm to 9.30pm, try the most famous dishes from Thailand, Japan...   More info

Wine Class

27 Apr 19:00 - 20:00 27 Apr 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Wine Pub Wine Pub
Learn to how to pair delectable white and red wines with tempting tapas in an exclusive Wine Class and Wine Tasting at Wine Pub...   More info

Soirée UFE fromages et charcuterie à volonté

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Wine Connection Tapas Bar & Bistro (Bangkok) Wine Connection Tapas Bar & Bistro (Bangkok)
Gratuit pour les femmes Soirée fromages et charcuterie -Buffet à volonté Au Wine Connection Rain Hill Sukhumvit soi 47 Le 27 avril à 19h00 Membres UFE : 300 THB Non-membres...   More info

Phuong's Pho Night at Smalls!

27 Apr 19:30 - 23:00 27 Apr 19:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Smalls Smalls
Hurray, the last Thursday of the month is coming up on April 27th and that means it PHUONG'S PHO NIGHT at SMALLS! This Vietnamese taste treat will be available in both chiken and...   More info

จิตอาสา สวดมนต์เจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ๒๗ เม.ย.

27 Apr 19:30 - 21:00 27 Apr 19:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
วัดธาตุทอง พระอารามหลวง วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
จ ตอาสา สวดมนต เจร ญภาวนา ถวายเป นพระราชก ศล ว นพฤห สบด ท ๒๗ เมษายน พ ทธศ กราช ๒๕๖๐ ต งแต เวลา ๑๙.๓๐ น. จนถ ง เวลา ๒๑.๐๐ น. สถานท ว ดธาต ทอง (แถว BTS เอกม ย...   More info

Marco Guidolotti Jazz Quartet live at The Bamboo Bar

27 Apr 20:00 - 22:00 27 Apr 20:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Bamboo Bar at Mandarin Oriental, Bangkok The Bamboo Bar at Mandarin Oriental, Bangkok
Marco Guidolotti, excellent saxophonist, is a very active soloist in RAI, Mediaset and Sky the three top TV networks in Italy. Marco started saxophone education when he was 6...   More info

Italian Cinema Evening

27 Apr 20:00 27 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
The Friese-Greene Club The Friese-Greene Club
Film: VELOCE COME IL VENTO, by M. Rovere Book your seats by sending a message to: dantecinemaitalia@gmail.com Fees: 100 baht for La Dante members. 150 for non members. A...   More info

Make It Brain - Quiz Night at OMG!

27 Apr 20:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 20:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
OMG - Bar & Restaurant OMG - Bar & Restaurant
Let's go back to the 90's when you actually had to have some general knowledge and could not rely on Google on your smartphone to solve all your problems. This quiz night will...   More info

Thursday Jam session at The Edge

27 Apr 20:00 - 23:59 27 Apr 20:00 - 23:59 - Chiang Mai Chiang Mai
The Edge Chiang Mai The Edge Chiang Mai
Full band & Dj jamming together in the riverview...   More info

Two Pills After Meal "First Kit" Party

27 Apr 20:00 - 23:00 27 Apr 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
PLAY YARD by Studio Bar PLAY YARD by Studio Bar
FIRST KIT Party By TWO PILLS AFTER MEAL with lovely FWENDS and Special Guest ( Bird Desktop Error ) ปาร ต รวมความ แรก ของ ท พ ลส อาฟเตอร ม ล First Kit : เล นท กเพลงในอ ลบ มแรก...   More info

Folkn' Thursday with Ryan Holweger

27 Apr 20:30 - 23:00 27 Apr 20:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
BREW - Beers & Ciders Sukhumvit 11 BREW - Beers & Ciders Sukhumvit 11
Ryan Holweger writes deep, honest and heartfelt Americana. Join him at BREW Beers & Ciders Sukhumvit 11 performing his original tracks and popular covers. Also try one of Bangkok...   More info

Free Entry : Global Vibes Thursday with Bungkumhouse Records Dj

27 Apr 21:00 - 28 Apr 01:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Free Entry Every Thursday Music : Ramwong LukThung Molam Gambus Dangdut Melayu to African Roots & Latin Vinyl Only Dj Gon Loha (Bungkumhouse Records...   More info

ดีต่อตา ดีต่อใจ #4

27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 - Rayong Rayong
FLick FLick
พ งไม ม เหล อ มาแหวก แหกบ ตด เจก นให ย บอ กคร ง พบก บส ดยอดท มด เจเน ตไอดอลท ด งท ส ดถ ง 4คน -เจฟฟ (DJ JEFFY) -ม งกร (MC Drogon) -บาโธโลม ว แบงค (DJ The Richken) -เจสซ วาร ด (   More info

DJ Leonie at The Club Khaosan Thursday 27th April

27 Apr 21:00 - 28 Apr 03:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
The Club Khaosan The Club Khaosan
THE CLUB KHAOSAN PRESENTS DJ Leonie Featuring Dj Dear Rerox & Dj Nine God Live Dancers Ladies free entry before 11pm For table reservation call: 094 184 3189 or inbox us...   More info

MODELS JUST WANNA HAVE FUN

27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
DEMO DEMO
International Models and Thai Celebrities/Models 8 Complimentary drinks Register with TeamMadStash before midnight Bring modeling composite card Drink vouchers can be used...   More info

คอนเสิร์ตการกุศล รวมน้ำใจ เพื่อพี่ใหญ่ วงปะการัง

27 Apr 21:00 - 28 Apr 01:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เลียบทางด่วนรามอินทรา โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เลียบทางด่วนรามอินทรา
คอนเส ร ตการก ศล รวมน ำใจ เพ อพ ใหญ วงปะการ ง ราคาบ ตร 300 บาท ณ โรงเบ ยร เยอรม นตะว นแดง สาขารามอ นทรา พบก บศ ลป น ชร ส เฟ องอารมย , ป น ไพบ ลย เก ยรต เข ยวแก ว, จำร ส เศวตาภรณ...   More info

LEO present NRG GROUP live at Soulbar

27 Apr 21:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
SoulBar SoulBar
Embark to a Journey from Jazz, Funk to Neo Soul. Be ready to hear standards from Maceo Parker, Stevie Wonder, Jaco Pastorius... Sing along on soul version of john mayer or...   More info

วง Etc เรื่องเพลงรักอกหัก ต้องยกให้พวกเขา เมษานี้ แน่นอนค่ะ

27 Apr 21:00 - 28 Apr 03:30 27 Apr 21:00 - 28 Apr 03:30 - Bangkok Bangkok
Aladdinclub Bangkok Aladdinclub Bangkok
  More info

Anders Richy at Cocoon Phuket

27 Apr 21:00 - 28 Apr 03:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 03:00 - Kathu Kathu
Cocoon Phuket Cocoon Phuket
ANDERS RICHY (till 2016 DJ Richy) is an international DJ, one of the leading award-winning house/techno DJ in Belarusian club culture and a sound producer. Also he known as a...   More info

GLOW w/ Fundamental Harmonics

27 Apr 21:30 - 28 Apr 03:30 27 Apr 21:30 - 28 Apr 03:30 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Thursday-ing w/Fundamental harmonics & junesis! Fundamental harmonics's music is inspired by deep techno, immersive house, electronica, ambient, nature, sci-fi movies & comic...   More info

BEAM X DARK BAR

27 Apr 22:00 - 28 Apr 02:00 27 Apr 22:00 - 28 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
BEAM BEAM
Once again Dark Bar is taking over Beam with a lineup chosen from many of the artists who have passed through the huge metal door at the entrance to one of the best underground...   More info

Sugar & Gold Label presents: GOLD Digger - Thursday 27th April

27 Apr 22:00 - 28 Apr 04:00 27 Apr 22:00 - 28 Apr 04:00 - Bangkok Bangkok
Sugar Club Sugar Club
Sugar & Gold Label presents: GOLD Digger Thursday 27th April ______________________________________________________________________ After the incredible success of our past gold...   More info

BB&B Wine Market

28 Apr 03:00 - 20:00 28 Apr 03:00 - 20:00 - Phuket Phuket
Kan Eang at Pier Kan Eang at Pier
Wine Market at Kan Eang @ Pier Enjoy Napa Valley wine with well-known seaside cuisine. Free tasting 15 white and red wines and purchase from a selection of 30 different label...   More info

Retreat

28 Apr 06:00 - 30 Apr 18:00 28 Apr 06:00 - 30 Apr 18:00 - Rayong Rayong
Ao Prao Resort, Koh Samed Ao Prao Resort, Koh Samed
28-30 เมษายน 2017 ร ทร ทก บพวกเรา3สาว 3 สไตล ในการสอน พ กผ อนและฝ กโยคะ ท าแข งแรง ท าอ อนต ว และเทคน คอ กมากมาย ท ร สอร ตระด บ 5 โยคะร ทร ท 3ว น 2ค น (โรงแรม 5 ดาว ) -ห องพ...   More info

WCR Nakhon Si Thammarat 2017

28 Apr 07:00 - 30 Apr 07:00 28 Apr 07:00 - 30 Apr 07:00 - Nakorn Si Thamarat Nakorn Si Thamarat
Twin Lotus Hotel - Nakorn Srithammarat Twin Lotus Hotel - Nakorn Srithammarat
Welcome all Winger World Gold Wing meeting and Charity Host in Thailand Routing descriptions WCR 2017 28-30 April...   More info

Deestone Corporate Event (R&D)

28 Apr 08:00 - 18:00 28 Apr 08:00 - 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Thailand Circuit Thailand Circuit
  More info

ลงชื่อจอง ✔ Switch™ Mario Kart 8 (US)

28 Apr 08:00 - 17:00 28 Apr 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง Switch Mario Kart 8 (US) วางจำหน าย: 28 เม.ย. 2017 Youtube: https:/youtu.be/tKlRN2YpxRE Official Site: ช องทางการจอง ➀ ทาง Facebook คล กท ล งค ภาพจอง https...   More info

Blackbelt TangSooDo Promotion Test 2017

28 Apr 08:00 - 29 Apr 08:00 28 Apr 08:00 - 29 Apr 08:00 - Si Racha Si Racha
Black Wing Martial Arts School Black Wing Martial Arts School
  More info

Free!! IELTS Pre-test at Mae Fah Luang University

28 Apr 08:00 - 12:30 28 Apr 08:00 - 12:30 - Chiang Rai Chiang Rai
Mae Fah Luang University Mae Fah Luang University
IDP ร วมก บส วนจ ดหางานมหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง เป ดโอกาสให น กศ กษาและคณาจารย จาก มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง เช ยงราย เข าร วมสอบ Pre-test IELTS ในร ปแบบการสอบจร ง ท กษะ Listening...   More info

Closing Sale - Everything MUST go

28 Apr 08:00 - 01 May 20:00 28 Apr 08:00 - 01 May 20:00 - Kathu Kathu
Kathu, Phuket, Thailand Kathu, Phuket, Thailand
Escape Rooms in Phuket closing down everything has to go. We have furtniture, props, stationary, merchandise, household items and MORE! Come on by and walk through the space...   More info

Koh samui and koh tao island diving trip on 28 april -1 may

28 Apr 08:00 - 01 May 12:00 28 Apr 08:00 - 01 May 12:00 - Ban Lamai Ban Lamai
Sand Sea Resort & Spa Sand Sea Resort & Spa
Koh samui and koh tao island Surat Thani Thailand diving trip on 28 april to 1may 2017. Rate per pax rm 1490 per pax with 4x boat dive with 4d3n bungalow room base on twin...   More info

Koh Lipe private trip

28 Apr 08:00 - 30 Apr 22:00 28 Apr 08:00 - 30 Apr 22:00 - Satul Satul
Koh Lipe - Thailand Koh Lipe - Thailand
KOH LIPE 3HARI 2MALAM Maldives Of Thailand RM599 seorang ( deposit RM100 ) Minima 2 orang ( mix trip ) DATE : 28-30 APRIL 2017 Minima 12 orang ( private trip ) DATE...   More info

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

28 Apr 08:00 - 12:00 28 Apr 08:00 - 12:00 - Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani
มิตซูไทยยนต์ สาขาอุบลราชธานี มิตซูไทยยนต์ สาขาอุบลราชธานี
ขอเช ญร วมบร จาคโลห ต เพ อร วมทำความด ในว นเสาร ท 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โชว ร มม ตซ ไทยยนต อ บลฯ (หนองบ ว...   More info

จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี “ Chang Junior Cup 2017 ”

28 Apr 08:00 - 30 Apr 17:00 28 Apr 08:00 - 30 Apr 17:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Republic Phuket รีพับบลิก ภูเก็ต Republic Phuket รีพับบลิก ภูเก็ต
เร ยนเช ญส งท มฟ ตบอลเข าร วมการแข งข นฟ ตบอลเยาวชนอาย 13ป Chang Junior Cup 2017 รอบภ ม ภาค จ งหว ด ภ เก ต สนามฟ ตบอลร พ บล ค บร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จำก ด (มหาชน) ร วมก บเทศบาลนครภ   More info

Prem Playgroup

28 Apr 08:45 - 11:45 28 Apr 08:45 - 11:45 - Huai Sai Huai Sai
Prem Tinsulanonda International School Prem Tinsulanonda International School
Prem Playgroup is held each Friday during term time. Come along and meet other parents and let your toddler enjoy the company of other children. Experience story telling in the...   More info

กลยุทธ์ Pricing Zone (รหัส VI04)

28 Apr 09:00 - 16:00 28 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
กลย ทธ Pricing Zone เป นกลย ทธ ท ถ กออกแบบมาสำหร บน กลงท นท ต องการลงท นในห นแบบลงท นในอส งหาร มทร พย เพ มส วนของการสร างกระแสเง นสดแฝง เพ มเข ามาผสมด วย ม แนวค ดในการแบ งเง นออก   More info

การตั้งสูตรตำรับ-Workshopการตอกเม็ดยา สมุนไพร อาหารเสริม MT004

28 Apr 09:00 - 17:00 28 Apr 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
หล กส ตร การต งส ตรตำร บ-Workshopการตอกเม ด ยา สม นไพร อาหารเสร ม MT004 ฝ กอบรม ว นศ กร ท 28 เมษายน 2560 ฝ กอบรม ณ.อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย (ธรรมศาสตร ร งส ต) จ.ปท มธา   More info

หลักสูตร Lean Management

28 Apr 09:00 - 16:00 28 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร Lean Management 28 เมษายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามก ฬาแห งชาต ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705-7...   More info

RA 004" การขึ้นทะเบียนอย.และการออกแบบโรงงานเพื่อผลิตยาหม่องสมุนไ

28 Apr 09:00 - 17:00 28 Apr 09:00 - 17:00 - Ban Pathum Ban Pathum
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  More info

กิจกรรม Level Up Camp โครงการ Digital Startup

28 Apr 09:00 - 01 May 15:30 28 Apr 09:00 - 01 May 15:30 - Rayong Rayong
อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ใกล เข ามาแล วสำหร บก จกรรม Level Up Camp โครงการ Digital Startup เตร ยมแพ คกระเป าเด นทางก นให พร อม สำหร บท มท ผ านเข ารอบ 40 ท มส ดท าย ในว นท 28 เมษายน 1 พฤษภาคม 2560 ณ   More info

Free 6-Hours Master Class!

28 Apr 09:00 - 17:00 28 Apr 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Park Plaza Bangkok Soi 18 Park Plaza Bangkok Soi 18
What You'll Learn SECRET 1: How YOU can STAND OUT above everyone else and CRUSH the competition no matter how saturated your marketplace is! SECRET 2: How to ATTRACT high-paying...   More info

SOLIDWORKS with INDUSTRY 4.0

28 Apr 09:00 - 16:00 28 Apr 09:00 - 16:00 - Amphoe Si Racha Amphoe Si Racha
Pattana Golf & Sports Resort Pattana Golf & Sports Resort
  More info

อบรมฟรี Easy Automation System 101

28 Apr 09:00 - 17:00 28 Apr 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Software Park Thailand Software Park Thailand
มาแล วคร บก บคอร สการสร างระบบอ ตโนม ต สนใจลงทะเบ ยนก นได เร ยนฟร จ ายแค ค าอ ปกรณ ได เป นของต งเองกล บบ าน ลงทะเบ ย   More info

Techno in the market VOL.1 with Samuel Nai aka The Sammy Show - TSS

28 Apr 09:30 - 29 Apr 01:00 28 Apr 09:30 - 29 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
Sorry I'm Gay ตลาดนัดรถไฟ รัชดา Sorry I'm Gay ตลาดนัดรถไฟ รัชดา
Samuel Nai aka The Sammy Show TSS, half Thai Italian, was born in Italy in 1987 and moved to Bangkok in 2007. During one of his trips back to Italy in 2014 he was influenced by...   More info

Crystal Healing for Reiki practitioners - April 28th+30th, 2017

28 Apr 10:00 - 30 Apr 17:00 28 Apr 10:00 - 30 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
Crystal Dragon Reiki Crystal Dragon Reiki
Note: This course is a 2 day course split over 3 days with the middle day being a Reiki Share. (Not related and to be confirmed) Suitable for Reiki 1's and above this course...   More info

Mountain Shadow - Stableford

28 Apr 10:00 - 18:00 28 Apr 10:00 - 18:00 - Amphoe Muang Chon Buri Amphoe Muang Chon Buri
สนามกลอ์ฟ@Mountain Shadow Golf Club สนามกลอ์ฟ@Mountain Shadow Golf Club
Bus leave Links Hotel 8...   More info

Gundam Festa @ J-Park Sriracha

28 Apr 10:00 - 07 May 18:00 28 Apr 10:00 - 07 May 18:00 - Amphoe Si Racha Amphoe Si Racha
J Park Sriracha J Park Sriracha
เจพาร ค ศร ราชา น ฮอน ม ระ เนรม ตบรรยากาศเทศกาลว นเด กผ ชายของญ ป น KODOMO NO HI ด วยธงปลาคราฟขนาดย กษ และจ ดก จกรรมส ดพ เศษ รวบรวมก นพลาจากซ ร ย โมบ ลส ทก นด ม ท ครองใจผ ชมมากว...   More info

Brand and Trademark (English)

28 Apr 10:00 - 12:00 28 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
RE/MAX Thailand RE/MAX Thailand
RE/MAX Brand Identity Trademark and Graphic Standards Open to all RE/MAX Associates สอนเร องการใช แบรนด ให ถ กต อง ท กคนในองค กรณ RE/MAX ควรเข าฟ...   More info

ไว้ท์ชอป ไปงาน " Bangkok Health Fair 2017 "

28 Apr 10:00 - 30 Apr 22:00 28 Apr 10:00 - 30 Apr 22:00 - Bangkok Bangkok
WHITE SHOP WHITE SHOP
พบก บผล ตภ ณฑ ในศาสตร แพทย นบ ท เก ดข นมานานกว า 1,000 ป ในงาน Bangkok Health Fair 2017 บางกอก เฮลท แฟร 2017 รวมส นค าและบร การเพ อส ขภาพคร งใหญ 28-30 เมษายน 2560 Square B...   More info

หลักสูตร ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
วิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3 วิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3
พบก บเมน อาหารจานเด ยวท หาทานได ยากจากจ งหว ดฉะเช งเทรา ก บเมน ก วยเต ยวปากหม อ ส ตรชาวว งโบราณ ท มาพร อมก บ 4 ไส ส ดฮ ต ไม ว าจะเป น ไส หน อไม , ไส ก ยช าย, ไส เผ อก และไส ม นแกว...   More info

ตามหา "แม่พลอย" สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล 2560

28 Apr 10:00 - 30 Apr 13:00 28 Apr 10:00 - 30 Apr 13:00 - Bangkok Bangkok
Rachadalai Rachadalai
  More info

World Corporate Golf Challenge Pattaya Qualifier

28 Apr 10:00 - 12:00 28 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Fore Management Group Fore Management Group
The World Corporate Golf Challenge will be holding its Pattaya Qualifier at Parichat International Golf Links on Frdiay the 28th April. Format Pairs 3/4 individual handicap The...   More info

Трансформационная игра SOUL WAY - ПУТЬ ДУШИ

28 Apr 11:00 - 15:30 28 Apr 11:00 - 15:30 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Amphoe Muang Phuket, Phuket, Thailand Amphoe Muang Phuket, Phuket, Thailand
Это игра-тренинг, который моделирует все основные сферы жизни человека и этапы реализации личных целей и миссии, становясь своеобразным зеркалом-отражением его реальной жизни. э   More info

งาน Pathum Thani OTOP Festival

28 Apr 12:00 - 01 May 15:00 28 Apr 12:00 - 01 May 15:00 - Lam Luk Ka Lam Luk Ka
BOBAE TOWER Rangsit BOBAE TOWER Rangsit
งาน Pathum Thani OTOP Festival ของด เม องปท มธาน ระหว างว นท 28 เม.ย. 1 พ.ค. 2560 . เช ญร วมชม ช อป ช ม ช ลล ส นค า OTOP ของจ งหว ดปท มธาน หลากหลายผล ตภ ณฑ ค ณภาพมาตรฐานระด...   More info

คอร์สล้างพิษลำไส้ ตับและถุงน้ำดี โดย หมอดิน

28 Apr 12:00 - 01 May 14:00 28 Apr 12:00 - 01 May 14:00 - Krabi Krabi
Islanda Hideaway Resort Islanda Hideaway Resort
  More info

ทริปดำน้ำ Lembeh Manado มี 2 ช่วง เช็ครายละเอียดด้านในรายละเอียดกิจกรรม

28 Apr 12:00 - 06 May 15:00 28 Apr 12:00 - 06 May 15:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ทร ปดำน ำ MANADO LEMBEH - (option 1 : 8 ว น 7 ค น ราคา 1050 USD 28 เมษา 6 พค 60 ดำน ำ 19 dives (option 2 : 6 ว น 5 ค น ราคา 750 USD ว นท 30 เมษา 6 พค 60 ดำน ำ 13 dives...   More info

Adobe Lightroom

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Web Courses Bangkok Web Courses Bangkok
Why choose this course? Adobe Lightroom CC is an essential post-shooting tool, fast becoming the photographer’s go-to program for retouching and organizing workflow. Lightroom...   More info

Junior Recitals

28 Apr 13:00 - 05 May 16:00 28 Apr 13:00 - 05 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Public recitals by PGVIM junior students. For more information, please call 02.447.8597 ext. 3113. Artists: PGVIM Junior Students Programme: TBA Time...   More info

Joseph Conrad's Heart of Darkness [&Screening of Apocalypse Now]

28 Apr 13:00 - 16:45 28 Apr 13:00 - 16:45 - Bangkok Bangkok
Bangkok Art and Culture Centre (BACC) Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
The Central and Eastern European Studies Section of the Centre for European Studies of Chulalongkorn University, in collaboration with the Department of English, Faculty of Arts...   More info

ลาพักร้อนมาออกแรงสร้างโรงเรียน-วันแรงงาน

28 Apr 13:30 - 01 May 13:00 28 Apr 13:30 - 01 May 13:00 - Amphoe Omkoi Amphoe Omkoi
4DekDoi 4DekDoi
เป ดลงทะเบ ยน ลาพ กร อนมาออกแรงสร างโรงเร ยน https:/goo.gl/forms/aWcnFRD5I2dJ427F3 ลงทะเบ ยนท หน าเว บ http:/wp.me/P1jmmM-2n การย นย นร วมก จกรรม http:/wp.me/P1jmmM-1W 1 เมษาย   More info

วันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสากล

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
สสปท - TOSH สสปท - TOSH
ขอเช ญอาจารย และน กว จ ย ของท กสถาบ นการศ กษาเข าร วมงานด านการว จ ยท เก ยวข องก บงานด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมการทำงาน เพ อร วมก นจ ดทำกรอบย ทธศาสตร งานด านว จ ย   More info

Deep Dark Duck at A-ONE Hotel | Pattaya

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Pattaya Pattaya
A-ONE The Royal Cruise Hotel A-ONE The Royal Cruise Hotel
Deep Dark Duck at A-ONE Hotel Pattaya Deep Dark Duck is an 2-day evening-to-night pool and rooftop party, taking place from 28-29 April, at the A-ONE The Royal Cruise Hotel, on...   More info

Farmers' Market

28 Apr 14:30 - 17:00 28 Apr 14:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Patana School Bangkok Patana School
The final Bangkok Patana Community Farmers' Market of this academic year will be on Friday 28th April! Vendors will be on the Front Hard Court from 2.30pm, selling delicious...   More info

Mind Detoxification Health Talk

28 Apr 15:00 - 16:00 28 Apr 15:00 - 16:00 - Thalang Thalang
Thanyapura Thanyapura
Once we reduce the emotional content of our thoughts, thoughts will naturally diminish and we will let go and live in a less toxic environment...   More info

Good bye Senior ARSA 2017

28 Apr 15:00 - 20:00 28 Apr 15:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
ซุ้มวิศวฯ อาสา ซุ้มวิศวฯ อาสา
ขอเช ญพ ๆน องๆอาสามาร วมงานบายเน ยร อาสา เป นก จกรรมเล ยงส งพ ๆร นท กำล...   More info

ง่วนเฮงไลฟ์

28 Apr 15:00 - 16:00 28 Apr 15:00 - 16:00 - Ban Pong Ban Pong
บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด สาขา 1 ตลาดบ้านโป่ง บริษัท ง่วนเฮงการช่าง โครเมี่ยม จำกัด สาขา 1 ตลาดบ้านโป่ง
ป กหม ดรอก นได เลย ก บ Live สด ต อนร บซ มเมอร จ ดโปรแรงๆ ส นค าจะเป นอะไรต ดตามไว เลยค ะ . ต ดตามชมใน Live สด ว นศ กร ท 7 เมษายน 2560 ต งแต เวลา 15.00 15.30 ท ง วนเฮง สาขา 2...   More info

Together Festival 2017

28 Apr 15:00 - 30 Apr 02:00 28 Apr 15:00 - 30 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
BITEC Bang-Na BITEC Bang-Na
Together Festival Is Back For Its Sixth Edition On April 28th/29th 2017 At Bitec Bangna. Get Ready For Some Of The Biggest Names In EDM To Be Announced! Tickets Are Now Available...   More info

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

28 Apr 15:00 - 18:30 28 Apr 15:00 - 18:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Political Science, CMU Political Science, CMU
ขอเช ญน กศ กษาช นป ท 4 เข าร วมงานป จฉ มน เทศประจำป การศ กษา 2559 ในว นศ กร ท 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00-18.30   More info

Евретур 7.0: "Индокитай".

28 Apr 15:00 - 12 May 15:00 28 Apr 15:00 - 12 May 15:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Приглашаем Вас принять участие в уникальном поездке по странам Индокитайского полуострова: Таиланду, Камбодже и Лаосу! Даты: 28 апреля 14 мая 2017 г. В программе экспедиции...   More info

Urban Eatery "Summer" at K Village

28 Apr 16:00 - 30 Apr 21:00 28 Apr 16:00 - 30 Apr 21:00 - Klong Toey Klong Toey
Urban Eatery at K Village Urban Eatery at K Village
Summer น ไม ควรพลาด ชวนแก งเพ อนมาด บร อนด วยก นท Urban Eatery เคร องด มสไตล คราฟน มๆ สดช นในบรรยากาศ อะโลฮ าบ ช พร อมอาหารและดนตร สดแบบช ลล ๆ ม กซ แอนด แมชไอเทมแฟช นร บซ มเมอร ก...   More info

Joseph Conrad's The Secret Sharer Screening and Discussion

28 Apr 16:45 - 21:00 28 Apr 16:45 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Art and Culture Centre (BACC) Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
The Central and Eastern European Studies Section of the Centre for European Studies of Chulalongkorn University, in collaboration with the Department of English, Faculty of Arts...   More info

Mikkeller San Diego Haze Craze - New England Style Premiere

28 Apr 17:00 - 29 Apr 01:00 28 Apr 17:00 - 29 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
Hair of the Dog Hair of the Dog
LIMITED RELEASE Your wait for New England style IPAs is OVER! A new Mikkeller San Diego fly-in limited can release featuring hazy New England Style beers. Started by The...   More info

Be Right Back "Day of Japanese Craft Beers"

28 Apr 17:00 - 23:59 28 Apr 17:00 - 23:59 - Khon Kaen Khon Kaen
Be Right Back Be Right Back
ส มผ ส ความเบ ยร และ ความคราฟท จากแดนปลาด บ นำท พ โดย สามต วท อป ต วด ง ของ พ ย น Baird Beer Shizuoka Coedo Saitama Hitachino Ibaraki คอนเซปท เด ม : free entrance live...   More info

SangSom presents ฟังใจฟังจันทร์ - Episode 1

28 Apr 17:00 - 23:59 28 Apr 17:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Rockademy Thailand Rockademy Thailand
SangSom presents ฟ งใจฟ งจ นทร Episode 1 (28 เมษายน) ในค นแรก พระจ นทร ทำนายอด ต ซ งศ ลป นท จะมาข บกล อมให ความร ส ก อ างว าง เปล าเปล ยว ย อนพาไปให น กถ งอด ตท แสนเจ บปวด พบก บ...   More info

East Marine: "End of high season" surprise clearance party!

28 Apr 17:00 - 19:00 28 Apr 17:00 - 19:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
East Marine Asia East Marine Asia
We invite boat owners, marine business professionals and contractors to join us for a surprise end-of-the-season clearance party @ Phuket Boat Lagoon. Free entry & free buffet...   More info

Deep Dark Duck, The Biggest Pool Party In Thailand

28 Apr 17:00 - 30 Apr 02:00 28 Apr 17:00 - 30 Apr 02:00 - Pattaya Pattaya
A-ONE The Royal Cruise Hotel A-ONE The Royal Cruise Hotel
Ladies & Gentlemen Good Party People of Thailand. We are FAT COCO BEACH CLUB in Pattaya & we are Less then 1 month away from one of the BIGGEST POOL PARTIES IN THE NATION. Say...   More info

We-Eu09a ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 8 วัน

28 Apr 17:00 - 05 May 20:00 28 Apr 17:00 - 05 May 20:00 - Bangkok Bangkok
Perfect Plan Vacation Perfect Plan Vacation
ท วร ย โรปดอกไม ชมสวนเคอเคนฮอฟ 8 ว น เราจ ดเส นทางเม องมรดกโลก UNESCO เท ยร โคโลญจ อ มสเตอร ด ม บร จจ และ บร สเซลส พลาดไม ได เพราะ สวยและคลาสส ค ท กเม อง !! เข าชม สวนดอกไม เคอเค   More info

Mikkeller San Diego Can Release

28 Apr 17:00 - 29 Apr 01:00 28 Apr 17:00 - 29 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
Mikkeller Bangkok Mikkeller Bangkok
JOIN THE HAZE at Mikkeller Bangkok! Thats right, as one fo the only places outside Mikkeller Brewing San Diego, we are psyched to be offering a limited amout of super juicy hazy...   More info

Barkan Classic and Louis De Vernier Wine Tasting

28 Apr 17:30 - 21:00 28 Apr 17:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The Landmark Bangkok Hotel The Landmark Bangkok Hotel
Friday, April 28, 2017 Get to know Barkan Classic wines from Israel and Louis de Vernier Cava Brut, from Spain, plus a selection of handcrafted Italian tapas inspired by Chef...   More info

ทัวร์หลีเป๊ะ ราคา 7,990 เดินทาง 28เม.ย.-01พค. จอง 0909592429

28 Apr 18:00 - 01 May 23:55 28 Apr 18:00 - 01 May 23:55 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
โปรแกรมเท ยวเกาะหล เป ะ เด นทาง 28เม.ย. 01พค. เท ยวครบ จ ใจ 2 ว น 2 โซน อ มอร อยก บอาหารทะเลบ ฟเฟ พร อมท พ กสะอาด พ กห องแอร ท ว ต เย น ห องละ 2 ท าน สะดวก ใกล 7 11 ร านเด ยวบน   More info

Vedett x Game Over presents: BEER PONG!

28 Apr 18:00 - 29 Apr 02:00 28 Apr 18:00 - 29 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
GAME OVER LOUNGE THAILAND GAME OVER LOUNGE THAILAND
DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO BE BEER PONG KING OR QUEEN?! Register in-person by Thursday, April 27th Tournament fee: 500 baht per team (max. 3 people allowed per team...   More info

King of Kings, His Majesty King Bhumibol. A Painting exhibition by Maura Moynihan

28 Apr 18:00 28 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
23 bar & gallery 23 bar & gallery
KING OF KINGS His Majesty King Bhumibol Painting exhibition by Maura Moynihan at Bar 23, Bangkok Bar 23 in Bangkok’s Chinatown hosted my first art exhibition at in October...   More info

Chang Carnival 2017: Electric Circus | Chonburi

28 Apr 18:00 - 23:00 28 Apr 18:00 - 23:00 - Chon Buri Chon Buri
Bangsaen Water Festival Bangsaen Water Festival
Chang Carnival 2017: Electric Circus Chonburi Chang Carnival returns with a new Fantasy-themed event concept. From 28-29 April, the 2-day music festival will take place in the...   More info

กระบี่ ราคา 2,990 เดินทาง 28-30เม.ย. จอง 0909592429

28 Apr 18:00 - 30 Apr 23:55 28 Apr 18:00 - 30 Apr 23:55 - Krabi Krabi
เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมืองกระบี่ จ.กระบี่
โปรแกรมกระบ ท วร 4 เกาะ พร อมอาหารทะเล เด นทางว นท 28-30เม.ย. ราคาท านละ 3,990 บาท ลดเหล อ 2,990 เม อจองผ าน Line https:/line.me/R/ti/p/40biggietravel ม ดจำ 1000 บาท กส กร 640...   More info

ทัวร์เกาะสุรินทร์ ราคา 3,990 เดินทาง 28-30เม.ย จอง 0909592429

28 Apr 18:00 - 30 Apr 23:59 28 Apr 18:00 - 30 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
ทร ปเกาะส ร นทร เด นทาง 28-30เม.ย. ราคา 3,990 บาท ว นศ กร ท 28 เม.ย. 18.00 น. ล อหม นจากจ ดน ดพบ ป มปตท. ตรงข าม ม.หอการค า ถ.ว ภาวด ร งส ต ต ดกองพ นทหารราบท 1 ว นเสาร ท 29 เม...   More info

The End of Mnus̄ʹychāti - Closing Party

28 Apr 18:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 18:00 - 29 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Speedy Grandma Speedy Grandma
  More info

Pub-Tour on Sukhumvit Road

28 Apr 18:00 - 22:00 28 Apr 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Robinhood Bar Robinhood Bar
Enjoy a very casual evening among friends of the Swiss Society Bangkok and explore the old and newly opened Pub’s on Sukhumvit Road. Guided by Simon and everyone can join (minimum...   More info

Rompo Mansion Charity Event for Mercy Centre Orphanage,

28 Apr 18:00 - 21:00 28 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Rompo Mansion Rompo Mansion
  More info

L Apero Kumi s birthday blast

28 Apr 18:00 - 29 Apr 02:00 28 Apr 18:00 - 29 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Kumi Restaurant & Healthy Corner Kumi Restaurant & Healthy Corner
Join us to celebrate Kumi s birthday party on April 28th,with a nice wine, cocktail and yummy bites. Hey it's Friday. Grab your friends and have fun with us. save the date...   More info

Thailand Through the Looking Glass

28 Apr 18:00 - 02 May 18:00 28 Apr 18:00 - 02 May 18:00 - Bangkok Bangkok
HOF ART Residency HOF ART Residency
Multimedia exhibit by Alice Kiderman. The exhibit is the result of a month-long residency at the HOF Art Space, which explored the differences and similarities in pop-culture and...   More info

Expat Singles Mixer at Jubei

28 Apr 18:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 18:00 - 29 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Jubei. Modern Japanese Jubei. Modern Japanese
Yup! We did it Expat Singles Mixer at Jubei. Modern Japanese on Friday, April 28th starting at 6:00 PM. Free entry Free welcome shot Buy 1 Get 1 Signature Cocktails 5:00 PM 8:30...   More info

Being Grounded is Love, talk by Vichak Panich

28 Apr 18:00 - 19:30 28 Apr 18:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
Being grounded is love; The importance of Hinayana on Mahayana Path, by Vichak Panich. Mahayana path begins when we open ourselves up and connect with others. It is also when we...   More info

ตลาดนัดดารา @ตลาดนัดมะลิ

28 Apr 18:00 - 30 Apr 22:00 28 Apr 18:00 - 30 Apr 22:00 - Amphoe Pak Kret Amphoe Pak Kret
ตลาดนัดมะลิ เลียบด่วนเมืองทอง ตลาดนัดมะลิ เลียบด่วนเมืองทอง
ตลาดน ดดารา จ ดข นบร เวณลานก จกรรม ตลาดน ดมะล พบก บบ ธส นค า ศ ลป น-ดาราช อด งมากมาย อาท แพนเค ก-เขมน จ , น ำฝน-พ ชร นทร , เช ยร ฑ ฆ มพร , วาววา-ณ ชาร ย , แหวนแหวน-ปวร ศา , สาวๆ...   More info

GREASY CAFE Live in Bambatbar

28 Apr 18:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 18:00 - 29 Apr 00:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
Bambatbar Bambatbar
  More info

Multi Chambers ESB Networking

28 Apr 18:30 - 21:00 28 Apr 18:30 - 21:00 - Chor Buri Chor Buri
Mövenpick Siam Hotel Pattaya Mövenpick Siam Hotel Pattaya
RE/MAX Town&Country cordially invites you to the Multi Chambers ESB Networking on FRIDAY 28 APRIL!!! Town & Country Property Co., Ltd recently moved offices to Jomtien Complex...   More info

Quelle majorité présidentielle à l'Assemblée ?

28 Apr 18:30 - 21:00 28 Apr 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Le Café des Stagiaires - Bangkok Le Café des Stagiaires - Bangkok
Quel que soit le président élu au soir du 7 mai prochain, il devra compter sur une majorité présidentielle issue de l'Asemblée. Et les députés qui formeront cette majorité...   More info

Punspace Cheers Night

28 Apr 18:30 - 21:30 28 Apr 18:30 - 21:30 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
Punspace Punspace
We will host Cheers Night at Punspace Nimman this Friday Come and join us for drinks with our co-workers. You will also get to network with guys and girls who are living and...   More info

อาสารณรงค์ เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ๔/๖๐

28 Apr 19:00 - 20:00 28 Apr 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Phaya Thai Island - เกาะพญาไท Phaya Thai Island - เกาะพญาไท
โครงการ หน งช วโมงแห งความด รณรงค เก บขยะ ร กษาความสะอาด ป ท ๖ (ปล กฝ งจ ตสำน ก ฝ กฝนว น ย ให ใส ใจส งแวดล อม เพ ออ ปน ส ยท ด งามและการพ ฒนาจ ตใจท ย งย น ) ว นศ กร ท ๒๘ เมษาย   More info

Hugo Live “ ดำสนิท ดิเอ็กคลูซีฟคอนเสิร์ต"

28 Apr 19:00 - 23:00 28 Apr 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
เม อความจร งโลกน ไม ได เป นส ขาว Hard Rock Cafe พร เซนต ดำสน ท ด เอ กคล ซ ฟคอนเส ร ต โดย ฮ วโก จ ลจ กร จ กรพงษ ฉลองอ ลบ มใหม เพลงภาษาไทยล วนๆ ท แฟนเพลงชาวไทยเฝ ารอมานาน ซ งในอ...   More info

Cristiana Pegoraro Piano Solo & virtual background by La Franca

28 Apr 19:00 - 20:00 28 Apr 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Music Hall - Culture Building, Chulalongkorn University Music Hall - Culture Building, Chulalongkorn University
Cristiana Pegoraro is considered one of the best role models for a new movement in classical music. Her recitals draw huge audiences and celebrities worldwide. She recently toured...   More info

Let's meetup, learn & discuss directly with Thai startup founder

28 Apr 19:00 - 22:00 28 Apr 19:00 - 22:00 - Pattaya Pattaya
rPod Coworking Space rPod Coworking Space
This meetup we gonna have Thai guest speaker, the founder of EzySwop ( http:/bit.ly/2mBFQwA ) who will join us to share his direct practices and experiences to doing startup in...   More info

Grand opening BV Music Lounge by Yves Baron and friends

28 Apr 19:00 - 22:00 28 Apr 19:00 - 22:00 - Pattaya Pattaya
Black Vanilla Black Vanilla
YVES BARON LE TENOR AND FRIENDS INVITE YOU TO the BV MUSIC LOUNGE GRAND OPENING ON FRIDAY APRIL 28 TH 2017 FREE ENTRANCE FROM 7 PM ONWARDS LIVE MUSIC BY ALEKSANDRA KHAN AND JC...   More info

WTF 7th Year Anniversary - Never Never Land

28 Apr 19:00 - 30 Apr 00:00 28 Apr 19:00 - 30 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
WTF Gallery and Café WTF Gallery and Café
ภาษาไทยด านล าง Never Never Land WTF 7th Anniversary Festival (Sponsored By our own ass) 28-30 April 2017 WTF Cafe & Gallery, Bangkok In case you hadn’t noticed, it’s a crazy...   More info

วันศุกร์ วันเพื่อน

28 Apr 19:00 - 23:00 28 Apr 19:00 - 23:00 - Buriram Buriram
U23 BRU bar & Bistro U23 BRU bar & Bistro
ว นศ กร ว นเพ อน ว นศ กร ท 28 เมษายนน คาวาซาก บ ร ร มย ชวนเพ อนสายเข ยวมาม น ร อง-เต น พบก บ ต ภพธร ณ U23 ค าลงทะเบ ยนเข างาน 250.-คน ร บจำนวนจำก ด 24 ท าน เท าน นนะคะ สามารถลงช...   More info

Fight Night for Charity Kids orphanage to HDF Mercy Centre

28 Apr 19:00 - 22:00 28 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Ambassador Hotel Bangkok Ambassador Hotel Bangkok
  More info


© 2017 Siguez