ทำบุญประจำปี 2560

17 Dec 09:00 17 Dec 09:00 - Amphoe Bang Bua Thong Amphoe Bang Bua Thong
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
ทำบ ญประจำป 2560 ถวายส งฆทาน ไหว พระ ขอพร หลวงพ อทองคำ ว ดไทรใหญ จ.นนทบ...   More info

ติวเข้ม Adwords Certificate

17 Dec 09:00 - 16:30 17 Dec 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Glowfish Offices Glowfish Offices
คอร สต วเข ม Adwords Certificate : Fundamental and Advance Search คอร สแรกและคอร สเด ยวในประเทศไทยท เราจะมา ต วเข ม Google Adwords แบบเจาะล ก ให ค ณ เข าใจ Adwords แบบถ งแก   More info

ทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิพันดารา ประจำปี 2560

17 Dec 09:00 - 15:00 17 Dec 09:00 - 15:00 - Hua Hin Hua Hin
ศูนย์ขทิรวัน(มูลนิธิพันดารา) ศูนย์ขทิรวัน(มูลนิธิพันดารา)
ขอเช ญก ลยาณม ตรและผ ม จ ตศร ทธาร วมงานทอดผ าป าสาม คค ม ลน ธ พ นดารา ประจำป 2560 ในว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 ณ ศ นย ขท รว น ต.หนองพล บ อ.ห วห น จ.ประจวบค ร ข นธ - กำหนดการ...   More info

ช่างภาพยิ้มแฉ่ง/BD/Fullday

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Nabura Studio Nabura Studio
ถ ายเด...   More info

คริสต์มาส 2017

17 Dec 09:00 - 12:00 17 Dec 09:00 - 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
theALLChurch theALLChurch
  More info

มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอนคำพ่อสอน

17 Dec 09:00 - 18:00 17 Dec 09:00 - 18:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
CentralPlaza Nakhon Ratchasima CentralPlaza Nakhon Ratchasima
บ งเท งใจ จรรโลงจ ตไปก บพระอาจารย น กเทศน ช อด ง พร อมธรรมคำสอนในร ปแบบเทศนาธรรมทอล คโชว ในงาน 'ม เทศน ม ทอล ค' คร งท 6 ตอนคำพ อสอน ร วมน อมนำคำพ อสอนเป นแบบอย างให ก บพสก   More info

คำเที่ยงอนุสสรณ์

17 Dec 09:00 - 19 Dec 12:00 17 Dec 09:00 - 19 Dec 12:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ล กเส อเนตรนาร ป.4-6 จำนวน 165 นาย ผ กำก บ 11 นาย อ.นพดล 081 881...   More info

Sliming Inside Out: ผอมสั่งได้

17 Dec 09:00 - 17:30 17 Dec 09:00 - 17:30 - Bangkok Bangkok
Learning Hub Thailand Learning Hub Thailand
เคยม ย..? เวลาต งใจจะลดน ำหน กท ไร ม นไม ยอมลงให ส กท ..? . ไดเอท..ก แล ว ก นคล น ก นผ ก-ผลไม ..ก แล ว ออกกำล งกาย..ก แล ว . ท งอดทน ท งทรมาน แต ย งหน ความต วบวมหน าบาน ไม พ นส กท...   More info

SteelSeries Arctis Amateur CS:GO - LAN

17 Dec 09:00 - 21:00 17 Dec 09:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Arena+ FPSThailand Stadium Arena+ FPSThailand Stadium
  More info

คอร์สสัมมนาเรื่อง Basic Amibroker # ครั้งที่ 1

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Jumpquant Thai Jumpquant Thai
จ ดเด นของคอร สค ออะไร : เราจ บเอาเร องพ นฐานท สำค ญ สำหร บน กพ ฒนาระบบท อยากพ ฒนาระบบเทรด ผ านโปรแกรม Amibroker แต ย งไม ม ประสบการณ เร องการเข ยนโปรแกรมมาก อน เพ อให สามารถสร...   More info

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ การสอบ GAT ระบบ Entrance 4.0

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โครงการต วเตร ยมความพร อม GAT เช อมโยง GAT Eng ณ ศ นย ประช มมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ส งท น องๆได ร บ ม ด งน 1. เน อหาและเทคน คการทำข อสอบว ชา GAT เช อมโยง และGAT Eng...   More info

Olympus Advance Course : Fashion and Flash Workshop

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Fotoinfo Studio Fotoinfo Studio
คอร สอบรมเทคน คการถ ายภาพระด บกลางเก ยวก บการใช แฟลชและการจ ดแสงก บ Olympus รายช อผ เข าร วม 1.ค ณชโลธร ท งเพชร 2.ค ณAileen Shaiyakankawi 3.ค ณบรรจบ องค ธนะส น 4.ค ณโสภา แจ งอร ณ...   More info

Christmas Celebration Service

17 Dec 09:30 - 11:30 17 Dec 09:30 - 11:30 - Rangsit Rangsit
Rangsit Anglican Church คริสตจักรแองลิกันรังสิต Rangsit Anglican Church คริสตจักรแองลิกันรังสิต
Christmas Celebration together with Mission team from Faith Christian Center, Kuala Lumpur. https:/www.facebook.com/ilovefcc...   More info

Islamic and Arabic calligraphy # 2

17 Dec 09:30 - 18 Dec 12:00 17 Dec 09:30 - 18 Dec 12:00 - Bangkok Bangkok
Al Hijrah Learning Centre Al Hijrah Learning Centre
กล บมาอ กคร ง พบก บ Workshop สร างแรงบ นดาลใจส ศ ลปะอ สลาม ก บ คอร ส เร ยนค อดอาหร บ(ประด ษฐ อ กษรอาหร บ)เบ องต น ภายในคอร สท านจะได เร ยนร การค ดภาษาอาหร บ แบบอ กษรศ ลป อ สลาม...   More info

Farm Adventure จับปูหาปลา

17 Dec 09:30 - 12:00 17 Dec 09:30 - 12:00 - Amphoe Saraphi Amphoe Saraphi
Ginger Farm Chiangmai Ginger Farm Chiangmai
For reservation, please contact at our counter or inbox...   More info

เรียนรู้ฟรีเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า ราชินีแห่งเห็ดเป็นยา เพาะง่ายๆไว้ทานเอง

17 Dec 09:30 - 15:30 17 Dec 09:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
สอนฟร เพาะเห ดถ งเช าส ทองเล ยงแบบง ายส ดๆ สอนเทคน คการเพาะเล ยงเห ดถ งเช าส ทองแบบง ายส ดๆ ไว ทานเอง ระบบเล ยงแบบพ นๆก นเลย การเพาะเล ยงในต เย น การแปรร ปไว ทานเอง ประหย ดรายจ...   More info

OTOP City 2017

17 Dec 10:00 - 25 Dec 21:00 17 Dec 10:00 - 25 Dec 21:00 - Amphoe Pak Kret Amphoe Pak Kret
IMPACT Challenger อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ IMPACT Challenger อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ขอเช ญร วมงาน OTOP City 2017 ภายใต ธ มงาน ของขว ญจากภ ม ป ญญา ประชาร ฐ สร างโอกาส สร างอาช พ สร างรายได จ ดย งใหญ อล งการงานของขว ญส งท ายป ค...   More info

Disco Kids Fashion Show Party

17 Dec 10:00 - 13:00 17 Dec 10:00 - 13:00 - Amphoe Pak Kret Amphoe Pak Kret
CentralPlaza Chaengwattana CentralPlaza Chaengwattana
ขอเช ญน องๆมาเด นแบบปาร ต ธ มด สโก ส ดม นส เวท ใหญ ร นเวย ยาว15เมตร โปรด กช นแสงส เส ยงอล งการ Double Littles เป ดร บสม ครน องๆ อาย 1 8 ป จำนวน 30 คนเท าน น มาร วมเด นแบบในงา   More info

Speak Up and Shine กิจกรรมเรียนรู้ และฝึกทักษะการพูดภาษาจีน

17 Dec 10:00 - 12:00 17 Dec 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
WeLingo เรียนภาษาจีน ค่ายภาษาจีน WeLingo เรียนภาษาจีน ค่ายภาษาจีน
Speak Up and Shine by WeLingo ก จกรรมเร ยนร และฝ กท กษะการพ ดภาษาจ น 初级口语 ภาษาจ นกลางระด บต น ลงทะเบ ยนได ท http:/bit.ly/speakupkid เน อหาบทเร ยน 1. 介绍 แนะนำต ว 2. 时间 เวลา 3...   More info

Gallery Art Show 2017

17 Dec 10:00 - 18:00 17 Dec 10:00 - 18:00 - Nonthaburi Nonthaburi
The Crystal PTT Chaiyapruek The Crystal PTT Chaiyapruek
เดอะ คร สต ล พ ท ท ช ยพฤกษ ขอเช ญน องๆ ส งผลงานเข าร วมการประกวดวาดภาพระบายส ใน Concept My Hero My Dad พ อค อฮ โร ของฉ น เพ อช งรางว ล พร อมท นการศ กษา ม ลค ารวมกว า 30,000 บาท ค...   More info

Special Christmas Brunch

17 Dec 10:00 - 14:00 17 Dec 10:00 - 14:00 - Amphoe Mae Sot Amphoe Mae Sot
The Passport Hotel and Restaurant The Passport Hotel and Restaurant
Hi everyone, It's our 4th times organizing this event ! ''Special Christmas Brunch Sunday 17th December 2017,10.00am-2:00pm. Special menu and the participation of Eva-Maria...   More info

พบกับ แก่นไพลิน ได้ที่งานโอทอปซิตี้ เมืองทองธานี

17 Dec 10:00 - 25 Dec 21:00 17 Dec 10:00 - 25 Dec 21:00 - Bangkok Bangkok
ชาเลนเจอร์ฮอล เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอล เมืองทองธานี
  More info

บรรยาย #14_การศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรฺอาน

17 Dec 10:00 - 11:00 17 Dec 10:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
การอบรมความร พ นฐานอ สลามประจำส...   More info

ปัจฉิมนิเทศ "งานประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ

17 Dec 10:00 - 12:00 17 Dec 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao
ประชาส มพ นธ ผ บร หาร คณาจารย บ ณฑ ต ศ ษย เก า น ส ตป จจ บ นท กท านเข าร วม ป จฉ มน เทศ งานประส ทธ บ ณฑ ตาภรณ เพ อแสดงความย นด แก น ส ตว ทยาล ยการจ ดกา รท สำเร จการศ กษา ว   More info

เพ้นท์ฉูดฉาดวาดเป๋าหนัง 2 // Acrylic painting on leather bag 2

17 Dec 10:00 - 17:00 17 Dec 10:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Craftfeteria Craftfeteria
คร งท 2 แล ววว ก บ SupisXcraftfeteria ก จกรรมวาดภาพลงส บน pouch bag หน งส ดำส ดฮอต งานน อาศ ยใจถ งไม ต องพ งพ นฐานวาดร ป เพราะเราจะเร ยนก นต งแต การออกแบบจ ดวางลวดลาย เทคน คร...   More info

Approaching Women #12

17 Dec 10:00 - 24 Dec 23:50 17 Dec 10:00 - 24 Dec 23:50 - Bangkok Bangkok
Casanova Training Casanova Training
หล กส ตร จ บสาว ท จะพาค ณเข าส Casanova อย างแท จร ง เพราะค ณจะได จ บสาว และ ขอเบอร สาวๆ ชน ดท ค ณคาดไม ถ งเลยท เด ยว ถ าหากว าค ณไม เคย จ บสาว หร อ ขอเบอร สาวๆ กลางห างสรรพส นค า...   More info

Christmas Perfume Making Workshop

17 Dec 10:00 - 13:30 17 Dec 10:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok Soap Opera Bangkok Soap Opera
Christmas Perfume Workshop Last Spot available! Create your favorite holiday scents! The Perfume created will be friendly to your skin and the environment. SUNDAY 17th DECEMBER...   More info

หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว และแหนม

17 Dec 10:00 - 16:00 17 Dec 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร ไส กรอกอ สาน ไส อ ว และแหนม ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 เวลา : 10.00 16.00 น. สถานท : สถาบ นสอนอาช พช ช องรวย รายละเอ ยด : อ กหน งหล กส ตรท ผ เร ยนถามหาก นมามากก บ...   More info

Rise Ecstatic Dance

17 Dec 10:30 - 13:00 17 Dec 10:30 - 13:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Pyramid Yoga Center Pyramid Yoga Center
ECSTATIC DANCE every Sunday Morning doors open at 10:30AM, Opening Circle starts at 11AM please try to arrive on time so we can all start together :) @ Pyramid Yoga Center Music...   More info

ฟังรายละเอียดโครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา(คัลเจอรัล แคร์)

17 Dec 10:30 17 Dec 10:30 - Bangkok Bangkok
The Emporia at Emporium Suites by Chatrium The Emporia at Emporium Suites by Chatrium
โครงการออแพร ท สหร ฐอเมร กาเหมาะสำหร บหญ ง-ชาย อาย 18-26 ป ท เป ดใจและร กการเร ยนร ส งใหม ชอบอย ก บเด ก อยากม ประสบการณ ช ว ตท ไม ม ใครเหม อน อยากได ประสบการณ ทำงานต างประเทศ...   More info

C asean SketchTalk #9

17 Dec 11:00 - 17:00 17 Dec 11:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
C asean C asean
C asean SketchTalk 9 Keep the World in Sketchbooks วาดเล น วาดโลก หลายคนอาจเคยสงส ย หร อเคยเจอถามท ว า วาดร ปไปทำไม? มาร วมค นหาคำตอบ และสน กไปก บการเป ดม มมอง แลกเปล ยนประสบการณ...   More info

Shan Holiday Brunch

17 Dec 11:00 - 15:00 17 Dec 11:00 - 15:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Free Bird Cafe Free Bird Cafe
Hello loyal customers and newbies to Chiang Mai! We had such a great response to our Christmas Dinner and a lot of people that couldn't attend in the evening that we decided to...   More info

งานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส(เที่ยง) คุณPom-คุณPoom

17 Dec 11:00 - 16:00 17 Dec 11:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Conrad Bangkok Conrad Bangkok
  More info

ประกาศรางวัล "คุณจัดเราแจก"

17 Dec 11:00 - 14:00 17 Dec 11:00 - 14:00 - Non Buri Non Buri
BEST WESTERN PLUS Wanda Grand Hotel BEST WESTERN PLUS Wanda Grand Hotel
มาร วมล นเป นผ โชคด และเป นส กข พยานในการจ บรางว ลรถยนต ม ตซ บ ช แอททราจ จำนวน 1 ค น ม ลค า 456,000 บาท โดยจะทำการประกาศรางว ลผ โชคด ในก จกรรม ค ณจ ดเราแจก ใน ว นอาท ตย ท 17 ธ   More info

Welcome Aboard: Amazing Sundays Brunch

17 Dec 11:00 - 16:00 17 Dec 11:00 - 16:00 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Nikki Beach Koh Samui Nikki Beach Koh Samui
Anchors away! Don your captain’s hat for an adventure on the high seas. Music and Entertainment by Andy Vier, Henry Jimenez, Shane Shine and Gee Sax...   More info

Christmas Brunch

17 Dec 11:00 - 15:00 17 Dec 11:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Brasserie 9 Brasserie 9
Like every year we are celebrating Christmas with a Christmas Brunch and a very special program for our children in German and French! In the newly opened Brasserie 9, a fine...   More info

TEDxCharoenkrung

17 Dec 11:30 - 21:30 17 Dec 11:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Warehouse 30 Warehouse 30
คร งแรกของการเผยแพร พล งความค ด บนถนนสายแรกของประเทศไทย เจร ญกร ง ก บงาน TEDxCharoenkrung ในธ ม Ready, Set, Grow! เร ยนร เปล ยนแปลง และเต บโต 17 ธ นวาคม 2560 น TEDxCharoenkrung   More info

Jazz on Sunday / Scoutland (7 days before X' Mas)

17 Dec 12:00 - 15:00 17 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
The COMMONS The COMMONS
The COMMONS x Sweets Records presents Jazz on Sunday Scoutland (7 days before X' Mas) date: Sunday, December 17th time: 12.00 pm (noon) 3.00 pm (3 sets) 12.00-12.40pm 1.00-2.00pm...   More info

Studio Setup

17 Dec 12:00 - 15:00 17 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
IN EAR BEAT IN EAR BEAT
เร ยนร เทคน คการเซ ตอ พอ ปกรณ และห องให พร อมสำหร บการบ นท กเส ยงและม กซ เส ยง เหมาะสำหร บผ ท ต องการทำโฮมสต ด โอ หร อต องการจ ดสถานท ทำงานให ม มาตรฐานพอท จะจบงานได ด วยต วเอง...   More info

Suomi 100v. Brunssi

17 Dec 12:00 - 15:30 17 Dec 12:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
Radison Blu Hotel Bangkok, Sukumvit 25 Radison Blu Hotel Bangkok, Sukumvit 25
Hei kaikki Kruntsulaiset, Muistutetaas kaikkia että Kruntsun Joulu 2017 Suomi 100 vuotta brunssi lähestyy. Tapahtuman aikataulu 17.12 klo 12.00 15.30 ja paikkana perinteinen...   More info

Oddech Ciało Czucie. BreatHeart w Tajladnii.

17 Dec 12:00 - 24 Dec 15:00 17 Dec 12:00 - 24 Dec 15:00 - Pai Pai
Pai, Thailand Pai, Thailand
ODDECH, CIAŁO, CZUCIE Pierwszy poziom treningu Breathworker otwarty dla każdego. 8 dni 17-24 grudnia 1690 pln ośrodek ok 700 pln ( z wyzywieniem, noclegiem w dwuosobowym...   More info

Festive High Tea at Mondo

17 Dec 12:00 - 30 Dec 16:00 17 Dec 12:00 - 30 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel
Start the festive celebrations with traditional High Tea at Mondo featuring home-made stollen, panettone, Christmas cake and special festive blends of tea and coffee. Add sparkle...   More info

End of Term Brunch

17 Dec 12:00 - 16:00 17 Dec 12:00 - 16:00 - Phuket Phuket
Breeze at Cape Yamu Breeze at Cape Yamu
To celebrate the end of term we are creating a special brunch for BIS and other Phuket schools bring your school ID and enjoy the legendary Breeze Long Lazy lunch for just THB 800...   More info

EOS M Tips and Trick Workshop Chonburi

17 Dec 12:00 - 17:00 17 Dec 12:00 - 17:00 - Amphoe Si Racha Amphoe Si Racha
Talayblue Talayblue
กล บมาอ กคร งตามคำเร ยกร อง EOS M Tips and Trick Workshop สำหร บชาว EOS M และล กค าท สนใจกล อง EOS M ร นต าง ๆ ของ Canon พบก บ ค ณโบ บล อกเกอร สาวคนสวย จากเพจ ตามต ดช ว ตผ บ า...   More info

Family Day

17 Dec 12:00 - 18:00 17 Dec 12:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Cascade Club Cascade Club
Aldo’s Bistro is giving a little something for everyone on our Family Day! Starting this week, every Sunday from 12pm to 6pm, Family Day paints an idyllic scene for you and your...   More info

10th Anniversary Brunch Buffet Celebration

17 Dec 12:00 - 15:00 17 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok King Power Pullman Bangkok King Power
It’s our 10th Anniversary now that’s really worth celebrating. Encounter a truly unforgettable dining experience, featuring Michelin Star French Chef Stéphane Gaborieau from Le...   More info

Sunday Brunch Pool Party

17 Dec 12:00 - 15:30 17 Dec 12:00 - 15:30 - Phuket Phuket
Pullman Phuket Panwa Beach Resort Pullman Phuket Panwa Beach Resort
IT'S TIME TO PARTY !! You are invited to join us Pool Party at Edge Beach Club, Enjoy a sumtuous buffet Pool Party themed, with entertainment by DJ Dexturn, then dip into our...   More info

XANA Sunday Fun Brunch

17 Dec 12:00 - 15:30 17 Dec 12:00 - 15:30 - Thalang Thalang
Xana Beach Club Xana Beach Club
An extraordinary weekend with XANA Sunday Fun Brunch at Angsana Laguna Phuket, spend quality time with friends and family, enjoying a one of a kind Sunday brunch on a perfect day...   More info

Family Fun Sundays นักประดิษฐ์สมองกล

17 Dec 12:30 - 16:00 17 Dec 12:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Nanmeebooks Fan Nanmeebooks Fan
ขอเช ญชวนค ณพ อ ค ณแม และน อง ๆ อาย 5-12 ป เข าร วมก จกรรม Family Fun Sundays น กประด ษฐ สมองกล เร ยนร การกำเน ด ว ว ฒนาการ และความล บของห นยนต ต งแต อด ต ป จจ บ น และอนาคต พร อมท...   More info

Ninja1000 Thailand Meeting#2

17 Dec 12:30 - 20:00 17 Dec 12:30 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Clubmoto ของแต่งรถ เครื่องแต่งกาย Bigbike Clubmoto ของแต่งรถ เครื่องแต่งกาย Bigbike
NINJA1000 Thailand Meeting 2 การรวมต วของสมาช กกล มน นจา1000 คร งท 2 ว นท : 17 ธ นวาคม 2560 เวลา : 12.30 20.00 น. สถานท : Clubmoto พระราม5 - -ลงทะเบ ยน ร บของท ระล กห   More info

สัมนาฟรี!! อาชีพTrader เริ่มต้นจากศูนย์ “หาดใหญ่”

17 Dec 12:30 - 17:00 17 Dec 12:30 - 17:00 - Hat Yai Hat Yai
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
โครงการอาช พTrader เร มต นจากศ นย (ส ญจร) ส มนาอาช พเทรดเดอร เร มต นจาก0 ออนท วร อ.หาดใหญ ว นท 17 ธ นวาคม 2560 เวลา 12:30 17:00 น. @Crystal Hotel Hat Yai 327 ถ.กาญจนวาน ช...   More info

The Sunday Bbq Block Party

17 Dec 13:00 - 18 Dec 18:00 17 Dec 13:00 - 18 Dec 18:00 - Ban Mae Hia Ban Mae Hia
Rose's RoadHouse & New york style pizza in Chiang Mai Rose's RoadHouse & New york style pizza in Chiang Mai
Come join us and have some great bbq drinks and live...   More info

CPR ในสวน (รถไฟ) ครั้งที่ 16

17 Dec 13:00 - 18:00 17 Dec 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์) สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
Welcome to CPR in Park FUN FAIR เด อนน จะไม เหม อนคร งก อนๆ!! นอกจากสอนป มห วใจ (CPR) และการใช เคร องกระต กห วใจไฟฟ าอ ตโนม ต (AED) แล ว ในคร งน เราจะเพ มการอบรมพ เศษ เก ยวก บการป...   More info

Broken Eggs presents 'El Vermouth'

17 Dec 13:00 - 19:00 17 Dec 13:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Broken Eggs Broken Eggs
'El Vermouth' is happening again next weekend! Apart from imported Spanish vermouth, sangría, wines, beers and signature Mediterranean gin & tonics will be served alongside Broken...   More info

คลาสเบนโตะน่ารัก

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Monaehome Monaehome
คลาสรอบถ ดไปสำหร บผ สนใจทำข าวกล องน าร กๆ ค า คลาสเบนโตะ ว นอาท ตย ท 17 ธ.ค. 2560 สถานท : Monae Home เวลา 13-17 น. อยากป นร ปอะไรท ชอบก ได ตามใจค ะ เร ยนต งแต เร มผสมข าว ป น   More info

Workshop Photography by TIGER Creative FIELD

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Wie immer Bangkok Wie immer Bangkok
Workshop Photography -เร ยนร การวางองค ประกอบของภาพ -เร ยนร ม มมอง -เร ยนร เทคน คการเล าเร องผ านภาพถ าย ป.ล. ม การเปล ยนแปลงสถานท เป น (Wie Immer ทองหล อ...   More info

ปิดรับสมัคร : EOS 6D Mark II Experience Days : Chiang Mai

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Cainito Homemade Restaurant Cainito Homemade Restaurant
ผ เข าอบรมเต มแล ว ไม สามารถร บเพ มได ต องขอขอบค ณท กท านท ให ความสนใจคร บ และรอต ดตามข าวก จกรรม คร งต อไปของ CANON ให ด คร บผม ขอบค ณคร บ แคนนอน ขอเช ญช างภาพชาวเหน อท กท า   More info

ร่วมงานสัมนากับโรงเรียนมาตรฐานระดับโลกในหลักสูตรมัธยมที่ดีที่สุด

17 Dec 13:00 - 16:30 17 Dec 13:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
WORLD’S BEST HIGH SCHOOL QUALIFICATIONS IGCSE, A-LEVEL, IBDP IN THE US & UK FOR THE TOP UNIVERSITIES WORLDWIDE เร ยนเช ญน องๆและผ ปกครองท กำล งวางแผนให น กเร ยนอาย ระหว าง 13-18...   More info

Double Book Planner Workshop

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
ART CLASS ART CLASS
Double Book Planner Workshop ทำสม ดแพลนเนอร ต อนร บป ใหม ด วยต วเอง หร อจะมอบเป นของขว ญแทนคำอวยพรป ใหม ก ได ค ะ -เร ยนเย บสม ดจดแบบม ตารางแพลนเนอร หร อเล อกเป นกระดาษเปล า -ม 2   More info

Indie in Salaya: อโนชา สุวิชากรพงศ์

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Srisalaya Community Theater โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา Srisalaya Community Theater โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
อาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 Indie in Salaya: อโนชา ส ว ชากรพงศ หอภาพยนตร (องค การมหาชน) ขอเช ญชม Graceland ผลงานภาพยนตร ส นของ อโนชา ส ว ชากรพงศ ท ได ร บการข นทะเบ ยนเป นมรดกภาพยนตร...   More info

Icing Cookies

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Fablab Café Fablab Café
เร ยนร และลงม อทำค กก ด วยตนเองท กข นตอน คร งน มาในtheme xmas ด วยน า เข าก บช วงเทศกาลส...   More info

Active Birth Workshop

17 Dec 13:00 - 16:30 17 Dec 13:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Enjoy Yoga Thailand Enjoy Yoga Thailand
Active Birth Worhshop ส ดยอดเว ร คช อปท ออกแบบมาเพ อเตร ยมความพร อมส การคลอดด วยว ธ ธรรมชาต ท แน นไปด วยเทคน คอย างละเอ ยดท ได ผลมาแล วก บผ เข าร วมอบรมในท กๆร น เหมาะสำหร บค พ...   More info

Music In Moods Recital 2017

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
DianaComplex ShoppingCenter DianaComplex ShoppingCenter
ขอเช ญร วมชมงานแสดงดนตร ประจำป ของสถาบ นดนตร เคพ เอ น หาดใหญ 2017 ณ ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 เวท ท ให เด กๆได แสดงความสามารถทางดนตร รวมถ งม ก จกรรมเล นเกมส แจกของรางว ลและล น   More info

Miss Moneypenny's

17 Dec 13:00 - 20:00 17 Dec 13:00 - 20:00 - Phuket Phuket
Catch Beach Club Catch Beach Club
Miss Moneypenny’s pioneered the UK’s dance nightclub scene back in the early 1990´s. It has become an internationally recognised House music brand and is often referred to as The...   More info

Christmas Party

17 Dec 13:00 - 18:00 17 Dec 13:00 - 18:00 - Phuket Phuket
50FLY - Trampoline club 50FLY - Trampoline club
SANTAS NIGHT OUT! CHRISTMAS PARTY! on Sunday December 17: -1pm-3pm -4pm-6pm. KIDS it's almost that time of the year and SANTA is checking his list. 50FLY! Trampoline club is...   More info

รักคุณเท่าฟ้า In Yayee Disco Kids Fashion Show Party

17 Dec 13:20 - 13:40 17 Dec 13:20 - 13:40 - Amphoe Pak Kret Amphoe Pak Kret
CentralPlaza Chaengwattana CentralPlaza Chaengwattana
ร านช ดไทยเด กเอมกะแตม เป ดร บสม คร น องๆอาย ระหว าง 2-8ป ร วมเด นแบบ ในงาน Yayee Disco kids Fashion Show Party @CentralPlaza Chaengwattana Hall ช น5.5 ในว นท 17 ธ.ค.2560 เวลา 13...   More info

Aloha Uke Workshop | เรียนอู๊คง่ายดี เตรียมเที่ยวปีใหม่

17 Dec 13:30 - 16:30 17 Dec 13:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Playเพลิน by Apple Show Playเพลิน by Apple Show
Aloha Uke Workshop by Apple Show คอร สอ ค เลเล สน กด ร บป ใหม เล นเป นได ง าย ทำตามได จร ง พร อมโน ตเพลงช ดใหญ เตร ยมไปออกทร ปก น เป ดแล ว -มาห ดจ บคอร ดง าย พร อมเข าใจจ งหวะ   More info

Children's Christmas Party

17 Dec 14:00 - 16:00 17 Dec 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
The British Club Bangkok The British Club Bangkok
A day of festive revels featuring Bangkok's biggest bouncy castle, arts and crafts games and even a visit from...   More info

แพคเกจ วิถีนา วิถีชีวิต ตอน "จับเคียวเกี่ยวข้าว"

17 Dec 14:00 - 16:00 17 Dec 14:00 - 16:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Vanich Farm ไร่วานิช Vanich Farm ไร่วานิช
คอร ส ว ถ นา ว ถ ช ว ต ตอน จ บเค ยวเก ยวข าว เด กๆจะได เร ยนร ม ภ ม ค มก นต วเองและพร อมต อการเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งด านส งแวดล อมและว ฒนธรรม ร บรองความสน กสนาน เป ดคอร สเร ย   More info

Readrink #20 — อาทิตย์สิ้นแสง 斜陽

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Reading Room, Bangkok The Reading Room, Bangkok
บ คคล บร ดดร งค คร งท 20 ร ดเดอร ชวนอ าน อาท ตย ส นแสง ผลงานของ ดะไซ โอซาม นำสนทนาโดย อรรถ บ นนาค และสำน กพ มพ JLIT ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 เวลา 14:00 17:00 ท ห องสม ด The...   More info

Pétanque Tournament

17 Dec 14:00 - 18:00 17 Dec 14:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Blue Parrot Bangkok - by Revolucion Cocktail Blue Parrot Bangkok - by Revolucion Cocktail
LET'S PLAY PETANQUE AT BLUE PARROT! Come on Sunday, December 17th at 1:30am with your partner for our 5th PETANQUE TOURNAMENT! Team of 2 only Winner team prize Entry fee...   More info

อมยิ้มทริป no.327 น้องโอ๋ลี่ Sexy Christmas ต้นตริสมาสต์ ไฟ ธีม

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Granny's House studio - บ้านคุณยาย Granny's House studio - บ้านคุณยาย
0อมย มทร ป คร งท 327 ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 Location Granny's House studio บ านค ณยาย ถนน พระรามเก า ม outdoor indoor คร บแสงสวยๆ เวลาช วงบ าย14:00น. 17:00น. นางแบบอมย...   More info

Wayu (Bermudos) at Baba Beach Club, Phuket

17 Dec 14:00 - 20:00 17 Dec 14:00 - 20:00 - Khok Kloi Khok Kloi
Baba Beach Club Baba Beach Club
Baba Beach Club Phuket is your ideal weekend escape! Leave your worries behind and come enjoy the Baba experience a fusion of freedom, exclusivity and cutting edge music...   More info

Astrid Lindgren เขียนชีวิต สร้างสิทธิเด็ก (IBB3)

17 Dec 14:00 - 17:30 17 Dec 14:00 - 17:30 - Bangkok Bangkok
HOC BookCafe HOC BookCafe
หน าหนาวก อนป ใหม ขอเช ญร วมด หน งแล วล อมวงค ย ใน Independent Book Builders’ Talk คร งท 3 Astrid เข ยนช ว ต สร างส ทธ เด ก Astrid Lindgren A childhood without books that would...   More info

Welcome DreamTrip: Bangkok, Thailand

17 Dec 14:00 - 20 Dec 12:00 17 Dec 14:00 - 20 Dec 12:00 - Bangkok Bangkok
Compass SkyView Hotel Compass SkyView Hotel
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Bangkok! Discover Thailand’s vibrant culture and enchanting rural life. Board a...   More info

Christmas Party Swap

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Newsong Bangkok Newsong Bangkok
Clean out your closets, apartments and homes and put it in bags. Bring those bags to NS to donate for others who may be blessed by your things. Then, in return, have fun shopping...   More info

Cat v Kaimuk

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Muang Nonta Buri Muang Nonta Buri
LikeHome Studio LikeHome Studio
แคท sexy underboob ไข ม ก Mini Sexy Korea . ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2017 เวลา 14:00 น. ถ ง 17:00 น. สถานท LikeHome Studio ค าทร ป 1700 Member 1600 โปรโมช นพ เศษ จองและโอนภายในว...   More info

K.Nupraphat 13 ชุด (รับเอง)

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda
ช ดไทย 13 ช ด โจงน ำเง น สไบเทา 8 ช ด ผ าถ งแดง สไบทอง 4 ช ด ผ าถ งส น เส อล กไม 1 ข ด โจงกระเบนแดง 4 ต ว โจงกระเบนเง น 5 ต ว ผ าถ งไซค พ เศษ 1 ต ว สไบคร มทอง 1 ผ น ม ดจำเร...   More info

Music for dummies: เปียโนและคีย์บอร์ด เล่นง่ายๆ by CASIO

17 Dec 14:00 - 24 Dec 16:00 17 Dec 14:00 - 24 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
...ม อใหม อยากลอง อยากเล น เช ญเลยท น ... ห องสม ดดนตร อ ทยานการเร ยนร TK park ชวนม อใหม ห ดเล นท ม ใจร กในเส ยงดนตร มาสน กก บการเร ยนร ฝ กเล น ทำความร จ กก บเคร องดนตร ให ค นเคย...   More info

Home Party Cocktail 101 by Café Amber

17 Dec 14:30 - 17:00 17 Dec 14:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Café Amber Café Amber
ใกล ป ใหม แล ว ใครวางแผนจะจ ดงาน Party ท บ านฉลองป ใหม Christmas ฯลฯ แล วจะทำ Cocktail ให เพ อนๆได ว าว, อวดเจ านายให ได เล อนข น, หร อจะโชว สาวให ได .... ความประท บใจ อ อ แต ไม ร...   More info

Potion Explosion Tournament

17 Dec 15:00 - 18:00 17 Dec 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Kopi-O Board Game Cafe Kopi-O Board Game Cafe
สำหร บแฟนๆ Potion Explosion พลาดไม ได คร บสำหร บการแข งข น Potion Explosion Tournament !! งานน พ เศษส ดๆ เป นการจ ดแข งข นโดยความร วมม อจากร านบอร ดเกมท ง 12 ร าน ทางร านKopi-o...   More info

Follow The Arrows Workshop w. Hari Nam Singh

17 Dec 15:00 - 18:00 17 Dec 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Lotus Reiki & Yoga Lotus Reiki & Yoga
FOLLOW THE ARROWS WORKSHOP with Harinam Singh of Yoga Heaven, USA Dec 17th 3pm-6pm @ Lotus Reiki & Yoga 3 hour workshop (Incl. refreshments 200 Baht optional vegan dinner). 1...   More info

Christmas Bazaar

17 Dec 15:00 - 18:00 17 Dec 15:00 - 18:00 - Ban Ko Tao Ban Ko Tao
Koh Tao Playskool and Daycare Koh Tao Playskool and Daycare
Get into the festive spirit and join our School Community in this years Christmas Bazaar. Baked goods, Christmas traditions, crafts and fun! All the proceeds will go towards...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Koh Samui

17 Dec 15:00 - 20 Dec 12:00 17 Dec 15:00 - 20 Dec 12:00 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Samui Buri Beach Resort Samui Buri Beach Resort
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Koh Samui, Thailand! Your adventure begins with a speedboat ride to Koh Tao...   More info

Potion Explosion Tournament: รอบคัดเลือกร้าน BoardVille

17 Dec 15:00 - 19:00 17 Dec 15:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
BoardVille - Board game café BoardVille - Board game café
การแข งข นเกมห องเร ยนน กปร งยา (Potion Explosion) รอบค ดเล อกร าน BoardVille ร วมค นหา 4 ส ดยอดน กปร งยาแห ง BoardVille เพ อไปร วมแข งรอบช งชนะเล ศในรายการ Potion Explosion...   More info

Seven Summit Talk (Kilimanjaro & Elbrus)

17 Dec 15:00 - 17:00 17 Dec 15:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Puffin House The Puffin House
ขอจ ดงานใหญ ส งท ายป น นะคร บ ผมและน องช กจาก Above the clouds เราสองคนจะค ยก นเร อง การเตร ยมต ว การเตร ยมใจ และการเตร ยมท กๆอย าง สำหร บผ ท คล งไคล ในก จกรรมพาต วเองไปย งสถานท...   More info

Samui Green Market Xmas Edition - 17th December

17 Dec 15:00 - 18:00 17 Dec 15:00 - 18:00 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Elysia Boutique Resort Fisherman's Village Koh Samui Elysia Boutique Resort Fisherman's Village Koh Samui
December 17th (Sun) 2017 Xmas edition Time: 3:00pm-7:00pm -locally made, locally grown, locally packaged organic vegetables -healthy organic food & vegan food -freshly roasted...   More info

VESPA GRAN Turismo ครั้งที่1

17 Dec 15:00 - 22:00 17 Dec 15:00 - 22:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Vespa Flagship Khonkaen Vespa Flagship Khonkaen
Vespa ร วมก บ โอวเปงฮง Vespa Flagship Khonkaen จ ดงานเป ดต วและทดสอบรถจ กรยานยนต Vespaร น GTS300 ABS SUPER และก จกรรมภายในงานอ กมากมาย ในงาน Vespa GRAN Turismo คร งท 1 ว นท 17 ธ   More info

Table Tennis Decathlon Pattaya Cup#1

17 Dec 15:00 - 19:00 17 Dec 15:00 - 19:00 - Pattaya Pattaya
Decathlon Pattaya Decathlon Pattaya
English please scroll below ; สำหร บคนท ชอบก ฬา Table Tennis ด แคทลอนสาขาพ ทยาได จ ดการแข งข น Decathlon Pattaya Table Tennis cup 1 ในว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 โดยการแข งข นจะม...   More info

RAIDEN HERO กระบะบรรทุกหนัก เรซซิ่งปาร์ตี้

17 Dec 16:00 17 Dec 16:00 - Ban Khlong Ha (2) Ban Khlong Ha (2)
Bangkok Drag Avenue Bangkok Drag Avenue
ว นรถคอกแห งชาต รวบเหล ารถคอกบรรท กหน ก รถต ท บส งส นค า ต ดต อจองเต นท ได ท เบอร 065-539...   More info

ชาวเชียงรายร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน

17 Dec 16:00 - 18:00 17 Dec 16:00 - 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สนามบินเก่า - ฝูงบิน416 #เชียงราย สนามบินเก่า - ฝูงบิน416 #เชียงราย
มาร วมก นแสดงพล งของชาวเช ยงราย ก บจ งหว ดปลายทางของโครงการ ก าวคนละก าว ในก จกรรม เด น-ว ง การก ศล ชาวเช ยงรายร วมใจ ก าวไปด วยก น . รายได ท งหมดไม ห กค าใช จ าย เพ อโครงการ ก...   More info

เปิดท้ายมข รอบกลางเดือน ธันวาคม 60

17 Dec 16:00 - 19 Dec 22:00 17 Dec 16:00 - 19 Dec 22:00 - Khon Kaen Khon Kaen
เปิดท้าย หอกาญฯ เปิดท้าย หอกาญฯ
เป ดท ายมข รอบกลางเด อน ธ นวาคม 60 ตรงก บ ว นอาท ตย จ นทร อ งคาร ท 17, 18, 19 ธ.ค. 2560 เช ญชวน ท กท านมาเด น ช ม ช อป อร อยก บ อาหารและเคร องด ม หลากหลาย ในงานเป ดท ายมข ท...   More info

Piano Recital by Krzysztof Książek & Agnieszka Zahaczew (Poland)

17 Dec 16:00 - 18:00 17 Dec 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
ศาลาสุทธสิริโสภา Sala Sudasirisobha ศาลาสุทธสิริโสภา Sala Sudasirisobha
The Embassy of the Republic of Poland In collaboration with The Gift of Life Foundation & Sala Sudasiri Sobha proudly present a piano recital by a Polish duo Krzysztof Książek...   More info


© 2017 Siguez