เดิน-วิ่งการกุศล ไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีทอง ครั้งที่ 9

24 Jun 06:00 - 09:00 24 Jun 06:00 - 09:00 - Wat Luang Wat Luang
วัดเกาะแก้วคลองหลวง วัดเกาะแก้วคลองหลวง
เด น-ว งการก ศล ไหว พระธาต เจด ย ศร ทอง คร งท 9 ว ดเกาะแก วคลองหลวง ต.ไร หล กทอง อ.พน สน คม จ.ชลบ ร 20140 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท 12/5 km 12 km 350 THB 6:00 am 5 km 350...   More info


© 2018 Siguez