น้ำตกรูปหัวใจ เปรโต๊ะลอซู

26 Jul 18:00 - 29 Jul 18:00 26 Jul 18:00 - 29 Jul 18:00 - Umphang Umphang
น้ำตกปิตุ๊โกร น้ำตกปิตุ๊โกร
เก ยวก บ น ำตกร ปห วใจ น ำตกร ปห วใจ เปรโต ะลอซ หร อ น ำตกป ต โกร ต งอย ท ต.แม จ น อ.อ มผาง จ.ตาก น ำตกร ปห วใจ เก ดจาก ลำธารสองสาย ไหลลงจากภ เขา ไหลลงมาบรรจบก น ทำให เก ดเป นร...   More info

น้ำตกรูปหัวใจ-มะม่วงสามหมื่น

26 Jul 20:00 - 29 Jul 23:55 26 Jul 20:00 - 29 Jul 23:55 - Umphang Umphang
อำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
เปรโต ะลอซ น ำตกร ปห วใจ-มะม วงสามหม น 27-29 กค. 2561 3ว น2ค น 26 กค เวลา 20:00 น. พบก นท ปตท. สนามเป า คนครบ ออกเด นทางส อ มผาง. 27 กค. เช า ทานม อเช า เตร ยมม อกลางว น แล...   More info

คลุกฝุ่น เดินป่าตามหาหัวใจ เปรโต้ะลอซู 11-13สิงหา61

10 Aug 20:00 - 13 Aug 02:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 02:00 - Umphang Umphang
อำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
เด นป าหน าฝน ไปล ย ไปเลอะก นคร บ ตามหาห วใจผ นป าอ มผาง พ ช ตยอดมะม วงสามหม น เป นอ กท ท น กเด นป า ต องไปให ได ส กคร งหน ง เร องความสวยความย งใหญ ไม เป นสองรองใคร ชวนท กท านไปส...   More info

เดินป่าสายชิลชวนปีนน้ำตกเปรโต๊ะลอซู / วันที่11-12-13 ส.ค.61

10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 - Umphang Umphang
น้ำตกปิตุ๊โกร น้ำตกปิตุ๊โกร
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info

เดินป่าสายชิลชวนปีนน้ำตกเปรโต๊ะลอซู/ วันที่24-25-26ส.ค.61

23 Aug 20:00 - 26 Aug 23:00 23 Aug 20:00 - 26 Aug 23:00 - Umphang Umphang
น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกรูปหัวใจในป่าใหญ่ น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกรูปหัวใจในป่าใหญ่
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info

เดินป่าสายชิลชวนเล่นน้ำตกเปรโต๊ะลอซู / วันที่ 7-8-9 ก.ย. 61

06 Sep 20:00 - 09 Sep 23:00 06 Sep 20:00 - 09 Sep 23:00 - Umphang Umphang
น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกรูปหัวใจในป่าใหญ่ น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกรูปหัวใจในป่าใหญ่
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info


© 2018 Siguez