ตรวจเช็คสภาพเครื่องวิทยุสื่อสารประจำปี 2560 (ICOM)

23 Nov 08:30 - 24 Nov 17:30 23 Nov 08:30 - 24 Nov 17:30 - Udon Thani Udon Thani
วิทยุสื่อสาร ไอเอสเทรดดิ้ง อุดรธานี วิทยุสื่อสาร ไอเอสเทรดดิ้ง อุดรธานี
ตรวจเช คสภาพเคร องว ทย ส อสาร ICOM ประจำป 2560 บร ษ ท ย .ซ มอน เรด โอ จำก ด ต วแทนจำหน ายว ทย ส อสาร จาก ICOM INCORPORATED ประเทศญ ป น จะออกให บร การตรวจเช คเคร องโดยไม ค ดค...   More info

ทริปภูห้วยอีสัน ผาตากเสื้อ หมู่บ้านคีรีวงกต หนองคาย อุดร

24 Nov 20:00 - 27 Nov 02:00 24 Nov 20:00 - 27 Nov 02:00 - Udon Thani Udon Thani
บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี
Day1 ศ กร 24 พฤศจ กายน 2560 เวลา 20.00 น. พร อมออกเด นทางโดยรถต ท บ กซ สะพานควาย Day2 เสาร 25 พฤศจ กายน 2560 เวลา 05.30 น. ถ งอำเภอส งคม ล างหน า/แปรงฟ น เตร ยมต วข นด ทะเลหมอก...   More info

การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D

22 Dec 09:00 - 24 Dec 17:00 22 Dec 09:00 - 24 Dec 17:00 - Udon Thani Udon Thani
โรงแรม ประจักรตรา อุดรธานี โรงแรม ประจักรตรา อุดรธานี
ขอเช ญอบรม การใช SketchUp และ Profile builder เข ยนแบบก อสร าง 3D และประมาณราคา ว นท 22-24 ธ นวาคม 2560 จ.อ ดรธาน บรรยายโดย อภ ส ทธ มากส วรรณ (ช างถ ก) ค าลงทะเบ ยน 3,500 3,900...   More info

วิ่งด้วยกัน 1 2 3 อุดรธานี

24 Dec 06:00 - 09:00 24 Dec 06:00 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี
ประเภทก จกรรม : ค าสม คร 200 บาท คนพ การสม ครว งฟร ว งด วยก น 1 2 3 อ ดรธาน งานใหญ ว งด วยก นคร งแรกของจ งหว ดอ ดรธาน งานว งเด ยว ท จ ดให คนพ การ และไม พ การ ว งด วยก น เช าว   More info

วิ่งด้วยกัน 1 2 3 อุดรธานี

24 Dec 06:00 - 09:00 24 Dec 06:00 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
Nongprajak Public Park || สวนสาธารณะหนองประจักษ์ Nongprajak Public Park || สวนสาธารณะหนองประจักษ์
ว งด วยก น 1 2 3 อ ดรธาน ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น _________________________________________ เพ อไม พลาดข าวสารอ พเดทจาก ว งไหนด อย าล ม Like และกด กำล งต ดตาม เห น   More info

Christmas eve

24 Dec 17:00 - 23:00 24 Dec 17:00 - 23:00 - Udon Thani Udon Thani
The Pannarai Hotel The Pannarai Hotel
Christmas eve On Dec 24, 2017 พร อมร บของแจกของแถมมากมายภายในงาน มาก นเยอะๆ   More info

โรตารี ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

21 Jan 05:00 - 10:00 21 Jan 05:00 - 10:00 - Udon Thani Udon Thani
Central Plaza Udonthani Central Plaza Udonthani
โรตาร ฮาล ฟมาราธอน คร งท 2 การสม คร สามารถย นใบสม ครและชำระเง นได ณ จ ดท ม ป ายร บสม คร หร อสม คร และ ชำระเง น online ได ท www.rotarymagkang.org และชำระค าสม ครผ านบ ญช ธนาคาร...   More info

โรตารี ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

21 Jan 05:15 - 09:00 21 Jan 05:15 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
Central Plaza Udonthani Central Plaza Udonthani
โรตาร ฮาล ฟมาราธอน คร งท 2 3.6 10.85 21.1 km 3.6 km 300 THB 10.85 km 400 THB 21.1 km 500 THB การสม คร สามารถย นใบสม ครและชำระเง นได ณ จ ดท ม ป ายร บสม คร หร อสม คร และ ชำระเง...   More info

วิ่ง : บ้านเชียง มาราธอน 2018

18 Feb 04:00 - 09:00 18 Feb 04:00 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี
บ านเช ยง มาราธอน 2018 ว นท 18 ก มภาพ นธ 2561 (อาท ตย ) สถานท พ พ ธภ ณฑ สถานแห งชาต บ านเช ยง จ.อ ดรธาน ระยะ 42.195/21.1 4.2 ก โลเมตร จ ดโดย Goodsports ต ดตามรายละเอ ยดได ท https...   More info


© 2017 Siguez