ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 61 รอบ Portfolio

28 Nov 10:00 - 16:00 28 Nov 10:00 - 16:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบส มภาษณ ระบบ TCAS ประจำป การศ กษา 2561 รอบ Portfolio ว นท 28 พฤศจ กาย   More info

สอบสัมภาษณ์ TCAS 61 รอบ Portfolio

02 Dec 09:00 - 12:00 02 Dec 09:00 - 12:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
สอบส มภาษณ ระบบ TCAS ประจำป การศ กษา 2561 รอบ Portfolio ว นท 2 ธ นวาคม...   More info

เทศบาลนครตรังมินิมาราธอน ครั้งที่ 15

17 Dec 05:00 - 09:00 17 Dec 05:00 - 09:00 - Trang Trang
เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครตร งม น มาราธอน คร งท 15 ว น อาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 สนามว งเทศบาลนครตร งม น มาราธอนคร งท 15 ย นด ต อนร บน กว งท กท าน สอบถามข อม ลเพ มเต ม www.facebook.com/ชมรมเด   More info

เดิน- วิ่ง เทศบาลนครตรัง ครั้งที่15

17 Dec 05:00 - 10:00 17 Dec 05:00 - 10:00 - Trang Trang
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
ขอเช ญร วมก จกรรม เด น-ว ง เทศบาลนครตร ง คร งท 15 ว น อาท ตย ท 17 2560 ณ สนามก ฬากลางเทศบาลนครตร ง ท มา https:/www.facebook.com/E0 B8 8A E0 B8 A1 E0 B8 A3 E0 B8 A1 E0 B9 80 E0...   More info

เทศบาลนครตรังมินิมาราธอน ครั้งที่ 15

17 Dec 06:00 - 09:00 17 Dec 06:00 - 09:00 - Trang Trang
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครตร งม น มาราธอน คร งท 15 10.5/4 km 10.5 km 300 THB 6:00 am 4 km 300 THB 6:10 am สอบถามข อม ลเพ มเต ม www.facebook.com/ชมรมเด น-ว งท บเท ยงตร ง-60-124609638190518/ ท...   More info


© 2017 Siguez