สอบ ม4 มอว สุราษฎร์ฯ

21 Jan 09:00 - 16:00 21 Jan 09:00 - 16:00 - Surat Thani Surat Thani
โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา สุราษฎร์ธานี
สอบเข า ม.4 โรงเร ยน มอ.ว ทยาน สรณ ส ราษฎร ธาน 21 มกราคม...   More info

เดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5

04 Feb 05:00 04 Feb 05:00 - Surat Thani Surat Thani
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
โครงการเด น-ว ง รวมใจต านภ ยโรคมะเร ง คร งท 5 (WORD CANCER DAY 2018) ว ตถ ประสงค ๑. เพ อรณรงค ให ประชาชนใส ใจในการด แลส ขภาพตนเอง ด วยการปฏ บ ต ต วให ถ กต องด านโภชนาการ หล ก   More info

เดินวิ่งรวมใจ ต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5

04 Feb 06:00 - 09:00 04 Feb 06:00 - 09:00 - Surat Thani Surat Thani
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
เด นว งรวมใจ ต านภ ยโรคมะเร ง คร งท 5 15/5 km 15 km 400 THB 6:00 am 5 km 400 THB 6:15 am ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท http:/www.suratthanimarathon.com...   More info

Instructor Development Course - PIDS Koh Phangan, Thailand

05 Mar 12:05 - 19 Mar 12:05 05 Mar 12:05 - 19 Mar 12:05 - Surat Thani Surat Thani
PIDS - Phangan International Diving School PIDS - Phangan International Diving School
Thinking of doing your IDC? Our next course starts March 5th! Join the greatest dive team on Koh Phangan With an Instructor Development Course at PIDS (Phangan International...   More info

W L T / เขื่อนเชียวหลาน / วันที่ 10-11มีนา61. / ราคา 3,300 บาท

09 Mar 20:00 - 11 Mar 23:00 09 Mar 20:00 - 11 Mar 23:00 - Surat Thani Surat Thani
เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค 2018

20 Apr 08:00 - 22 Apr 17:00 20 Apr 08:00 - 22 Apr 17:00 - Surat Thani Surat Thani
สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
อยากเป นหมอ...ต องลอง! เร ยนร ของจร ง 3ว น 2ค น ค ายหมอ อ นด บ 1 เม องไทย ท ได ร บความน ยมส งส ด ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส คณะแพทย ท น   More info

ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

09 Jun 09:00 - 10 Jun 17:00 09 Jun 09:00 - 10 Jun 17:00 - Surat Thani Surat Thani
สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info


© 2018 Siguez