วิเชียรชมสงขลาฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และฟันรัน ครั้งที่ 2

21 Jan 05:00 - 08:00 21 Jan 05:00 - 08:00 - Songkhla Songkhla
โรงเรียนวิเชียรชม ระบบสองภาษา โรงเรียนวิเชียรชม ระบบสองภาษา
ว เช ยรชมสงขลาฮาล ฟมาราธอน ม น มาราธอน และฟ นร น คร งท 2 21/10/4.5 km 21 km 400 THB 5:00 am 10 km 300 THB 6:00 am 4.5 km 300 THB 6:00 am สม ครออนไลน ได ท TBA ท มา: Hatyai...   More info

Sanack bar Party On The Beach # 6

10 Feb 15:00 - 11 Feb 03:00 10 Feb 15:00 - 11 Feb 03:00 - Songkhla Songkhla
Samila Sheep Farm - สมิหลา ฟาร์มแกะ Samila Sheep Farm - สมิหลา ฟาร์มแกะ
คอนเส ร ตร มหาดท ม ก จกรรมมากมาย อาท เช น -ศ ลป น วงดนตร เร กเก มากกว า 5 วง อาท ศร ราชา ร อคเกอร South Paradise Zam Rasta Somrom band Inlegal lazer ส งห สยาม เช อรา แบ   More info

วิ่ง : Petroleum Tech Mini Marathon And Fun Run 2018

18 Feb 05:00 - 08:00 18 Feb 05:00 - 08:00 - Songkhla Songkhla
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ว ง : Petroleum Tech Mini Marathon And Fun Run 2018 จ ดว นท : 18 ก มภาพ นธ 2561 สถานท : ม.เทคโนโลย ศร ว ช ย อ.เม อง จ.สงขลา ระยะทาง : 10.5K , 5K ราคา : 300 บาท , 250 บาท ต ดต...   More info

โรตารี่หาดใหญ่นครินทร์ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

04 Mar 05:00 - 08:00 04 Mar 05:00 - 08:00 - Songkhla Songkhla
หลวงพ่อทวด สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ สงขลา หลวงพ่อทวด สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ สงขลา
โรตาร หาดใหญ นคร นทร ม น ฮาล ฟมาราธอน คร งท 1 21/10/4 km 21 km 600 THB 5:00 am 10 km 500 THB 5:20 am 4 km 500 THB 6:00 am สม ครออนไลน ได ท http:/register.shutterrunning2014...   More info


© 2018 Siguez