ประชุมวิชาการระดับชาติ - พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

30 Mar 09:00 - 17:00 30 Mar 09:00 - 17:00 - Songkhla Songkhla
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า
การประช มว ชาการระด บชาต ในว นคล ายว นสถาปนา ครบรอบ 52 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ประจำป 2561 . พ ฒนบร หารศาสตร ส การพ ฒนาท ย งย น (Development Administration towards...   More info

เท Festival by PSU Music Club (MSC)

03 Apr 17:00 - 22:00 03 Apr 17:00 - 22:00 - Songkhla Songkhla
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คอนเส ร ตใหญ สำหร บคน โดนเท และ อยากเท มาเซหาก นได ท งาน เท Festival Dress code : โดนเท ใส ดำ , อยากเท ใส   More info

ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2018 แถลงข่าว คัดเลือกผู้เข้ารอบ 16 คน

04 Apr 09:00 - 18:30 04 Apr 09:00 - 18:30 - Songkhla Songkhla
บ้านนครใน บ้านนครใน
  More info

Songkhla Triathlon 2018

07 Apr 13:00 - 08 Apr 12:00 07 Apr 13:00 - 08 Apr 12:00 - Songkhla Songkhla
Songkhla Triathlon 2018 Songkhla Triathlon 2018
สงขลาไตรก ฬา คร งท 2 (ไตรก ฬาระยะส น ) Songkhla Triathlon 2018 ( Sprint Distance ) จ งหว ดสงขลาโดยสำน กงานการท องเท ยวและก ฬาจ งหว ดสงขลา ขอเร ยนเช ญ พ น องชาวไตรก ฬาและผ ท ร กส...   More info

Songkhla Beach Run 2018

08 Apr 05:00 - 08:00 08 Apr 05:00 - 08:00 - Songkhla Songkhla
แหลมสมิหลา สงขลา แหลมสมิหลา สงขลา
Songkhla Beach Run 2018 แหลมสม หลา สงขลา ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km 400 THB 7:00 am 5 km 350 THB 7:00 am สม ครออนไลน ได ท http:/www.gotorace.com/event...   More info

ไตร : Songkhla Triathlon 2018 (Sprint Distance)

08 Apr 06:40 - 13:00 08 Apr 06:40 - 13:00 - Songkhla Songkhla
แหลมสมิหลา สงขลา แหลมสมิหลา สงขลา
ไตร : Songkhla Triathlon 2018 (Sprint Distance) จ ดว นท : 8 เมษายน 2561 สถานท : จ.สงขลา ระยะทาง : -ว ายน ำ 750 เมตร ป นจ กรยาน 20 ก โลเมตร ว ง 5 ก โลเมตร -ทว ก ฬา ( Duathlon ) ว...   More info

Songkhla Beach Run 2018

08 Apr 07:00 - 10:00 08 Apr 07:00 - 10:00 - Songkhla Songkhla
แหลมสมิหลา สงขลา แหลมสมิหลา สงขลา
Songkhla Beach Run 2018 แหลมสม หลา สงขลา ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km 400 THB 7:00 am 5 km 350 THB 7:00 am สม ครออนไลน ได ท http:/www.gotorace.com/event...   More info

Anniversary 1 Year WAVE Society

09 Apr 17:00 - 10 Apr 00:00 09 Apr 17:00 - 10 Apr 00:00 - Songkhla Songkhla
WAVE Society WAVE Society
ฉลองครบรอบ 1 ป WAVE Society ม ก จกรรมให ร วมสน กมากมาย พบก บ D Gerrard The X Factor เจ าของบทเพลง GALAXY ท Wave Society ในว นท 9 เมษาย   More info

The 4th Asian Science Deans’ Summit 2018

05 Jul 08:00 - 07 Jul 18:00 05 Jul 08:00 - 07 Jul 18:00 - Songkhla Songkhla
BP Samila Beach Hotel Songkhla BP Samila Beach Hotel Songkhla
On the occasion of the 50th Anniversary of Faculty of Science, Prince of Songkla University, the Faculty of Science and Council of Science Deans Thailand cordially invite to the...   More info


© 2018 Siguez