อ่าวคราม ชุมพร / วันที 2-3 มิ.ย. 61/ คชจ 3,000

อ่าวคราม ชุมพร / วันที 2-3 มิ.ย. 61/ คชจ 3,00001 Jun 23:00 - 03 Jun 23:00 - Sawi
อ่าวครามโฮมสเตย์

Route

>>> โปรดอ่านก่อน จอง นะครับ <<<
ทริปนี้ เป็นทริป กึ่งหารเฉลี่ย ราคาหารตามรายบุคคลนะครับ
ผู้จัด จะแจ้ง ยอด ค่าเดินทาง ก่อนวันเดินทางนะครับ
สมาชิกต้องพร้อมที่จะต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ตามจำนวนสมาชิกที่เดินทาง
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สนใจติดต่อ จอง ทริปได้ที่• Line ID : khunpanae
• โทร. 0865061604
|||||||||||||| ค่าเดินทาง |||||||||||||||||||
เดินทาง 9 คน คนละ 3,000 บาท
เดินทาง 8 คน คนละ 3,200 บาท
เดินทาง 7 คน คนละ 3,400 บาท
น้อยกว่า 6 คน ยกเลิกการเดินทาง
© 2018 Siguez