อ่าวคราม ชุมพร / วันที 2-3 มิ.ย. 61/ คชจ 3,000

อ่าวคราม ชุมพร / วันที 2-3 มิ.ย. 61/ คชจ 3,00001 Jun 23:00 - 03 Jun 23:00 - Sawi
อ่าวครามโฮมสเตย์

Route

>>> โปรดอ่านก่อน จอง นะครับ <<<
ทริปนี้ เป็นทริป กึ่งหารเฉลี่ย ราคาหารตามรายบุคคลนะครับ
ผู้จัด จะแจ้ง ยอด ค่าเดินทาง ก่อนวันเดินทางนะครับ
สมาชิกต้องพร้อมที่จะต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ตามจำนวนสมาชิกที่เดินทาง
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สนใจติดต่อ จอง ทริปได้ที่• Line ID : khunpanae
• โทร. 0865061604
|||||||||||||| ค่าเดินทาง |||||||||||||||||||
เดินทาง 9 คน คนละ 3,000 บาท
เดินทาง 8 คน คนละ 3,200 บาท
เดินทาง 7 คน คนละ 3,400 บาท
น้อยกว่า 6 คน ยกเลิกการเดินทางPast Events

ดอยตาปัง เขาทะลุ พระธาตุสวี จุดชมวิวหัวหัวเขาถ่าน อ่าวคราม โฮมสเตย์ เกาะกุล

20 Apr 21:00 - 22 Apr 23:59 20 Apr 21:00 - 22 Apr 23:59 - Sawi Sawi
อ่าวครามโฮมสเตย์ อ่าวครามโฮมสเตย์
ขออน ญาตแอดม นค ะ ชวนเพ อนเท ยวแบบก งหารเฉล ย ร บสมาช ก 9 คน ทร ป 2 ว น 1 ค น ทร ป ดอยตาป ง เขาทะล พระธาต สว จ ดชมว วห วห วเขาถ าน อ าวคราม โฮมสเตย เกาะก ลา เด นทางโดยรถต 9 ท...   More info

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ภาระกิจฝึกดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์

19 May 09:00 - 20 May 17:00 19 May 09:00 - 20 May 17:00 - Sawi Sawi
โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร
ค ายอน ร กษ เลช มพร ภาระก จฝ กดำน ำเพ อการอน ร กษ โครงการ อาสาพ ฒนาช มชนและทร พยากรทางทะเล ว นท เสาร ท ๑๙ พ.ค. ว นอาท ตย ท ๒๐ พ.ค พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกเด นทางค นว นศ กร ๑๘ พ.ค.เล อก   More info


© 2019 Siguez