คำเที่ยงอนุสสรณ์

17 Dec 09:00 - 19 Dec 12:00 17 Dec 09:00 - 19 Dec 12:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ล กเส อเนตรนาร ป.4-6 จำนวน 165 นาย ผ กำก บ 11 นาย อ.นพดล 081 881...   More info

ร่ำเปิงวิทยา

20 Dec 09:00 - 22 Dec 10:00 20 Dec 09:00 - 22 Dec 10:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ล กเส อเนตรนาร ป.4 ม.3 จำนวน 164   More info

บ้านแม่โจ้

25 Dec 09:00 - 27 Dec 12:00 25 Dec 09:00 - 27 Dec 12:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ล กเส อเนตร   More info

วัดแม่แก้ดน้อย

04 Jan 09:00 - 05 Jan 14:00 04 Jan 09:00 - 05 Jan 14:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ล กเส อ เนตรนาร 300 ช น ป.4...   More info

จักรคำคณาทร

11 Jan 09:00 - 13 Jan 12:00 11 Jan 09:00 - 13 Jan 12:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ผ บำเพ ญประโยชน ม.1-3 จำนวน 250 ค   More info

สันทรายวิทยาคม

18 Jan 09:00 - 20 Jan 12:00 18 Jan 09:00 - 20 Jan 12:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ย วกาชาด ม...   More info

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

19 Jan 09:00 - 15:00 19 Jan 09:00 - 15:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ล กเส อสำรอง ช น ป.2 จำนวน 230 นาย ค ณคร ส มาล ศร ส พรรณ 086 659 6965 096 719...   More info

บ้านริมใต้

14 Feb 09:00 - 16 Feb 12:00 14 Feb 09:00 - 16 Feb 12:00 - Sansai Sansai
Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย) Chumjitt Camp & Resort (แนวค่าย)
ผอ.สาย...   More info


© 2017 Siguez