สะเดา "ขรรค์ชัยฯ" มินิมาราธอน 1 st Sadao Khanchai Minimarathon

10 Dec 05:00 - 12:00 10 Dec 05:00 - 12:00 - Sadao Sadao
โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai
ณ โรงเร ยนสะเดา ขรรค ช ยก มพลานนท อน สรณ สง   More info

สะเดา"ขรรค์ชัยฯ" มินิมาราธอน ครั้งที่1

10 Dec 06:00 - 09:00 10 Dec 06:00 - 09:00 - Sadao Sadao
โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai
สะเดา ขรรค ช ยฯ ม น มาราธอน คร งท 1 10.5/4 km 10.5 km 300 THB 6:00 am 4 km 300 THB 6:10 am ท มา: @Kru Wenus https:/www.facebook.com/kru.wenus...   More info


© 2017 Siguez