วิ่งมหิดลรำลึก โรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 2

วิ่งมหิดลรำลึก โรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 223 Sep 04:00 - 10:00 - Ratchaburi
สนามกีฬากลางจ.ราชบุรี

Route

สวัสดีค่ะ วันนี้จะนำเสนอความคืบหน้าเรื่องการแบ่งกลุ่มอายุ ค่าสมัคร และถ้วยรางวัล (ระหว่างรอแบบเสื้อ เหรียญ ถ้วย)
รายละเอียดการแบ่งกลุ่มอายุ/ค่าสมัคร/ถ้วยรางวัล

1. HALF MARATHON (21 กม.)
ค่าสมัคร 600 บาท
มีถ้วย Over all ชาย/หญิง
ถ้วยอันดับ 1 – 5 (ตามกลุ่มอายุ)นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญรางวัล และเสื้อ Finisher (ภายในเวลา cut off)

ชาย หญิง
(1) รุ่นอายุ 18 – 29 ปี (1) รุ่นอายุ 18 – 29 ปี
(2) รุ่นอายุ 30 – 34 ปี (2) รุ่นอายุ 30 – 34 ปี
(3) รุ่นอายุ 35 – 39 ปี (3) รุ่นอายุ 35 – 39 ปี
(4) รุ่นอายุ 40 – 44 ปี (4) รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
(5) รุ่นอายุ 45 – 49 ปี (5) รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
(6) รุ่นอายุ 50 – 54 ปี (6) รุ่นอายุ 50 – 54 ปี
(7) รุ่นอายุ 55 – 59 ปี (7) รุ่นอายุ 55 – 59 ปี
(8) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (8) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. การแข่งขัน MINI MARATHON (10 กม.)
ค่าสมัคร 350 บาท
มีถ้วย Over all ชาย/หญิง
ถ้วยอันดับ 1 – 5 (ตามกลุ่มอายุ)
นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญรางวัล

ชาย หญิง
(1) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (1) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
(2) รุ่นอายุ 16 – 29 ปี (2) รุ่นอายุ 16 – 29 ปี
(2) รุ่นอายุ 30 – 34 ปี (2) รุ่นอายุ 30 – 34 ปี
(3) รุ่นอายุ 35 – 39 ปี (3) รุ่นอายุ 35 – 39 ปี
(4) รุ่นอายุ 40 – 44 ปี (4) รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
(5) รุ่นอายุ 45 – 49 ปี (5) รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
(6) รุ่นอายุ 50 – 54 ปี (6) รุ่นอายุ 50 – 54 ปี
(7) รุ่นอายุ 55 – 59 ปี (7) รุ่นอายุ 55 – 59 ปี
(7) รุ่นอายุ 60 – 64 ปี (8) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
(8) รุ่นอายุ 65 – 69 ปี
(9) รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป

3. การแข่งขัน FUN RUN (5 กม.)
ค่าสมัคร 350 บาท
ถ้วยอันดับ 1 – 5 (เฉพาะเยาวชนตามกลุ่มอายุ)
นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญรางวัล

ชาย หญิง
(1) รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (1) รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
(2) รุ่นอายุ 9 - 10 ปี (2) รุ่นอายุ 9 - 10 ปี
(3) รุ่นอายุ 11 - 12 ปี (3) รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
(4) รุ่นอายุ 13 – 14 ปี (4) รุ่นอายุ 13 – 14 ปี

4. เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
ค่าสมัคร 250 บาท
ผู้สมัครจะได้รับเสื้อคอกลมมีแขนเท่านั้น (ไม่มีเหรียญนะคะ)

หมายเหตุ : เสื้อมี 2 แบบ มีแขน และไม่มีแขน ผู้สมัครวิ่ง สามารถเลือกแบบได้ตามความต้องการ ส่วนเสื้อ finisher มีแบบเดียวนะคะ

*****หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ*****


Past Events

วิ่ง : สวนผึ้ง พิชิตเนินไส้แตก Mini half Marathon 2018

11 Nov 05:00 - 09:00 11 Nov 05:00 - 09:00 - Ratchaburi Ratchaburi
สวนผึ้ง สวนผึ้ง
ว ง : สวนผ ง พ ช ตเน นไส แตก Mini half Marathon 2018 จ ดว นท : 11 พฤศจ กายน 2561 สถานท : สวนผ ง ระยะทาง : 21K , 10K , 5K ราคา : 690 บาท , 590 บาท , 490 บาท ต ดต อสอบถาม ค ณม ศ...   More info

วิ่ง : Chombueng Marathon 2019 - จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34

20 Jan 04:00 - 11:00 20 Jan 04:00 - 11:00 - Ratchaburi Ratchaburi
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ว ง : Chombueng Marathon 2019 จอมบ งมาราธอน คร งท 34 จ ดว นท : 20 มกราคม 2562 สถานท : มหาว ทยาล ยราชภ ฎหม บ านจอมบ ง ระยะทาง : N/A ราคา : N/A ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info


© 2019 Siguez