อบรม Workshop"การทำเบียร์โฮมเมด" (2 วัน)

06 Dec 01:00 - 20 Dec 01:00 06 Dec 01:00 - 20 Dec 01:00 - Rangsit Rangsit
CDIP (Thailand) Co.,Ltd CDIP (Thailand) Co.,Ltd
อบรม Workshop การทำเบ ยร โฮมเมด (2 ว น) HCI 010 .....เวลา 09.30 16.00 น. ธ นวามคม 2560 : ว นพ ธท 6 ธ นวาคม (หม ก,ผล ต) ว นพ ธท 20 ธ นวาคม (เก บผลผล ต) สถานท ฝ กอบรม ณ อ ทยานว...   More info

Christmas Celebration Service

17 Dec 09:30 - 11:30 17 Dec 09:30 - 11:30 - Rangsit Rangsit
Rangsit Anglican Church คริสตจักรแองลิกันรังสิต Rangsit Anglican Church คริสตจักรแองลิกันรังสิต
Christmas Celebration together with Mission team from Faith Christian Center, Kuala Lumpur. https:/www.facebook.com/ilovefcc...   More info

PatRangsit mini-half Marathon ครั้งที่ 3

25 Feb 04:00 - 09:00 25 Feb 04:00 - 09:00 - Rangsit Rangsit
PatRangsit Hospital PatRangsit Hospital
PatRangsit mini-half Marathon คร งท 3 6 km. ค าสม คร 400 บาท 11.5 km ค าสม คร 450 บาท 23.5 km ค าสม คร 500 บาท โรงพยาบาลเเพทย ร งส ตเเละโรงพยาบาลเเม เเละเด กเเพทย ร งส ต จ ดงานว...   More info

PatRangsit mini-half Marathon ครั้งที่ 3

25 Feb 05:00 - 09:00 25 Feb 05:00 - 09:00 - Rangsit Rangsit
PatRangsit Hospital PatRangsit Hospital
PatRangsit mini-half Marathon 3 -6 km. ค าสม คร 400 บาท -11.5 km ค าสม คร 450 บาท -23.5 km ค าสม คร 500 บาท เป ดร บสม ครได ต งเเต ว นท 20 พฤศจ กายน เป นต นไป ท มา: PatRangsit...   More info


© 2017 Siguez