ทุน: ธปท. Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship

31 Mar 08:00 - 15:00 31 Mar 08:00 - 15:00 - Prachuap Khiri Khan Prachuap Khiri Khan
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ท น ธนาคารแห งประเทศไทย Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ศ กษาระด บปร ญญาโทข นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอ งกฤษ ประจ าป 2561 ป...   More info

วิ่ง : Classic Run Project 2018: Hua Hin Project

06 May 05:30 - 10:00 06 May 05:30 - 10:00 - Prachuap Khiri Khan Prachuap Khiri Khan
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ว ง : Classic Run Project 2018: Hua Hin Project จ ดว นท : 6 พฤษภาคม 2561 สถานท : อ.ห วห น จ.ประจวบค ร ข นธ ประเภทการแข งข น Division A ระยะทาง 25 กม. Division B ระยะทาง 12 กม...   More info

Prachuap Khiri Run by Tipco 2018

24 Jun 05:00 - 08:00 24 Jun 05:00 - 08:00 - Prachuap Khiri Khan Prachuap Khiri Khan
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองสามอ่าว แคบสุดในสยาม ยาวที่สุดในประเทศ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองสามอ่าว แคบสุดในสยาม ยาวที่สุดในประเทศ
Prachuap Khiri Run by Tipco 2018 ประจวบค ร ข นธ ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/prachuapkhirirun ท มา...   More info


© 2018 Siguez