ก้าวเพื่อธรรม

01 Apr 05:00 01 Apr 05:00 - Phra Nakhon Phra Nakhon
วัดบวรนิเวศ วัดบวรนิเวศ
โครงการส งเสร มการศ กษาพระปร ย ต ธรรมแผนกบาล ม ลน ธ สมเด จพระญาณส งวร สมเด จพระส งฆราช ว ดบวรน เวศว หาร ในพระบรมราช ปถ มภ กำหนดจ ดก จกรรม เด น ว งการก ศล เพ อนำผลอ นพ งได จากการจ...   More info

เดินวิ่งการกุศล ก้าวเพื่อธรรม 2018

01 Apr 06:00 - 09:00 01 Apr 06:00 - 09:00 - Phra Nakhon Phra Nakhon
วัดบวรนิเวศ วัดบวรนิเวศ
เด นว งการก ศล ก าวเพ อธรรม 2018 ว ดบวรน เวศ ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 11.9/1.9 km 11.9 km 700 THB 5:30 am 1.9 km 700 THB 6:00 am สม ครออนไลน ได ท Android : https...   More info


© 2018 Siguez