งานรวมพลฅนช่างเชื่อมโลหะ ครั้งที่ 2

30 Dec 08:00 30 Dec 08:00 - Phichit Phichit
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร Phichit Technical College วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร Phichit Technical College
งานรวมพลฅนเช อมโลหะ. คร งท . 2. 30. ธ. ค. 61. เร ยนเช ญศ ษย เก าช างเช อมท กท านคร บ. จองโต ะได ต งแต บ ดน เป นต นไป. 082-4259989. อ. นาว   More info


© 2018 Siguez