พะเนินทุ่งแคมป์ 28-29 เมย 61

28 Apr 01:00 - 29 Apr 04:00 28 Apr 01:00 - 29 Apr 04:00 - Phetchaburi Phetchaburi
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเน นท งแคมป 28-29 เมย 61 (ว นเดย ทร ป) ว นแรก 28 เมย 61 เวลา 20.00 น. น ดเจอก นท ป ม ปตท. สนามเป า ร บน ำด มพร อมออกเด นทาง เวลา เท ยงค น ถ งท ทำการอ ทยาน ช วยก นกางเต นท นอ   More info

อาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี

06 May 07:00 - 21:30 06 May 07:00 - 21:30 - Phetchaburi Phetchaburi
วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ก จกรรม อาสาสร างฝาย ชะลอร กษ (ชะลอน ำ) โครงการ อาสาพ ฒนาช มชนและทร พยากรธรรมชาต ว นอาท ตย ท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต งแต เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. ๒๑.๓๐ น. สถานท พ นท ช มชน บ านล นช าง...   More info

วิ่งชมวัง

27 May 04:00 - 09:00 27 May 04:00 - 09:00 - Phetchaburi Phetchaburi
พระรามนิเวศน์(วังบ้านปืน) ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เพชรบุรี พระรามนิเวศน์(วังบ้านปืน) ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เพชรบุรี
ว งชมว ง : จ งหว ดเพชรบ ร ว นอาท ตย 27 พฤษภาคม 2561 Bike STYLE and Run ร วมก บ การท องเท ยวแห งประเทศไทย และ ห างสรรพส นค าโรบ นส น ไลฟ สไตล เพชรบ ร เช ญร วมก จกรรมว งเพ อส   More info


© 2018 Siguez