พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (15,22 ธันวาคม 2018)

พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (15,22 ธันวาคม 2018)15 Dec 09:30 - 17:30 - Pathum Thani
IOI Training By CDIP

Route
More info

พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

หลักสูตร ( 2 วัน ) บรรยาย 50% Workshop 50%

สมัครฝึกอบรมและสำรองที่นั่งได้ทีเบอร์โทร./IDLine : 0863672033 คุณน้อย กานต์สินี ธูปทอง
..........................................................................................
ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์
www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=256

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website :www.ioithailand.net/2016/?p=1727

www.facebook.com/events/325460091200665/?ti=cl

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1666646730043165&id=1076476972393480

………………………………………………………………

*****สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระวิชาการได้ที่

คุณอมรเทพ ซอตตี้ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการวิชาการ
โทร. 082-799-7300 หรือ ที่
Line Id. Khunmarkz
…………………………………………………………………

****วิทยากร****

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

…………………………………………………………………
****หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ*****

เจ้าของกิจการ นักวิชาการ ครู คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากจะผลิตเบียร์โฮมเมดสูตรของตนเอง

………………………………………………………………

***** ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ (ขอบเขตการเรียนการสอน/หลักสูตรนี้สอนอะไร/ให้ความรู้อะไรบ้าง?) *****

ได้รับองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลจากพืชในรูปของเบียร์โฮมเมด
………………………………………………………………

***กำหนดการฝึกอบรม***

วันที่ 1 (วันที่ 30 กันยายน 2560 )
เวลา รายละเอียด

08.00 - 09.30 น.
ลงทะเบียน

09.30 - 09.40 น

เปิดงาน โดย นายอมรเทพ ซอตตี้ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการวิชาการ สถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม

09.40 - 10.40 น.
เริ่มการเรียนการสอนในหลักสูตร Work shop การทำเบียร์โฮมเมด
บรรยายหัวข้อ
1.ประวัติศาสตร์และทฤษฎีเกี่ยวกับการทำเบียร์

2.ประเภทของmalt / ประเภทของ hop / ประเภทของยีส์ ที่จะใช้ในการทำเบียร์

3.อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำเบียร์โฮมเมด

10.40 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างรอบที่ 1

11.00 - 12.00 น.
บรรยายหัวข้อ
4.กระบวนการผลิตเบียร์แบบโฮมเมด
5.กระบวนการผลิตเบียร์แบบอุตสาหกรรม
6.กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น.
Workshop ฝึกปฏิบัติการจริงในการผลิตเบียร์โฮมเมด ตามลำดับขั้นตอน

15.30 - 15.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างรอบที่ 2

15.45 - 16.00 น.
ตอบข้อซักถาม สรุปกิจกรรม

16.00 น.
จบกิจกรรม วันที่ 1

........................................................................................
วันที่ 2 (วันที่ 7 ตุลาคม 2560)

เวลา รายละเอียด
08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 - 09.40 น
เปิดงาน โดย นายอมรเทพ ซอตตี้ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการวิชาการ สถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม

09.40 - 10.40 น.
เริ่มการเรียนการสอนในหลักสูตร Work shop การทำเบียร์โฮมเมด
บรรยายหัวข้อ
1 การควบคุมคุณภาพเมื่อเริ่มบรรจุ
2.การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

10.40 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างรอบที่ 1

11.00 - 12.00 น.
บรรยายหัวข้อ3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องของการผลิตเบียร์โฮมเมด

12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.
Workshop ชิมรสชาติของเบียร์ และเก็บเกี่ยววัตถุดิบลงภาชนะเพื่อกลับบ้าน

14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่ารอบที่ 2

14.45 - 15.30 น.
สรุปข้อกิจกรรม ตอบข้อซักถาม และรับเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมจากวิทยากร/มอบประกาศฯ

15.30 น.
จบกิจกรรม วันที่ 2
..........................................................................................
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………………………………

ช่องทางการชำระเงิน

ธ.กสิกรไทย สาขาคลองหลวง ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

ธ.กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต ชื่ออบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
____________________________________________

สำรองที่นั่งล่วงหน้าโทรเลย 0813513041
Line ที่ไอดี : 0813513041 (คุณเต้ย วิลาวรรณ สุขน้อย)
บรรยาย
.. ประวัติศาสตร์และทฤษฎีเกี่ยวกับการทำเบียร์
.. ประเภทของmalt
.. ประเภทของ hop
.. ประเภทของยีสต์
.. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำเบียร์โฮมเมด
.. กระบวนการผลิตเบียร์แบบโฮมเมด
.. กระบวนการผลิตเบียร์แบบอุตสาหกรรม
.. กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Workshop
.. การเตรียม malt
.. การผสม hop
.. การลงเชื้อยีสต์
.. กรรมวิธีการหมักเบียร์
.. การควบคุมคุณภาพ
.. การบรรจุขวด
..การหมักรอบสองเพื่อให้เกิดฟองเบียร์
..ระยะเวลาพร้อมดื่ม
..การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์


Past Events

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (20,27 ตุลาคม 2018)

20 Oct 09:30 - 17:30 20 Oct 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ตำร บเบ ยร คราฟท ว นเสาร ท 20 ต ลาคม 2018 ว นเสาร ท 27 ต ลาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop 50 สม ครฝ...   More info


© 2018 Siguez