ชอนตะวันมาราธอน ครั้งที่ 8

04 Mar 04:00 - 07:00 04 Mar 04:00 - 07:00 - Pak Nam Pho Pak Nam Pho
อุทยานสวรรค์ Nakhonsawan อุทยานสวรรค์ Nakhonsawan
ชอนตะว นมาราธอน คร งท 8 42.444 km 800 บาท 10.5 km 400 บาท 3.3 km 300 บาท _________________________________________ เพ อไม พลาดข าวสารอ พเดทจาก ว งไหนด อย าล ม Like และกด กำล...   More info

ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค 2018

23 Mar 08:00 - 25 Mar 17:00 23 Mar 08:00 - 25 Mar 17:00 - Pak Nam Pho Pak Nam Pho
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อยากเป นหมอ...ต องลอง! เร ยนร ของจร ง 3ว น 2ค น ค ายหมอ อ นด บ 1 เม องไทย ท ได ร บความน ยมส งส ด ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส คณะแพทย ท น   More info

ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

26 May 09:00 - 27 May 17:00 26 May 09:00 - 27 May 17:00 - Pak Nam Pho Pak Nam Pho
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info


© 2018 Siguez