เดิน-วิ่ง วัดพุพลู (ครอสคันทรี & เทรล) ครั้งที่ 2

24 Dec 04:00 - 09:00 24 Dec 04:00 - 09:00 - Nong Ya Plong Nong Ya Plong
วัดพุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดพุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
งาน : เด น-ว ง ว ดพ พล (ครอสค นทร & เทรล) คร งท 2 ว นท : 24 ธ นวาคม 2560 สถานท : ว ดพ พล อ.หนองหญ าปล อง จ.เพชรบ ร ระยะทาง : Super Mini Marathon 13 km. (ค าสม คร 499 บาท) Fun...   More info

เดิน-วิ่ง วัดพุพลู (ครอสคันทรี & เทรล) ครั้งที่ 2

24 Dec 06:30 - 09:00 24 Dec 06:30 - 09:00 - Nong Ya Plong Nong Ya Plong
วัดพุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดพุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
งานเด น-ว ง ว ดพ พล (ครอสค นทร & เทรล) คร งท 2 13/5 km 13 km 499 THB 6:30 am 5 km 499THB 6:40 am 999 slots สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท 081-8061584 ทร พย นท 081-8408268 รพ...   More info

จิตอาสา สร้างฝายชะลอรักษ์โมเดล จ.เพชรบุรี

05 Jan 20:30 - 06 Jan 20:30 05 Jan 20:30 - 06 Jan 20:30 - Nong Ya Plong Nong Ya Plong
โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
ค ายอาสาสร างฝายชะลอร กษ (ร นฝายชะลอร กษ โมเดล ) โครงการ อาสาพ ฒนาช มชน ว นเสาร ท ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกเด นทางค นว นศ กร ท ๕ ม.ค.เวลา ๒๐.๓๐ น.) สถานท ๑.สถานท นอนพ กศาลาว ดศร...   More info


© 2017 Siguez