หนองคาย อาเซียน มาราธอน ครั้งที่ 3

หนองคาย อาเซียน มาราธอน ครั้งที่ 316 Dec 03:00 - 10:00 - Nong Khai
วีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ หนองคาย

Route

หนองคาย อาเซียน มาราธอน ครั้งที่ 3


Past Events

แล่นขึ้นขัวเบิ่งโขง

21 Oct 05:00 - 08:00 21 Oct 05:00 - 08:00 - Nong Khai Nong Khai
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย
แล นข นข วเบ งโขง ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 23/11/5 km 23 km 500 THB TBA am 11 km 300 THB TBA am 5 km 200 THB-TBA am สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/MCBe2p สอบถาม   More info

วิ่ง : KKU Nongkhai Campus Mini-Half Marathon

21 Oct 05:00 - 09:00 21 Oct 05:00 - 09:00 - Nong Khai Nong Khai
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ว ง : KKU Nongkhai Campus Mini-Half Marathon (แล นข นข วเบ งโขง) จ ดว นท : 21 ต ลาคม 561 สถานท : มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย ระยะทาง : 23K , 11K , 5K ราคา : 500 บาท , 300...   More info


© 2018 Siguez