การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

18 Dec 07:30 - 22 Dec 18:00 18 Dec 07:30 - 22 Dec 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd
  More info

Platino Motor Christmas Year End Sale.

20 Dec 09:00 - 25 Dec 18:00 20 Dec 09:00 - 25 Dec 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
BMW Platino Motor BMW Platino Motor
พลาต โน มอเตอร นครปฐม มอบความส ขด วยข อเสนอท ด ท ส ดส งท ายป ให ค ณได มากกว า ก บแคมเปญส ดเอ กคล ซ ฟ เพ อค ณโดยเฉพาะ เพ ยงจองรถภายในงาน ร บง าย ๆ ได ท นท ไม ต องล น ก บ บ ตรกำน ล...   More info

การแข่งขันกอล์ฟ The Exclusive Golf Challenge

23 Dec 12:30 - 18:00 23 Dec 12:30 - 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd
  More info

Potion Explosion Tournament: รอบตัดสิน

06 Jan 12:00 - 15:00 06 Jan 12:00 - 15:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่ ลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่
สำหร บแฟนๆ Potion Explosion พลาดไม ได คะสำหร บการแข งข น Potion Explosion Tournament !! งานน พ เศษส ดๆ เป นการจ ดแข งข นโดยความร วมม อจากร านบอร ดเกมท ง 12 ร าน กต กาการสม ครง...   More info

Planetary Game Thailand 2018

08 Jan 09:00 - 14 Jan 17:00 08 Jan 09:00 - 14 Jan 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
The Royal Gems Golf Resort The Royal Gems Golf Resort
คร งแรกในเม องไทยและในเอเช ย ก บเกมขนาดเท าคนจร ง ท ทำงานก บท งการแปรเปล ยนระด บบ คคล ส งคม และโลก จ ดโดย จอย เดรก และ แคธ ไทเลอร ผ สร างทรานส ฟอร เมช นเกม ร วมก บ แมร อ นกล ส จ ด...   More info

หลักสูตร GMP ภายใต้โครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดฯ

10 Feb 08:00 - 17:00 10 Feb 08:00 - 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
หล กส ตร GMP ภายใต โครงการอบรม มาตรฐานอาหารปลอดภ ยสำหร บผ ท เตร ยมเข าส ภาคอ ตสากรรม ว นเสาร ท 10 ก มภาพ นธ 2561 ร บสม ครเพ ยง 100 คน เท าน น ณ ห องประช มว ชาการ 1 ช น 2...   More info

เกาะลัดอีแท่น มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

18 Feb 04:00 - 11:00 18 Feb 04:00 - 11:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
เกาะลัดอีแท่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแท่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เป ดร บสม คร เร วๆน ก จกรรม เกาะล ดอ แท นม น มาราธอน คร งท 2 รายได จากค าสม คร ส วนหน งนำไปซ อเคร องม อและอ ปกรณ การแพทย มอบให รพ.สต.บ านท าพ ด ตำบลไร ข ง และเป นก จกรรมท จ ดข   More info


© 2017 Siguez