จุฬาฯ อาลัมพางค์ มินิฮาร์ทมาราธอน ตอนหลงรักษ์ลำปาง 2561

04 Feb 05:00 - 09:00 04 Feb 05:00 - 09:00 - Nakhon Lampang Nakhon Lampang
CentralPlaza Lampang CentralPlaza Lampang
ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา ลำปาง ร วมก บ จ งหว ดลำปาง, การท องเท ยวแห งประเทศไทย สำน กงานลำปาง, สมาคมน ส ตเก าจ ฬาฯ ลำปาง, บร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จำก ด, อ นทราเซราม ก, ธนาคารไทยพาน ชย...   More info

จุฬาฯ อาลัมพางค์มินิฮาร์ทมาราธอน ตอน หลงรักษ์ลำปาง

04 Feb 06:00 - 09:00 04 Feb 06:00 - 09:00 - Nakhon Lampang Nakhon Lampang
CentralPlaza Lampang CentralPlaza Lampang
จ ฬาฯ อาล มพางค ม น ฮาร ทมาราธอน ตอน หลงร กษ ลำปาง 10/3 km 10 km 350 THB 6:00 am 3 km 150 THB 6:15 am สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com...   More info


© 2018 Siguez