ปิดรับสมัคร ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ( อุ้งผาง - ทีลอซู )

ปิดรับสมัคร ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ( อุ้งผาง - ทีลอซู )16 Nov 20:30 - 18 Nov 23:30 - Muang Tak
ทีลอซู

Route
More info

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ( อุ้งผาง - ทีลอซู )
จิตอาสาถวายไม้กวาดให้วัดและมอบให้ชุมชน
โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด

วันเสาร์ที่ ๑๗ - อาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๖. เวลา ๒๐.๓๐ น.)[ สถานที่ ] เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผาง ทีลอซู จ.ตาก

๑.น้ำตกทีลอซู ,น้ำตกทีลอจ่อ,น้ำตกสายรุ้ง,บ่อน้ำพุร้อน,
๒.ดอยหัวหมด
๓.ตลาดมูเซอ
๔.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
๕.ถนนคนเดินอุ้งผาง
๖.วัด อุ้มผาง

[ รับสมัครอาสา ]
จำนวน ๓๐ ท่าน

[ เดินทางโดย ]
รถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง ๓ คัน

มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ 2400 บาท
โดย สามารถแบ่งจ่ายสมทบทุนกิจรรม 600 บาท / 4 ครั้ง

......................................................................

[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ]

๑. เหมารถตู้ VIP10 ที่นั่ง 2 คืน
๒. ค่าเหมารถกระบะ ขึ้นน้ำตกทีลอซู
๒.๑ ค่าเหมารถกระบะขึ้นดอยหัวหมด
๓. ค่าล่องเรือยางและคนพาย
๔ ค่าที่พัก วิริยะโฮมสเตย์
๕. ค่าธรรมเนียมอุทยาน
๖. สมทบทุนค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๗.ประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ ๑ แสนบาท

**ในส่วนอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง**
......................................................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJlMi8xefNVesc0JEhn-o-uF2O2Lxk3VzQy4Gh1rtWvwx_A/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................

[ ความตั้งใจ ]

๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

...............................................................................

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๓๐ น. ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

พักล้างหน้าแปรงฟันปั๊มปตท.
พักรับประทานอาหารเช้า ( รับผิดชอบตัวเอง )
เดินทางบนเส้นทางดอยลอยฟ้า ๑๒๑๙ โค้งผู้พิชิตไม่อ้วก

เดินทางถึงที่พัก วิริยาโฮมสเตย์ฺ ทำภาระกิจส่วนตัว
เริ่มกิจกรรมวันแรกพบ
เตรียมอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง มีร้านค้าบริเวณที่พัก)

ล่องเรือยาง ล่องแก่ง ในเส้นทางธรรมชาติ ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ผาผึ้ง ผาเลือด พักแช่บ่อน้ำพุร้อนรับประทานอาหารกลางวัน และก็ต่อรถกระบะ พาขึ้นน้ำตกทีลอซู

ช่วงเย็น
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น .

กลับที่พักอาบน้ำ
เดินเล่นในตัวเมือง (ถนนคนเดิน) พักผ่อนตามอัธยาศัย
และรับประทานอาหารเย็น (รับผิดชอบตัวเอง)

ช่วงกลางคืน
ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.

กิจกรรมชาวค่ายสัมพันธ์เมล็ดพันธ์แห่งความดี
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำไม้กวาดเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรม

หลัง ๒๒.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน โฮมสเตย์ฺ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ช่วงเช้า
ตั้งแต่ ๐๔.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

ตื่นเช้าเดินทางไป ดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น
ยิงเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่า
เดินทางกลับมาลงตลาด
รับประทานอาหารเช้า (ทานอย่าให้อิ่มมากระวังอ๊วกระหว่างทางกลับ) แวะถวายไม้กวาดให้วัดและมอบไม้กวาดให้ชุมชน
กลับที่พัก ทำภารกิจสว่นตัวและเตรียมตัวเดินทางกลับ

เวลา ๐๙.๐๐ น - ๒๓.๐๐ น. เดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย
( แวะทานมื้อกลางวัน พักผ่อนเล่นน้ำที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

..............................................................................

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖© 2019 Siguez