ขอเชิญร่วมถวายระฆังมงคลสะเดาะเคราะห์ รับโชค ปี ๒๕๖๑ ปีจอ

30 Apr 22:00 - 01 May 01:00 30 Apr 22:00 - 01 May 01:00 - Muang Nan Muang Nan
วัดปางค่า นครน่าน วัดปางค่า นครน่าน
ขอเช ญร วมถวายระฆ งมงคลสะเดาะเคราะห ร บโชค ป ๒๕๖๑ ป จอ คร งท ๒ ร บจำก ดเพ ยง ๓๙ ใบ ใบขนาดปากกว าง ๘.๕ น วพร อมจาร กนามเจ าภาพ ครอบคร วเจ าภาพบนระฆ ง เป ดร บเจ าภาพ ระฆ ง ๘.๕ น ว...   More info

เดินป่าสายชิล /เด่นช้างนอนยอด1700/วันที่16-17มิย./ราคา 2,700 บาท

15 Jun 20:00 - 17 Jun 23:00 15 Jun 20:00 - 17 Jun 23:00 - Muang Nan Muang Nan
ยอดเด่นช้างนอน ดอยภูคา ยอดเด่นช้างนอน ดอยภูคา
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info

200 hours Yoga Teacher Training Course (Thailand)

06 Jul 22:00 06 Jul 22:00 - Muang Nan Muang Nan
Risasinee Spa & Resort Risasinee Spa & Resort
One Thai Spa Partner with Paraiso Yoga who's the first Yoga School in Sayulita, Mexico registered with Yoga Alliance, and it is taking its incredible programm to THailand! In...   More info


© 2018 Siguez