ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี ๒๕๖๑

26 Jan 08:00 - 13:00 26 Jan 08:00 - 13:00 - Muang Lopburi Muang Lopburi
สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
ขอเช ญร วมบ ญทอดผ าป ามหาก ศลประจำป ๒๕๖๑ เพ อร วมสมทบท นท กโครงการของม ลน ธ ถ ำจำปาอ ปถ มภ ท ก ๆ ว นท ๒๖ มกราคม ของท กป ทอด ณ สำน กสงฆ ถ ำจำปา ต.เขาสามยอด อ.เม อง จ.ลพบ ร ว นศ...   More info

วิ่ง : King Narai Hospital Mini - Half Marathon 2018

11 Mar 00:00 - 03:00 11 Mar 00:00 - 03:00 - Muang Lopburi Muang Lopburi
สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี
ว ง : King Narai Hospital Mini Half Marathon 2018 จ ดว นท : 11 ม นาคม 2561 สถานท : สนามก ฬาพระราเมศวร จ.ลพบ ร ระยะทาง : 21K, 10K, 5K ราคา : 400บาท, 350บาท, 300บาท ด รายละเอ ยดเพ...   More info

King Narai Hospital Mini - Half Marathon 2018

11 Mar 05:00 - 08:00 11 Mar 05:00 - 08:00 - Muang Lopburi Muang Lopburi
สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี
King Narai Hospital Mini Half Marathon 2018 21/10/5 km 21 km 400 THB TBA am 10 km 350 THB TBA am 5 km 300 THB TBA am ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท https...   More info


© 2018 Siguez