การศึกษาพระกิตติคุณสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

11 Nov 09:00 - 17:00 11 Nov 09:00 - 17:00 - Mahachai Mahachai
คริสตจักรมหาชล นวมินทร์ 24 คริสตจักรมหาชล นวมินทร์ 24
การศ กษาพระก ตต ค ณส มพ นธ 4 เล ม ช วง เร มภารก จเมสส...   More info

SIGGRAPH Asia 2017 in Bangkok, Thailand

27 Nov 09:00 - 30 Nov 18:00 27 Nov 09:00 - 30 Nov 18:00 - Mahachai Mahachai
Bangkok International Trade and Exhibition Centre Bangkok International Trade and Exhibition Centre
The Celebration of Life and Technology The 10th ACM SIGGRAPH Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia! This annual event, which rotates around the...   More info

FOOD PACK ASIA 2018

01 Feb 10:00 - 04 Feb 19:00 01 Feb 10:00 - 04 Feb 19:00 - Mahachai Mahachai
Bangkok International Trade and Exhibition Centre Bangkok International Trade and Exhibition Centre
FOOD PACK ASIA 2018, held at BITEC, Thailand, 1st until 4th of...   More info

Victam Asia 2018

27 Mar 09:00 - 29 Mar 17:00 27 Mar 09:00 - 29 Mar 17:00 - Mahachai Mahachai
Bangkok International Trade and Exhibition Centre Bangkok International Trade and Exhibition Centre
Three international exhibitions in one event serving South & Southeast Asia. These three related co-located trade shows for the animal feed & grain processing industries are all...   More info

Propak ASIA 2018

13 Jun 10:00 - 16 Jun 19:00 13 Jun 10:00 - 16 Jun 19:00 - Mahachai Mahachai
Bangkok International Trade and Exhibition Centre Bangkok International Trade and Exhibition Centre
Propak ASIA 2018, held at BITEC, Thailand, on 13rd to 16th of...   More info


© 2017 Siguez