โตโยต้าขอนแก่นสัญจร

18 Dec 15:00 - 20:00 18 Dec 15:00 - 20:00 - Khonkean Khonkean
ตลาดนัดคลองถมท่าพระขอนแก่น ตลาดนัดคลองถมท่าพระขอนแก่น
เตร ยมพบก บก จกรรมโตโยต าขอนแก นส ญจร ณ ตลาดน ดท าพระ ว นท 18 ธ นวาคม 2560 ภายในงานม ก จกรรมทดลองข บรถยนต โตโยต าร นใหม ท กร น ม อาหารและเคร องด มพร อมให บร การก บล กค าฟร พ   More info

แข่งวิชาการระดับภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

20 Dec 06:00 - 22 Dec 16:00 20 Dec 06:00 - 22 Dec 16:00 - Khonkean Khonkean
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วงดนตร ล กท งประเภท ข ป1-ม3 เกมสร างสรรค คอมพ วเตอร ช น ป4...   More info

Thailand Motorbike Show

20 Dec 09:00 - 26 Dec 21:00 20 Dec 09:00 - 26 Dec 21:00 - Khonkean Khonkean
KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
ฟ นเต มพ ก ด จ ด Thailand Motorbike Show เขย าวงการยานยนต คร งแรกในภาคอ สาน ซ งเป นสถานท จ ดงานแห งใหม ในจ งหว ดขอนแก น ซ งม พ นท ท งหมดมากกว า 43,500 ตรม. และพ นท จ ดงานมากกว า...   More info

Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 4

23 Dec 08:30 - 24 Dec 16:30 23 Dec 08:30 - 24 Dec 16:30 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ส ดยอดความม นส ของสายล ย ท ไม ควรพลาด !!! .......... Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 4 กร งเทพฯ 23-24 ธ นวาคม 2560 สนาม เร อนแพฟ ชช งปาร ค บ อด น ม นบ ร ซอยม ตรไมตร 28 https:/goo...   More info

วิ่ง : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

28 Jan 04:00 - 10:00 28 Jan 04:00 - 10:00 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปว งก นท ขอนแก นมาราธอนนานาชาต ว นอาท ตย ท 28 มกราคม 2561 สถานท หอประช มกาญจนาภ เษก มหาว ทยาล ยขอนแก น ขอนแก น ระยะ 42.195 21.1 11.55 4.5 กม. รายละเอ ยดเพ มเต ม http:/www...   More info

Khon Kaen International Marathon 2018

28 Jan 04:15 - 11:15 28 Jan 04:15 - 11:15 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42.195 21.10 11.55 4.5 km รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น - รวบรวมข อม ลโดย ว งไหนด http:/www.wingnaidee.com/ https:/web.facebook.com/WingNaiDee https:/www.instagram.com/WingNaiDee...   More info

ติว GAT PAT

17 Feb 09:00 - 22 Feb 16:00 17 Feb 09:00 - 22 Feb 16:00 - Khonkean Khonkean
กวดวิชา U-tutor99 กวดวิชา U-tutor99
ล งค รายละเอ ยดและสม คร :https:/goo.gl/forms/8qR7gfIx4ACPFOI32 แคมป พ เศษสำหร บน องๆ ม.6 GAT PAT TCAS'61 ( 2 รอบ) GAT PAT (ม.6) GATภาษาอ งกฤษ (สอนสด) เฉพาะ ม.6 PAT 1 (ความถ   More info

ติวเข้มเต็มพิกัด 9 วิชาสามัญ (+โควตา มข.)

06 Mar 08:00 - 15 Mar 11:00 06 Mar 08:00 - 15 Mar 11:00 - Khonkean Khonkean
กวดวิชา U-tutor99 กวดวิชา U-tutor99
ล งค สม คร https:/goo.gl/forms...   More info

คอร์สหยาดเพชรติดแพทย์ 100% ปี6

19 Apr 09:00 - 10 May 21:00 19 Apr 09:00 - 10 May 21:00 - Khonkean Khonkean
The Act Khonkaen The Act Khonkaen
คอร สหยาดเพชรต ดแพทย 100 ป 6 ต วสดเข มข น 21 ว น โดยท มคณาจารย ผ เช ยวชาญการ วข อสอบแพทย โดยเฉพาะ ต วเข มข น 7 ว ชาหล ก (สอบแพทย ระบบใหม TCAS) ต ดจร ง แพทย ,เภส ช,ท นตะ,ส...   More info


© 2017 Siguez