คอนเสิร์ตวง Klear (เต็มรูปแบบ) วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

08 Nov 09:00 - 22:30 08 Nov 09:00 - 22:30 - Khon Kaen Khon Kaen
ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ตลาดต้นตาล ขอนแก่น
(ฟร )คอนเส ร ตวง Klear ว นพ ธท 8 พฤศจ กายน 2560ท ตลาดต นตาลขอนแก น มาก อนได โต ะก อน พร อมวงดนตร ส ดม นส อ ก 2...   More info

Heart to heart Yoga- and Meditation retreat

11 Nov 14:00 - 19 Nov 14:00 11 Nov 14:00 - 19 Nov 14:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Mindfulness-Project Mindfulness-Project
Find empowerment and open your heart! Two powerful traditions, two amazing teachers, one goal: to transform our hearts and minds to benefit all living beings. Through yoga and...   More info

คอนเสิร์ต ตั๊กแตน ชลดา(เต็มรูปแบบ) วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

17 Nov 09:00 - 22:30 17 Nov 09:00 - 22:30 - Khon Kaen Khon Kaen
ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ตลาดต้นตาล ขอนแก่น
(ฟร )คอนเส ร ต ต กแตน ชลดา (เต มร ปแบบ) ว นศ กร ท 17 พฤศจ กายน 2560ท ตลาดต นตาลขอนแก น มาก อนได โต ะก อน พร อมวงดนตร ส ดม ส อ ก 2...   More info

CPF Run for Charity 2017

26 Nov 05:00 - 10:00 26 Nov 05:00 - 10:00 - Khon Kaen Khon Kaen
บึงสีฐาน บึงสีฐาน
ขอเช ญเข าร วมก จกรรมว งเพ อการก ศล CPF Run for Charity 2017 รายได หล งห กค าใช จ ายมอบให คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น จ ดโดย บร ษ ท ซ พ เอฟ (ประเทศไทย) จำก ด (มหาชน) โรงงานผล...   More info

คอนเสิร์ต The Toys (เต็มรูปแบบ)วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

28 Nov 09:00 - 22:30 28 Nov 09:00 - 22:30 - Khon Kaen Khon Kaen
ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ตลาดต้นตาล ขอนแก่น
(ฟร )คอนเส ร ต The Toys(เต มร ปแบบ) ว นอ งคารท 28 พฤศจ กายน 2560ท ตลาดต นตาลขอนแก น มาก อนได โต ะก อน พร อมวงดนตร ส ดม นส อ ก 2...   More info

Gift Festival 2017 เทศกาลของขวัญ 1-5 ธันวาคม 2560

01 Dec 08:00 - 05 Dec 20:00 01 Dec 08:00 - 05 Dec 20:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Gift Festival khonkaen Gift Festival khonkaen
ป ใหม น มาส งความส ขไปก บ งาน Gift festival 2017 เตร ยมต วพบก บการออกร าน Gift Shop , เจ าของแบรนด ส นค าท งในและต างประเทศ ก จกรรมส งความส ขมากมาย พร อม Work Shop การทำของขว ญส...   More info

Khonkaen International Marathon 2018

28 Jan 04:00 - 11:00 28 Jan 04:00 - 11:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Khon Kaen University Khon Kaen University
ว ธ สม คร ช องทางการสม คร สม ครระบบออนไลน ท เว บไซต http:/www.khonkaenmarathon.com (คล ก) เร มว นท 15 ส งหาคม เวลา 9.00 น. 20 ธ นวาคม 2560 ตลอด 24 ช วโมง สม ครด วยต วเองท สำน กงา   More info

Permaculture Design Course 2018

23 Mar 12:00 - 05 Apr 15:00 23 Mar 12:00 - 05 Apr 15:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Mindfulness-Project Mindfulness-Project
If everybody makes a difference the world will be different! (Owen Geiger) This Permaculture course gives you the powerful answers that everybody is searching for in order to...   More info


© 2017 Siguez