22 ก.พ. พบกับ คอนเสิร์ต เพชร สหรัฐ

22 Feb 16:00 - 19:00 22 Feb 16:00 - 19:00 - Khon Kaen Khon Kaen
ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น
ห ามพลาด!!! ท จะมาพบก บเค า เพชร สหร ฐ เจ าของผลงานเพลงฮ ตต ดชาร จ ว นพฤห สบด ท 22 ก.พ. 61 บ ตรราคา 400 บาท/4 ท าน สอบถาม โทร...   More info

MDDTRX 6th music festival Young , Wild and Free Glowing in the dark concert

24 Feb 17:00 24 Feb 17:00 - Khon Kaen Khon Kaen
MDDTRx Music festival MDDTRx Music festival
มาก นเย อะๆๆๆๆ เร วว 24 กพ น ประต เป ดต งแต 17.00 เน อออ ในงานม festival ขายของก น ขายของท ระล กด วยเน ออ ส งเส ออออ : https:/www.facebook.com/MDDTRxMusicfestival2/posts...   More info

คอนเสิร์ต จินตหรา พูนลาภ (เต็มวง) วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

28 Feb 09:00 - 22:00 28 Feb 09:00 - 22:00 - Khon Kaen Khon Kaen
ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ตลาดต้นตาล ขอนแก่น
(ฟร )คอนเส ร ต จ นตหรา พ นลาภ (เต มวง) ว นพ ธท 28 ก มภาพ นธ 2561 มาก อนได โต ะก อน พร อมวงดนตร ส ดม นส โชว ก อน 2...   More info

BMW Golf Cup International 2018

03 Mar 10:00 - 21:00 03 Mar 10:00 - 21:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Sky Autohaus BMW and MINI Sky Autohaus BMW and MINI
ขอเร ยนเช ญล กค า BMW และแขกผ ม เก ยรต ของ บร ษ ท สกาย ออโต เฮ าส จำก ด เข าร วมการแข งข น BMW Golf Cup International 2018 ในว นเสาร ท 3 ม นาคม 2561 ณ สนาม ส งห ปาร คขอนแก นกอล...   More info

Permaculture Design Course 2018

23 Mar 12:00 - 05 Apr 15:00 23 Mar 12:00 - 05 Apr 15:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Mindfulness-Project Mindfulness-Project
If everybody makes a difference the world will be different! (Owen Geiger) This Permaculture course gives you the powerful answers that everybody is searching for in order to...   More info

วิ่ง : ขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูณ มินิมาราธอน

08 Apr 05:30 - 08:30 08 Apr 05:30 - 08:30 - Khon Kaen Khon Kaen
บึงสีฐาน บึงสีฐาน
ว ง : ขอนแก น เส ยงแคน ดอกค ณ ม น มาราธอน จ ดว นท : 8 เมษายน 2561 สถานท : บ งส ฐาน มหาว ทยาล ยขอนแก น ระยะทาง : 11.8K , 4.6K ราคา : 350 บาท , 250 บาท (VIP 1,000 บาท ร บถ วยว ไอพ...   More info

Coffee and bakery fair 2018

25 May 08:00 - 27 May 20:00 25 May 08:00 - 27 May 20:00 - Khon Kaen Khon Kaen
Coffee&Bakery Fair Coffee&Bakery Fair
งานกาแฟและเบเกอร ท ย งใหญ ท ส ดในภาคอ สาน คร งท 2 Coffee and bakery fair 2018 25-27 พฤษภาคม 2561 ศ นย ประช มและแสดงส นค านานาชาต ขอนแก น KICE (ต ดก บโลต ดประต น ำ ขอนแก   More info

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 - KhonKaen

03 Jun 06:00 - 09:00 03 Jun 06:00 - 09:00 - Khon Kaen Khon Kaen
บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น
Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 KhonKaen บ งท งสร าง ขอนแก น ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km 400 THB TBA am 5 km 400 THB TBA am สม ครออนไลน ได ท http...   More info

ขอนแก่น มหานคร Mini Marathon 2018

09 Dec 06:00 - 09:00 09 Dec 06:00 - 09:00 - Khon Kaen Khon Kaen
บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
ขอนแก น มหานคร Mini Marathon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Running-thailand-events...   More info


© 2018 Siguez