ใครจะไป ยกมือขึ้น

02 Dec 08:00 - 11 Dec 17:00 02 Dec 08:00 - 11 Dec 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ฮ ลโหล! นครปฐม ส พรรณบ ร กาญจนบ ร พบก บบ ทโซล าอ นโนเทค ได ท งานเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม ส นค าราคาพ เศษมากมาย ... บ ทเราอย บร เวณเวท กลาง ฝ งคณะส ตวแพทย หาไม เจอโทรมาได น า...   More info

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 47

16 Dec 08:00 - 17 Dec 17:00 16 Dec 08:00 - 17 Dec 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
หล กส ตร เทคน คการผล ตมะนาวนอกฤด และการผล ตใบมะกร ดเช งการค า ร นท 47 อ ตราค าอบรม 2,400 บาท, ร บจำนวน 15-80 คน http:/agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsSeminar/2560-05-25...   More info


© 2017 Siguez