ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค 2018

26 Oct 08:00 - 28 Oct 17:00 26 Oct 08:00 - 28 Oct 17:00 - Hat Yai Hat Yai
Hat Yai, Thailand Hat Yai, Thailand
อยากเป นหมอ...ต องลอง! เร ยนร ของจร ง 3ว น 2ค น ค ายหมอ อ นด บ 1 เม องไทย ท ได ร บความน ยมส งส ด ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส คณะแพทย ท น   More info

The 8th International Conference on Applied Geophysics

08 Nov 08:30 - 10 Nov 16:30 08 Nov 08:30 - 10 Nov 16:30 - Hat Yai Hat Yai
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
GEOPHYSICS 2018 SONGKHLA, THAILAND. ........ Prince of Songkla University in collaboration with Chiang Mai University, Kasetsart University, Mahidol University, National...   More info


© 2018 Siguez