วิ่ง : Hatyai Marathon 2018

27 May 04:00 - 10:00 27 May 04:00 - 10:00 - Hat Yai Hat Yai
Hat Yai, Thailand Hat Yai, Thailand
ว ง : Hatyai Marathon 2018 จ ดว นท : 27 พฤษภาคม 2561 สถานท : หาดใหญ , จ.สงขลา ระยะทาง : 42.195K , 21K , 10.5K , 4K ราคา : 700 บาท , 450 บาท , 350 บาท , 250 บาท รายละเอ ยดเพ มเต...   More info

Hatyai Marathon 2018

27 May 05:00 - 10:00 27 May 05:00 - 10:00 - Hat Yai Hat Yai
สนามกีฬาจิระนคร สนามกีฬาจิระนคร
Hatyai Marathon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/hatyairunner ท มา: Hatyai Runnerclub https:/www.facebook.com...   More info

FOX Jamtrack 2018 by KAZE Hatyai

27 May 06:30 - 12:30 27 May 06:30 - 12:30 - Hat Yai Hat Yai
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
FOX Jamtrak 2018 by KAZE สนามท 2 รายการแข งเส อภ เขาส ดม น รอบต อรอบ ความเร วไม จำก ด พ ทสต อปต องพร อม ณ. ลานพระร ป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ ว นอาท ตย ท 27 พฤษภาคม 2561   More info

ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

02 Jun 09:00 - 03 Jun 17:00 02 Jun 09:00 - 03 Jun 17:00 - Hat Yai Hat Yai
Hat Yai, Thailand Hat Yai, Thailand
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info

Sikarin Hatyai Half Marathon8

19 Aug 03:00 - 10:00 19 Aug 03:00 - 10:00 - Hat Yai Hat Yai
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Sikarin-Hatyai-Half-Marathon-1633063016756202...   More info

Sikarin Hatyai Half Marathon 2018

19 Aug 04:00 - 10:00 19 Aug 04:00 - 10:00 - Hat Yai Hat Yai
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
Sikarin Hatyai Half Marathon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Sikarin-Hatyai-Half-Marathon...   More info

วิ่งวันมหิดลปี 2561

09 Sep 04:00 - 10:00 09 Sep 04:00 - 10:00 - Hat Yai Hat Yai
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ว งว นมห ดลป 2561 21/10/4.5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Mahidoldayrun/ ท มา: Page ว ง ว นมห ดล Mahidol Day run https:/www...   More info

วิ่งวันมหิดล 2561

09 Sep 05:00 - 08:00 09 Sep 05:00 - 08:00 - Hat Yai Hat Yai
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - Songklanagarind Hospital โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - Songklanagarind Hospital
ว งว นมห ดลป 2561 21/10/4.5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Mahidoldayrun/ ท มา: Page ว ง ว นมห ดล Mahidol Day run https:/www...   More info

NITTO KING OF DRAG

14 Sep 10:00 14 Sep 10:00 - Hat Yai Hat Yai
Songkhla International School Songkhla International School
สนามแรกในป น งานด เซลท ท กท านรอคอย มาแล วคร บ NITTO king of drag 2018 ท สนามคลอง 5 ป น เง นรางว ลรวมกว า 500,000 บาท เลยท เด ยว ท งหมด5 สนามในป น เร มสนามแรกว นท _24ม นาคม_ส   More info

The7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018)

17 Sep 08:00 - 18 Sep 21:00 17 Sep 08:00 - 18 Sep 21:00 - Hat Yai Hat Yai
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
ขอเช ญผ ท สนใจเข าประช มว ชาการช วว ทยานานาชาต IBSC 2018 ..... คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ขอเช ญผ ท สนใจเข าประช มthe 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC...   More info

ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค 2018

26 Oct 08:00 - 28 Oct 17:00 26 Oct 08:00 - 28 Oct 17:00 - Hat Yai Hat Yai
Hat Yai, Thailand Hat Yai, Thailand
อยากเป นหมอ...ต องลอง! เร ยนร ของจร ง 3ว น 2ค น ค ายหมอ อ นด บ 1 เม องไทย ท ได ร บความน ยมส งส ด ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส คณะแพทย ท น   More info

The 8th International Conference on Applied Geophysics

08 Nov 08:30 - 10 Nov 16:30 08 Nov 08:30 - 10 Nov 16:30 - Hat Yai Hat Yai
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
GEOPHYSICS 2018 SONGKHLA, THAILAND. ........ Prince of Songkla University in collaboration with Chiang Mai University, Kasetsart University, Mahidol University, National...   More info


© 2018 Siguez