ยืนยันสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษ Taveerat Intensive Program (นร.ใหม่)

23 Mar 01:00 - 30 Mar 17:00 23 Mar 01:00 - 30 Mar 17:00 - Had Yai Had Yai
โรงเรียนทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์
  More info

ชำระค่าธรรมเนียม/จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ

28 Apr 08:30 - 14 May 16:00 28 Apr 08:30 - 14 May 16:00 - Had Yai Had Yai
โรงเรียนทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์
  More info

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Taveerat Intensive Program

05 May 09:00 - 12:00 05 May 09:00 - 12:00 - Had Yai Had Yai
โรงเรียนทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์
  More info

ฟุตบอลชิงแชมป์ 100,000฿ สปอร์ตอารีนา สนามฟุตบอลคนหัวใจสิงห์

12 May 08:00 - 23:00 12 May 08:00 - 23:00 - Had Yai Had Yai
สปอร์ตอารีนา ท่าข้าม สปอร์ตอารีนา ท่าข้าม
ขอเช ญส งท มเข าร วมหารแข งข น ฟ ตบอล 7คน ช งรางว ลเง นแสนพร อมถ วยเก ยรต ยศ รางว ลชนะเล ศ 100,000 บ. ดำเน นการจ ดการแข งข นโดย.. ท มงานหมวดเอ   More info

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนทั่วไป ระดับก่อนประถมศึกษา

12 May 09:00 - 12:00 12 May 09:00 - 12:00 - Had Yai Had Yai
โรงเรียนทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์
  More info

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนทั่วไป ระดับประถมศึกษา

12 May 13:00 - 15:00 12 May 13:00 - 15:00 - Had Yai Had Yai
โรงเรียนทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์
  More info

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

15 May 06:00 - 17:00 15 May 06:00 - 17:00 - Had Yai Had Yai
โรงเรียนทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์
  More info


© 2018 Siguez