เดินป่าสายชิล/ดอยเวียงผา /วันที่9-10-11กพ./ ราคา 3,500 บาท

08 Feb 20:00 - 11 Feb 23:00 08 Feb 20:00 - 11 Feb 23:00 - Fang Fang
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อ.ไชยปราการ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อ.ไชยปราการ
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info

วิ่ง : ๙ ตามรอย ดอยคำ

04 Mar 05:00 - 11:00 04 Mar 05:00 - 11:00 - Fang Fang
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ ฝาง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ ฝาง
ว ง : ๙ ตามรอย ดอยคำ จ ดว นท : 4 ม นาคม 2561 สถานท : หน าพ พ ธภ ณฑ โรงงานหลวงอาหารสำเร จร ปท ๑ (ฝาง) หม บ านบ านยาง ต.แม งอน อ.ฝาง จ.เช ยงใหม ระยะทาง : 21K , 9K , 2K ราคา : 900...   More info

๙ ตามรอย ดอยคำ

04 Mar 05:30 - 08:30 04 Mar 05:30 - 08:30 - Fang Fang
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ ฝาง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ ฝาง
๙ ตามรอย ดอยคำ 21/9/2 km 21 km 900 THB 5:30 am 9 km 700 THB 6:00 am 2 km 500 THB 7:00 am สม ครออนไลน ได ท https:/www.eazyrun.com/th/e/9/doikham สอบถามข อม ลเพ มเต ม https...   More info

เดินป่าสายชิล/นอนนับดาว ผ้าห่มปก/วันที่24-25 มีค./ ราคา 2,800บาท

23 Mar 20:00 - 25 Mar 23:00 23 Mar 20:00 - 25 Mar 23:00 - Fang Fang
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาก จ.เชียงใหม่เจ้า...^_^ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาก จ.เชียงใหม่เจ้า...^_^
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info


© 2018 Siguez