ผจญภัยหุบผาเขาวงกต 2

23 Jun 08:00 - 26 Jun 11:00 23 Jun 08:00 - 26 Jun 11:00 - Don Sak Don Sak
100 Islands Adventures & Survival Eco Camp 100 Islands Adventures & Survival Eco Camp
ว นท ก จกรรม 23-26 ม .ย.2561 ก จกรรม Rock Climping&Reppeling ,Tree Canopy,Caving Adventure. สมาช ก ร บ 12 ท าน ล กษณะก จกรรม.... สำหร บค ำค นก อนจ นทร เต มดวง ผาเขาและยอดไม เป นก...   More info

Donsak Half Marathon 2018

01 Jul 05:00 - 08:00 01 Jul 05:00 - 08:00 - Don Sak Don Sak
โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎ์ธานี โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎ์ธานี
Donsak Half Marathon 2018 .โรงพยาบาลดอนส ก อ.ดอนส ก จ.ส ราษฎร ธาน ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 21/10/4 km 21 km 500 THB 5:30 am 10 km 400 THB 6:00 am 4 km 400 THB 6:15...   More info

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม สมุยอาสา ( ถักไม้กวาดถวายวัด ) รุ่น ๔

26 Jul 20:30 - 29 Jul 23:30 26 Jul 20:30 - 29 Jul 23:30 - Don Sak Don Sak
เกาะสมุย เกาะสมุย
ค ายอน ร กษ ส งด งาม สม ยอาสา ( ถ กไม กวาดถวายว ด ) ร น ๔ โครงการ จ ตอาสา ถ กไม กวาดถวายว ดและช มชน ว นศ กร ท ๒๗ ว นอาท ตย ท ๒๙ กรกฎาคม (๓ ว น ๒ ค น ) ว นศ กร ท ๒๗ ก.ค. ว นหย ด...   More info

ผจญภัยหุบผาเขาวงกต 3

25 Aug 08:00 - 28 Aug 17:00 25 Aug 08:00 - 28 Aug 17:00 - Don Sak Don Sak
100 Islands Adventures & Survival Eco Camp 100 Islands Adventures & Survival Eco Camp
ว นท ก จกรรม 25-28 ส.ค.2561 ก จกรรม Rock Climping&Reppeling ,Tree Canopy,Caving Adventure. สมาช ก ร บ 12 ท าน ล กษณะก จกรรม.... สำหร บค ำค นก อนจ นทร เต มดวง ผาเขาและยอดไม เป นก...   More info


© 2018 Siguez