กินปู จับหมึก ที่แดนโดม ดำน้ำที่เกาะกุลา ชุมพร

23 Mar 20:45 - 25 Mar 23:50 23 Mar 20:45 - 25 Mar 23:50 - Chumporn Chumporn
แดนโดมโฮมสเตย์ - บ้านอ่าวคราม แดนโดมโฮมสเตย์ - บ้านอ่าวคราม
ก นป จ บหม ก ดำน ำด ปะการ งเดาะก ลา ท อ าวคราม อ.สว ช มพร พ กผ อนแบบจ ดเต มก บอาหารทะเลท แดนโดม โฮมสเตย 23-25 ม นาคม 2561 23 ม ค.พบก น ปตท. สนามเป า เวลา 20:30 น. คนครบออกเด   More info

*Chumphon season II

30 Mar 18:00 - 01 Apr 23:00 30 Mar 18:00 - 01 Apr 23:00 - Chumporn Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Runaway Ox Beach, Chumpon หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Runaway Ox Beach, Chumpon
ไดฟ ว ทก ซ พาดำน ำก บ บ หล นmvท ช มพร นอนนานาบ ชร สอร ท จองก อน 10,000 เท าน น(ไม ต องจ ายเพ ม : รวมรถ รวมเร อ รวมอาหาร รวมท พ ก รวมดำน ำแถมรวมอ ปกรณ ) จ ดดำน ำ : เกาะง าม หล กง...   More info

FUN DIVE @Chumporn

06 Apr 22:00 - 08 Apr 17:00 06 Apr 22:00 - 08 Apr 17:00 - Chumporn Chumporn
หาดทรายรี @ ชุมพร หาดทรายรี @ ชุมพร
ทร ปดำน ำเป ดโลกทะเลช มพร (2ค น2ว น/5ไดฟ ) ไปก บเร อส ดคลาสส ค สไตล สำเภา (M.V. Bulun) และพ กร สอร ทส ดช ลล 2 ค น ท ช มพร พร อมอ มอร อยก บอาหาร-เคร องด ม 6 ม อ (ช วงเสาร อาท ตย...   More info

W L T / หมู่เกาะชุมพร 8 เกาะ / วันที่28-29 เม.ย.

27 Apr 23:00 - 29 Apr 23:00 27 Apr 23:00 - 29 Apr 23:00 - Chumporn Chumporn
หมู่เกาะชุมพร หมู่เกาะชุมพร
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info


© 2018 Siguez