เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

28 Apr 23:55 - 29 Apr 16:00 28 Apr 23:55 - 29 Apr 16:00 - Chiang Rai Chiang Rai
วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
ขอเช ญร วมทำบ ญทอดผ าป ามหาก ศล ม โชคม ข ยท งชาต เพ อระดมท นจ ดซ อรถพยาบาลและอ ปกรณ ก ช พก ภ ยเพ อใช สน บสน นการปฎ บ ต หน าท ของสมาคมแสงธรรมสาธารณก ศลเช ยงรายในการช วยเหล อผ...   More info

Making Friends with Ourselves: May 2018 Retreat

20 May 12:00 - 26 May 12:00 20 May 12:00 - 26 May 12:00 - Chiang Rai Chiang Rai
New Life Foundation New Life Foundation
As we gradually work with our habits, a completely fresh approach presents itself we actually don’t have to seek a different me. We don’t have to reject our conflicts, we can...   More info

TRE and Inner Dance Retreat

09 Jun 09:30 - 10 Jun 17:00 09 Jun 09:30 - 10 Jun 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
New Life Foundation New Life Foundation
Dive into flow and your organism’s innate wisdom to heal and transform itself. Several cultures in different periods of time have used our bodies’ innate capacity to heal itself...   More info

Healing Developmental Trauma Retreat

15 Jun 14:00 - 17 Jun 17:00 15 Jun 14:00 - 17 Jun 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
New Life Foundation New Life Foundation
The lack of fulfillment of our basic needs during key developmental stages creates what we call adaptive styles. Those are strategies to deal with life challenges, but very...   More info

100 Miles Thailand 2018

14 Jul 06:00 - 15 Jul 17:00 14 Jul 06:00 - 15 Jul 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
100 Miles Thailand 2018 สม ครออนไลน ได ท www.teelakow.com สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/100MilesThailand/ ท มา: @100 Miles Thailand https:/www.facebook.com...   More info

A.I. & Buddhism Symposium (FREE accommodation & meals)

25 Jul 08:00 - 28 Jul 20:00 25 Jul 08:00 - 28 Jul 20:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
This summer in Chiang Rai (Thailand), FREE accommodation, FREE meals, FREE meditation sessions led by renowned Buddhist masters, & MUST-SEE talks by top researchers and...   More info

2nd MFU Walk and Run

02 Sep 06:00 - 09:00 02 Sep 06:00 - 09:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Mae Fah Luang University Mae Fah Luang University
2nd MFU Walk and Run มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 21/12/5 km 21 km 500/600 THB 6:00 am 12 km 400/500 THB 6:10 am 5 km 300/400 THB 6:20 am สม ครออ   More info

Bangkok Airways Chiangrai Marathon 2018

16 Sep 03:30 - 09:30 16 Sep 03:30 - 09:30 - Chiang Rai Chiang Rai
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
สายการบ นบางกอกแอร เวยส ร วมก บจ งหว ดเช ยงราย หน วยงานภาคร ฐ และเอกชน ในจ งหว ดเช ยงราย จ ดรายการว งเช ยงราย มาราธอน เป นรายการว งถนน จ ดจ ดก จกรรม จ ดสตาร ท และเส นช ย จ ดท...   More info

Chiang Rai Marathon 2018

16 Sep 04:00 - 10:00 16 Sep 04:00 - 10:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
Chiang Rai Marathon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/ChiangraiMarathon/ ท มา: Chiangrai Marathon...   More info

MDW Thailand 2018

30 Sep 23:00 - 05 Oct 02:00 30 Sep 23:00 - 05 Oct 02:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Kham Thana Colonial Hotel Chiangrai Kham Thana Colonial Hotel Chiangrai
Sunday 29 September to Friday 5 October (trainers wrap up on Saturday October) Check out the info below-for a detailed booking and accommodation options (SCROLL DOWN). Join us...   More info

วิ่ง : Singha UTCR 2018

19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
เชียงราย เชียงราย
ว ง : Singha UTCR 2018 จ ดว นท : 19 ต ลาคม 2561 21 ต ลาคม 2561 สถานท : จ.เช ยงราย ระยะทาง : N/A ราคา : N/A ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook : Ultra-Trail Chiangrai Line ID...   More info

Ultra-Trail Chiang Rai 2018

19 Oct 06:00 - 21 Oct 17:00 19 Oct 06:00 - 21 Oct 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
Ultra-Trail Chiang Rai 2018 Trail สม ครออนไลน ได ท www.teelakow.com สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/UltraTrailChiangrai/ ท มา: Ultra-Trail Chiangrai https...   More info

Singha UTCR 2018

19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Ultra-Trail Chiangrai Ultra-Trail Chiangrai
  More info

Ancestral Healing in Thailand!

26 Oct 14:00 - 21:00 26 Oct 14:00 - 21:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
A four day retreat, October 26th-30th, in Chiang Rai, Thailand Ready for a time of rest, exploration and ancestral connection in Thailand? I am so excited to offer this work for...   More info

Lanka Luang Mountain Run 2018

18 Nov 06:00 - 15:00 18 Nov 06:00 - 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ. ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.
Lanka Luang Mountain Run 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/tetforthewild/ ท มา: TET for the Wild https:/www.facebook.com...   More info


© 2018 Siguez