การประกวด Top Model Thailand 2018 รอบออดิชั่นภาคเหนือ

การประกวด Top Model Thailand 2018 รอบออดิชั่นภาคเหนือ28 Oct 10:00 - 18:00 - Chiang Mai
Lotus Hotel Pang Suan Kaew

Route

การประกวดเด็กและเยาวชนระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่วงการบันเทิง ชิงทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ
www.facebook.com/topmodelth
Tel : 091 792 9936© 2018 Siguez