CM6 2018

04 Aug 05:00 - 05 Aug 19:00 04 Aug 05:00 - 05 Aug 19:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
เป ดร บสม ครว นท 16 ม.ค. 2018 นะคร บ https:/www.facebook.com/CM6.RUN/posts...   More info

วิ่ง : CM6 2018

04 Aug 05:00 - 05 Aug 13:00 04 Aug 05:00 - 05 Aug 13:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai Thailand Chiang Mai Thailand
ว ง : CM6 2018 จ ดว นท : 4-5 ส งหาคม 2561 สถานท : จ.เช ยงใหม ระยะทาง : 130K , 92K , 76K , 44K , 21K ราคา : CM6 Standard 5,500 บาท Flexi 6,050 บาท Fixed 4,675 บาท CM5 Standard...   More info

CM6 2018

04 Aug 06:00 - 05 Aug 18:00 04 Aug 06:00 - 05 Aug 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
CM6 2018 Ultra_Trail ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/CM6.RUN/ ท มา: CM6 https:/www.facebook.com/CM6.RUN...   More info

North Thailand Yoga Retreat

25 Aug 15:00 - 01 Sep 11:00 25 Aug 15:00 - 01 Sep 11:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Join Tristina Kennedy & Michael Fong to fall in love with the heart of Thailand! Spend seven nights in the beautiful city of Chiang Mai, the largest and most culturally...   More info

Abundant Yoga Teacher Retreat

12 Sep 03:00 - 18 Sep 22:00 12 Sep 03:00 - 18 Sep 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Event Name: Abundant Yoga Teacher Retreat Location: Chiang Mai, Thailand Date: September 12 to 18, 2018 Imagine spending seven days in magical northern Thailand with me showing...   More info

Northern Thailand with Nicole & Shira!

27 Oct 17:00 - 20:00 27 Oct 17:00 - 20:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
This tried and true extended itinerary of our 2017 Northern Thailand Adventure is sure to exceed all of your expectations, not just of Northern Thailand, but also of a yoga...   More info

การไฟฟ้าส่นภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) มินิมาราธอน ครั้งที่ 8

04 Nov 06:00 - 09:00 04 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
การไฟฟ าส นภ ม ภาคเขต 1 (เช ยงใหม ) ม น มาราธอน คร งท 8 เช ยงใหม ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/3 km 10 km TBA THB TBA am 3 km TBA THB TBA am สม ครออนไลน ได ท TBA...   More info

วิ่ง : Lanna Half Marathon (Bangkok Airways Boutique Series)

11 Nov 05:00 - 08:00 11 Nov 05:00 - 08:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai Thailand Chiang Mai Thailand
ว ง : Lanna Half Marathon Bangkok Airways Boutique Series จ ดว นท : 11 พฤศจ กายน 2561 สถานท : จ.เช ยงใหม ระยะทาง : 21K , 10K , 5K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ   More info

International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics

12 Nov 09:00 - 16 Nov 16:00 12 Nov 09:00 - 16 Nov 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
It is our pleasure to invite you to ISVEE 15 on 12 16 November 2018 a global forum for interdisciplinary collaboration and communication among graduate students, postdoctoral...   More info

Thai Massage Retreat to Chiang Mai

14 Nov 14:00 - 24 Nov 12:00 14 Nov 14:00 - 24 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Join us in this 11 day/10 night residential retreat in Chiang Mai, Thailand, and immerse yourself in a culture that made healing an art form. Thai Massage is a precious gift of...   More info

อ่างขาง - แม่กำปอง - อินทนนท์ ราคา 9,500 เดินทาง 01-05มค.(พักโครงการหลวง)

01 Jan 19:00 - 05 Jan 23:55 01 Jan 19:00 - 05 Jan 23:55 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
โปรแกรมท องเท ยวอ างขาง แม กำปอง อ นทนนท (พ กโครงการหลวง 3 ค น) เด นทาง 14-18ธค. และ 01 05 มกราคม พ ก 3 ค น : โครงการหลวงอ างขาง 02มค. โครงการหลวงต นตก 03มค. สถาน   More info

2019 Nomad Summit

18 Jan 10:30 - 20 Jan 20:00 18 Jan 10:30 - 20 Jan 20:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
RSVP and say you're coming to get first access to discounted presale tickets, event updates and even a chance to win free tickets! Discounted Pre-Sale tickets are now on sale...   More info

Thaïlande 2019

24 Feb 12:00 - 09 Mar 15:00 24 Feb 12:00 - 09 Mar 15:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Https:/www.yogafitgers.fr/stages/a-venir/thaïlande-2019...   More info


© 2018 Siguez