อ่างขาง - แม่กำปอง - อินทนนท์ ราคา 9,500 เดินทาง 01-05มค.(พักโครงการหลวง)

01 Jan 19:00 - 05 Jan 23:55 01 Jan 19:00 - 05 Jan 23:55 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
โปรแกรมท องเท ยวอ างขาง แม กำปอง อ นทนนท (พ กโครงการหลวง 3 ค น) เด นทาง 14-18ธค. และ 01 05 มกราคม พ ก 3 ค น : โครงการหลวงอ างขาง 02มค. โครงการหลวงต นตก 03มค. สถาน   More info

200 Hrs Yoga Teacher Training Jan 2019

14 Jan 08:00 - 11:00 14 Jan 08:00 - 11:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Yoga Ananda Chiangmai Yoga Ananda Chiangmai
Learn to be Quality and Professional Yoga Teacher Rich knowledge for not only sharpen your yoga skill as well as learn how to teach, how to adjust, how to help students with...   More info

2019 Nomad Summit

18 Jan 10:30 - 20 Jan 20:00 18 Jan 10:30 - 20 Jan 20:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
RSVP and say you're coming to get first access to discounted presale tickets, event updates and even a chance to win free tickets! Discounted Pre-Sale tickets are now on sale...   More info

Yin Yoga Teacher's Retreat 2019

19 Jan 06:30 - 26 Jan 12:30 19 Jan 06:30 - 26 Jan 12:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Kaomai Lanna Resort Kaomai Lanna Resort
Contact Yammie Wong; yammieymwong@gmail.com Note : This programme needs student to at least have Basic Certification in order to attend. Special approval will be required. This...   More info

Thailand Study Abroad Adventure (Jan 29- Feb. 08, 2019)

29 Jan 13:00 - 08 Feb 10:00 29 Jan 13:00 - 08 Feb 10:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai Chiang Mai
Thailand Study Abroad Adventure 2019: Come join Michael & Melissa who will be your teachers, guides, hosts and fellow explorers of the magical Kingdom of Thailand. Our tour will...   More info

Jivamukti Yoga Retreat in Thailand

03 Feb 02:00 - 10 Feb 05:00 03 Feb 02:00 - 10 Feb 05:00 - Chiang Mai Chiang Mai
คูเมือง Chaing Mai คูเมือง Chaing Mai
Start 2019 off right with strength and spirit! Join Mary Farrell for a unique yoga holiday exploring Northern Thailand, enjoying daily Jivamukti Yoga sessions, complimentary...   More info

Thaïlande 2019

24 Feb 12:00 - 09 Mar 15:00 24 Feb 12:00 - 09 Mar 15:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Https:/www.yogafitgers.fr/stages/a-venir/thaïlande-2019...   More info


© 2018 Siguez