เทศกาลกินเจ 2560

19 Oct 11:00 - 28 Oct 14:30 19 Oct 11:00 - 28 Oct 14:30 - Chiang Mai Chiang Mai
คุณเชิญ Khunchurn Thai Vegetarian Cuisine Chiangmai คุณเชิญ Khunchurn Thai Vegetarian Cuisine Chiangmai
เทศกาลก นเจ ป 2560 เร มต นล างท อง ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 โดยตลอดเทศกาล ร านม งสว ร ต ค ณเช ญเช ยงใหม เป ดให บร การ บ ฟเฟต ต งแต เวลา 11.00 น จนถ ง เวลา 19.30 น ตลอด 8 ช วโมง...   More info

โครงการบวชแม่ชีและศีลจาริณี

20 Oct 09:00 - 31 Oct 18:00 20 Oct 09:00 - 31 Oct 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng (Tapotaram) วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng (Tapotaram)
ว ดร ำเป ง (ตโปทาราม) โดย พระภาวนาธรรมาภ ร ช ว . ขอเช ญชวนอ บาส กา สาธ ชนท งหลาย ร วมก นทำความด เพ อแผ นด น โครงการบวชแม ช และศ ลจาร ณ ถวายเป นพระราชก ศล และน อมรำล กในพระมหากร...   More info

Healing Silence retreat

20 Oct 10:00 - 23 Oct 11:00 20 Oct 10:00 - 23 Oct 11:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Yardfahmadin Yardfahmadin
Healing Silence retreat Silence can sound scary to a lot of people, because when you are to be in silence, no doubt your minds is full of millions things. A lot more thought come...   More info

ECCS on Tour in October

20 Oct 16:00 - 22 Oct 21:00 20 Oct 16:00 - 22 Oct 21:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
A T25 Game between ECCS and the Chiang Mai Cricket Club. Flights available at 10am 4pm on Friday. Saturday is Game-Day! Arrive back into Saigon 9pm on Sunday evening. All...   More info

W L T/ ป่าสนวัดจันทร์ ห้วยน้ำดัง / 21-23ตค.60 / ราคา3,700 บาท

20 Oct 20:00 - 23 Oct 23:00 20 Oct 20:00 - 23 Oct 23:00 - Chiang Mai Chiang Mai
โครงการหลวง ป่าสนวัดจันทร์ เชียงใหม่ โครงการหลวง ป่าสนวัดจันทร์ เชียงใหม่
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Masters Tour of Chiang Mai 2017

21 Oct 06:00 - 24 Oct 14:00 21 Oct 06:00 - 24 Oct 14:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Masters Tour Of Chiang Mai Masters Tour Of Chiang Mai
Four Days of Road Bike Racing in Northern Thailand. Feel welcome to join the 7th MTCM, where riders from all over the world meet in order to compete for their age group's...   More info

Chiang Dao Road Trip

21 Oct 09:00 - 18:00 21 Oct 09:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chloe Motorbike Rentals Chloe Motorbike Rentals
It seems difficult to arrange a road trip while incorporating a charity event in Thailand. Many great ideas but it seems that it involves either too much red tape or simply not...   More info

Under The Sea Embroidery Workshop

21 Oct 09:00 - 16:00 21 Oct 09:00 - 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Ordinary Selected Ordinary Selected
เว ร คชอปงานป กกล บมาอ กรอบแล วน าา!! สำหร บสาวๆท สอบถามมาตลอด รอบน Budnow เจ าของแฟช นเซตผ าพ มพ ลายดอกไม ท ม ความหวานเป นเอกล กษณ เป ดเว ร คชอปงานป กในต ม UnderTheSea Embroidery...   More info

Innerdance Energy Work

21 Oct 16:30 - 19:00 21 Oct 16:30 - 19:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Yoga Kuukan Yoga Kuukan
Innerdance Energy Work is a process for healing, release, insight, clarity, and meditation. This is not dancing’ in the typical sense. Instead, participants lay down and receive...   More info

Polarity workshop- Awakening the feminine and masculine poles

21 Oct 16:30 - 19:00 21 Oct 16:30 - 19:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
This workshop is an invitation to learn and grow as men and women, in our own inner world and together in love relationship. To explore a higher degree of openness in the heart...   More info

Chiang Mai Tee-Off Cup 21-29 October 2017

21 Oct 18:30 - 29 Oct 12:00 21 Oct 18:30 - 29 Oct 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
  More info

MTCM 2017

21 Oct 19:00 - 24 Oct 22:00 21 Oct 19:00 - 24 Oct 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Masters Tour Of Chiang Mai Masters Tour Of Chiang Mai
Come and join the fun! The Masters Tour of Chiang Mai, a four-day road cycling race in Thailand's pearl of the North, has become a mandatory date for cyclists around the globe...   More info

Balance Bike Meeting Club @1st Floor, Building B

22 Oct 11:00 - 20:00 22 Oct 11:00 - 20:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Promenada Chiang Mai Promenada Chiang Mai
อาท ตย ท 22 ต.ค น มาร วมแลกเปล ยนประสบการณ กล มจ กรยานทรงต วได ถ าน องๆ คนไหนไม ม จ กรยานทรงต ว ไม ต องห วง เราเตร ยมให น องๆ ได ซ งก นแบบฟร ๆ ต งแต เวลา 11.00 น. 20.00 น. ท ลานก...   More info

Chiang Mai Golf Week

22 Oct 12:00 - 28 Oct 15:00 22 Oct 12:00 - 28 Oct 15:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
PACKAGE INCLUDES -6 nights accommodation in Chiang Mai with daily breakfast -2 Group dinners -4 rounds of golf with 1 caddie per golfer (caddie fees included but not caddie tips...   More info

Yoga teacher training 200 hrs - 22 Oct to 17 Nov 2017 - Chiang Mai Thailand

22 Oct 15:30 - 20:30 22 Oct 15:30 - 20:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Wise Living Yoga Academy Wise Living Yoga Academy
Time: 22 Oct to 17 Nov 2017 Become a Yoga Teacher with strong foundation in Classical Yoga The Yoga Teachers Training Course (YTT) program designed by Wise Living Yoga Academy...   More info

Free Yoga Practice and Meditation

22 Oct 18:00 - 19:30 22 Oct 18:00 - 19:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
Price: Free! :-) A full yoga practice and meditation with a few words on a yogic subject. You are welcome to bring all your friends. 18:00-19:00 Yoga 19:00-19:15 meditation. 19...   More info

Esoteric Yoga Course: Insight into Spiritual Yoga

23 Oct 17:30 - 19:30 23 Oct 17:30 - 19:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
Every monday and Tuesday 5:30-7:30 Ongoing Yoga Course: Year 1 (Still open for newcomers!) - Join us for an hour of Yoga practice followed by an inspiring lecture. This course...   More info

6-Day Tantra Immersion level 1

24 Oct 11:00 - 29 Oct 14:00 24 Oct 11:00 - 29 Oct 14:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
TANTRA IMMERSION Level 1 Join us for a Tantra Immersion module that offers a deep and systematic study of Tantra Yoga in both theory and practice through a 6-day intensive study...   More info

Skal Chiang Mai October meeting

24 Oct 18:30 - 22:00 24 Oct 18:30 - 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Anantara Chiang Mai Resort Anantara Chiang Mai Resort
Skal Chiang Mai would like to invite you to our October meeting at the gorgeous Anantara Chiang Mai on Tuesday, October 24. Cocktails and canapes start at 6:30 p.m. giving...   More info

12 Day Productivity Workshop - Chiang Mai

26 Oct 11:00 - 06 Nov 11:30 26 Oct 11:00 - 06 Nov 11:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
If you have been craving an environment where you can excel at getting A LOT done for your business in a short amount of time while collaborating with other established...   More info

Retreat to Chiang Mai

26 Oct 16:00 - 05 Nov 12:00 26 Oct 16:00 - 05 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Join us in this 11 day/10 night residential retreat in Chiang Mai, Thailand, and immerse yourself in a culture that made healing an art form Thai Massage is a precious gift of...   More info

Thailand Immersion Retreat

28 Oct 04:00 - 08 Nov 07:00 28 Oct 04:00 - 08 Nov 07:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
A 12 day journey of Loving Kindness into the heart of Chiang Mai, Thailand. Included are all meals, lodging, transport, training, 50CEs, temples and Elephant Camp...   More info

Hatha Prana Yogic Workshop

28 Oct 09:00 - 16:00 28 Oct 09:00 - 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Yoga Ananda Jing Jai Market Yoga Ananda Jing Jai Market
Hatha Mantra Pranic Workshop with Master Lalit (15 Mat's LIMITED in 1 Session) 28 Oct 2017 Session I (9:00-11:30AM) : Traditional Hatha/Mantra/Prana/Yogic life Cultivating...   More info

We learn Thai Field Day Games Camp

28 Oct 10:00 - 29 Oct 14:00 28 Oct 10:00 - 29 Oct 14:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Pongyang Jungle Coaster Zipline Camp&Resort Pongyang Jungle Coaster Zipline Camp&Resort
Let the Games Begin! Sat 28 October 10:00 Meet at We Learn Thai CM 11:00 Arrive to Pongyang Zipline & Jungle Coaster. 11:30 Enjoy Jungle Coaster 12:00 Have lunch 13:00 Time for...   More info

Lantern Festival Yoga Retreat - Northern Thailand

28 Oct 12:00 - 05 Nov 12:00 28 Oct 12:00 - 05 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
คูเมือง Chaing Mai คูเมือง Chaing Mai
Discover the best of Northern Thailand! Journey through THREE exclusive destinations in ONE memorable holiday. October 28th through November 5th. Join Nicole Burrill and...   More info

Northern Thailand & Loi Krathong Retreat with Christophe Cappon

28 Oct 15:00 - 05 Nov 12:00 28 Oct 15:00 - 05 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Journey through THREE exclusive destinations in ONE memorable holiday. Join Christophe on a unique yoga holiday fusing local charm, culture, food and yoga into three different...   More info

3 Days "Mae Hong Son Loop"

29 Oct 08:00 - 31 Oct 16:00 29 Oct 08:00 - 31 Oct 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Bike Tour Asia Bike Tour Asia
Known as the Mae Hong Son Loop this trip begins and ends in Chiang Mai and is most famous for having 1,864 bends along its approximately 650 km’s and which cuts through some of...   More info

GEE Prachinburi Grand Opening งานวันเปิด GEE ปราจีนฯ

29 Oct 09:30 - 15:30 29 Oct 09:30 - 15:30 - Chiang Mai Chiang Mai
GEE English Academy GEE English Academy
ขอเช ญท กท านร วมงานว นเป ดสาขา GEE ปราจ นบ ร ในว นท 29 ต ลาคม 2560 โดยจะม ก จกรรมด งต อไปน 09.30-12.00 เร ยนภาษาอ งกฤษ ผ านการเร ยนทำพ ซซ า 13.00-15.30 เร ยนสะกดช อต วเอง ผ า   More info

Shan Buffet Fundraiser

29 Oct 11:00 - 15:00 29 Oct 11:00 - 15:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Free Bird Cafe Free Bird Cafe
Hello loyal customers and newbies to Chiang Mai! We have a special treat for you! The students and staff in our hospitality training program are starting a monthly Traditional...   More info

The Stars Return to The Mellowship

31 Oct 18:00 - 23:55 31 Oct 18:00 - 23:55 - Chiang Mai Chiang Mai
The Mellowship The Mellowship
An amazing night when stars such as Frank Sinatra, Ray Charles, James Brown, Amy Winehouse, Michael Jackson, Whitney Houston and more . come back to the Mellowship for Halloween...   More info

Thaiföldi körutazás akció: Bangkok-ChiangMai-Phuket

31 Oct 19:00 - 12 Nov 19:00 31 Oct 19:00 - 12 Nov 19:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Thaiföld ChiangMai.hu Thaiföld ChiangMai.hu
LOI KRATHONG FESZTIVÁL AKCIÓS THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS 2017. október 31. november 12. THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS PROGRAMOK MAGYARUL: BANGKOK Thaiföld fővárosa kalandosan és az Úszópiac 3...   More info

Thailand Birdwatching Season

01 Nov 06:00 - 30 Nov 18:00 01 Nov 06:00 - 30 Nov 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
All Thailand Experiences All Thailand Experiences
November Through March is peak bird watching season at Doi Inthanon National Park, Chiang Mai, Chiang Rai and Doi Lang Thailand. All the Migratory birds from Nepal, China, Japan...   More info

300-Hour Advanced YTT Program in Chiang Mai, Nov 1-Dec 11, 2017

01 Nov 06:00 - 21:00 01 Nov 06:00 - 21:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Amaravati Ashram Amaravati Ashram
300-HOUR ADVANCED YOGA TEACHER TRAINING Chiang Mai, Thailand: November 1-December 11, 2017 ALL-INCLUSIVE EARLY BIRD PRICE BY SEPT 15 Full Program: $4,600 USD Individual Module...   More info

AcroYoga Retreat 2017 - Thailand w/Slava & Devon

01 Nov 08:00 - 07 Nov 22:00 01 Nov 08:00 - 07 Nov 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
AcroYoga Retreat 2017 Chiang Ma i-Thailand Isolate. Integrate. Improvise. W/Slava Goloubov & Devon French November 1-8, 2017 Kaomai Lanna Resort & Hotel Chiang Mai, Thailand...   More info

B2 Santitham (Wat Jed Yod) Offers ROOM RATE AT 2 BAHT PER NIGHT

02 Nov 14:00 - 23:59 02 Nov 14:00 - 23:59 - Chiang Mai Chiang Mai
B2 Siriton สันติธรรม-เจ็ดยอด เชียงใหม่ B2 Siriton สันติธรรม-เจ็ดยอด เชียงใหม่
สมาช กไอแอมบ ท แอ วเช ยงใหม ม วนใจ พ กสบาย ก บโปรโมช น ห องพ กราคา 2 บาท ท โรงแรมบ ท ส นต ธรรม (ว ดเจ ดยอด) สำรองห องพ กพร อมก นท วประเทศ ว นจ นทร ท 2 พฤศจ กายน 2560 เวลา 14.00   More info

泰國。清邁。燈海星空浪漫五天攝影之旅

02 Nov 15:00 - 06 Nov 22:00 02 Nov 15:00 - 06 Nov 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
泰國清邁 泰國清邁
HKPPTA 及 Miramar Travel美麗華旅 合辦 (LICENCE NO 352742) 泰國 清邁 燈海星空浪漫五天攝影之旅 出發日期 : 2017年11月2至6日 2-Nov 香港-清邁 UO753 16:45/19:20 6-Nov 清邁-香港 UO754 20:00/23:45 行程 : 第一天(2-Nov) 香港-邁 晚餐 清   More info

Loy Krathong Festival (Yipeng) - Krathong Making Workshop

02 Nov 16:00 - 18:00 02 Nov 16:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Muan : Fun design hostel x cafe x restaurant Muan : Fun design hostel x cafe x restaurant
This year at Muan Hostel we have met an award-winning Kratong Making Artist. And she said yes to teach us the master of making Kratong !!! Loy Krathong (ลอยกระทง) means floating...   More info

Down Town Dixie Society live concert in Chiang Mai

02 Nov 19:00 - 22:00 02 Nov 19:00 - 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
The Imperial Mae Ping Hotel The Imperial Mae Ping Hotel
Down Town Dixie Society Great charity concert live in Chiang Mai! 2nd November 2017, Ticket price: 750 baht Include international buffet Time: 19.00 22.00 hrs. At the Imperial...   More info

Into the Light

02 Nov 19:00 - 05 Nov 16:00 02 Nov 19:00 - 05 Nov 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
The Gate Theater The Gate Theater
Carefully selected monologues, 10-minute plays and short scenes from full-length plays with some of the very best talent in Chiang Mai. A broad spectrum of genres in one sitting...   More info

Chiang Mai SEO Conference 2017

03 Nov 08:30 - 18:00 03 Nov 08:30 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Le Méridien Chiang Mai Le Méridien Chiang Mai
This event will sell out.... Get Your Tickets NOW: http:/diggitymarketing.com/chiang-mai-seo-conference/ Join us for the first ever Chiang Mai SEO Conference. Current speaker...   More info

Chiang Mai SEO Conference 2017

03 Nov 08:30 - 18:00 03 Nov 08:30 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Everything Search Engine Optimization (SEO). If you own a website, for us are WordPress websites, how to rank higher on Google, stay ahead of the game and win the competition...   More info

Loy Krathong Festival 2017

03 Nov 18:00 - 23:00 03 Nov 18:00 - 23:00 - Chiang Mai Chiang Mai
The River Market Chiang Mai The River Market Chiang Mai
Join us for a Cultural Celebration. A spectacular event in a Limited and Safe Environment. Thai Buffet, Open Bar, House Drinks, Traditional Thai Entertainment, Western Music...   More info

FFA Leaders Summit, Fall 2017

03 Nov 18:00 - 06 Nov 14:00 03 Nov 18:00 - 06 Nov 14:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
  More info

Moon River Night - Loy Krathong at Maraya Resort

03 Nov 18:00 - 05 Nov 21:30 03 Nov 18:00 - 05 Nov 21:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Maraya Hotel & Resort Maraya Hotel & Resort
MOON RIVER NIGHT @ marayaresort Special night with someone special. Bring your special one for a romantic Thai fusion dinner on the riverside under the moon during Loy Krathong...   More info

Charming Yi Peng (Loy Krathong)

03 Nov 18:30 - 22:30 03 Nov 18:30 - 22:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Dhara Dhevi Chiang Mai Dhara Dhevi Chiang Mai
What better way to celebrate Loy Krathong, the Thai Festival of Light, than in the magical ancient Kingdom of Lanna at The Dhara Dhevi! Dine by moonlight with a Northern Thai...   More info

ทริปชมดอกเก๊กฮวย สะเมิง

03 Nov 20:00 - 06 Nov 02:00 03 Nov 20:00 - 06 Nov 02:00 - Chiang Mai Chiang Mai
บ้านสวนโฮมสเตย์ อมลอง สะเมิง เชียงใหม่ บ้านสวนโฮมสเตย์ อมลอง สะเมิง เชียงใหม่
Day1 ศ กร 3 พฤศจ กายน 2560 เวลา 20.00 น. รถออกเด นทาง พร อมก นท บ กซ สะพานควาย Day2 เสาร 4 พฤศจ กายน 2560 เวลา 06.00 น. อาหารเช าท เช ยงใหม เด นทางข นม อนแจ ม แวะชมท งดอกไม หล...   More info

W L T / โฮมสเตย์ เมืองคอง นาสีทอง /วันที่4-5 พ.ย./ราคา2,500 บาท

03 Nov 20:00 - 05 Nov 00:00 03 Nov 20:00 - 05 Nov 00:00 - Chiang Mai Chiang Mai
เมืองคอง อ้ายด่องโฮมสเตย์ เมืองคอง อ้ายด่องโฮมสเตย์
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Pong Yaeng Trail 2017

04 Nov 00:00 - 05 Nov 00:00 04 Nov 00:00 - 05 Nov 00:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น ท มา: https:/www.facebook.com/PYT.run/ - รวบรวมข อม ลโดย ว งไหนด www.wingnaidee.com www.facebook.com/WingNaiDee www.instagram.com...   More info

PongYaeng Trail2017

04 Nov 06:00 - 05 Nov 11:00 04 Nov 06:00 - 05 Nov 11:00 - Chiang Mai Chiang Mai
อ.แม่ริม เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
Trail Running in various distance 100k, 66k, 44k, 22k and...   More info

หลักสูตร:การสร้างโมเดล3มิติ ถอดปริมาณวัสดุด้วย Profile Builder2

04 Nov 09:00 - 05 Nov 16:00 04 Nov 09:00 - 05 Nov 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
สำนักบริการวิชาการ มหาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาลัยเชียงใหม่
หล กส ตร : หล กส ตร : การสร างโมเดลสามม ต บ านช นเด ยวอย างละเอ ยด การคำนวณปร มาณว สด และถอด BOQ แบบ Real Time ด วย SketchUp และ Profile Builder 2 4-5 พฤศจ กายน 2560 @ เช ยงใหม...   More info

Workshop: The Yoga of Light

04 Nov 16:30 - 19:30 04 Nov 16:30 - 19:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
Tibetan Yoga has 6 main branches, one of which is the yoga of light, Tarka Yoga . Such a practice of meditation focused on the inner light, can transform any shadow of negative...   More info

Loy Krathong | Lantern Festival by the Ping River

04 Nov 18:00 04 Nov 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Holiday Inn Chiangmai Holiday Inn Chiangmai
Feast Lanna-style market Kad-Mua specialities, Thai Lanna and International buffet with BBQ Grill station, Fresh Seafood, Roasted Leg of Lamb, Pork Loin and selection other...   More info

Tour-E, the ultimate “Transalp Challenge” in Thailand

04 Nov 19:00 - 14 Nov 12:00 04 Nov 19:00 - 14 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Tour-E, Chiang Mai Mae Hong Son Chiang Mai The ultimate Transalp Challenge in Thailand Based in Northern Thailand, this is the most challenging of our tours We cross through many...   More info

ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา

05 Nov 05:00 - 10:00 05 Nov 05:00 - 10:00 - Chiang Mai Chiang Mai
ศูนย์ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ศูนย์ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
ว งเพ อการก ศล ตอบแทนค ณแผ นด น เด น-ว ง ถ นคร บา 6.2 11.2 km ค าสม คร 350 บาท เป ดร บสม ครว นน จนถ ง 20 ก นยายน 2560 ร บสม ครเพ ยง 1,500 ท านเท าน นน าา รายได หล งห กค าใช จ...   More info

วิ่งด้วยกัน 1 2 3 เชียงใหม่

05 Nov 05:00 - 09:00 05 Nov 05:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ประเภทก จกรรม : ค าสม คร 200 บาท คนพ การสม ครว งฟร ว ง 1.8 km ว ง 3.6 km ว ง 5.4 km ว ง 7.2 km ว งด วยก น 1 2 3 เช ยงใหม งานใหญ ว งด วยก นคร งแรกของจ งหว ดเช ยงใหม งานว งเด ยว...   More info

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

05 Nov 05:00 - 09:00 05 Nov 05:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคเหนือ)จ.เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคเหนือ)จ.เชียงใหม่
การไฟฟ าส วนภ ม ภาคเขต 1 (เช ยงใหม ) ม น มาราธอน คร งท 7 ว น อาท ตย ท 5 พฤศจ กายน 2560 รวบรวมข อม ลโดย เพจ ช ว ตใหม : Activities Sports Event https:/web.facebook.com...   More info

ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา

05 Nov 05:30 - 08:30 05 Nov 05:30 - 08:30 - Chiang Mai Chiang Mai
ศูนย์ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ศูนย์ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
งาน : ตอบแทนค ณแผ นด น เด น-ว ง ถ นคร บา ว นท : 05 พฤศจ กายน 2560 สถานท : หน าศ นย บร การน กท องเท ยว อ.เม องลำพ น จ.ลำพ น ระยะทาง : Mini Marathon 11.2 km. (ค าสม คร 350 บาท) Fun...   More info

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

05 Nov 06:00 - 09:00 05 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคเหนือ)จ.เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคเหนือ)จ.เชียงใหม่
งาน : การไฟฟ าส วนภ ม ภาคเขต 1 (เช ยงใหม ) ม น มาราธอน คร งท 7 ว นท : 05 พฤศจ กายน 2560 สถานท : การไฟฟ าส วนภ ม ภาค เขต 1 (ภาคเหน อ) จ.เช ยงใหม ระยะทาง : Mini Marathon 10 km. (ค...   More info

วิ่งด้วยกัน 1 2 3 เชียงใหม่

05 Nov 06:00 - 09:00 05 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ว งด วยก น 1 2 3 เช ยงใหม ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น _________________________________________ เพ อไม พลาดข าวสารอ พเดทจาก ว งไหนด อย าล ม Like และกด กำล งต ดตาม เห น   More info

วิ่งด้วยกัน 1 2 3 เชียงใหม่

05 Nov 06:00 - 09:00 05 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ต นเด อนต ลาจะแจ งให ทราบ ต ดตามได ท Facebook Group : ว งด วยก น เช ยงใหม www.facebook.com/groups/220267424997220 Facebook Page : ว งด วยก น Fanpage www.facebook.com...   More info

CMU Bike Challenge 2017

05 Nov 06:30 - 23:00 05 Nov 06:30 - 23:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai University Chiang Mai University
CMU Bike Challenge 2017 ป นจ กรยานการก ศลเพ อน อง ม.ช. จ ดโดย สมาคมน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยเช ยงใหม ร วมก บมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ว นอาท ตย ท 5 พฤศจ กายน 2560 ระยะ 6.8 km 41 km 200...   More info

Tisco-Set ชี้ช่องรวยสู่ระดับภูมิภาคปี3 จ.เชียงใหม่

05 Nov 08:00 - 12:30 05 Nov 08:00 - 12:30 - Chiang Mai Chiang Mai
The Empress Hotel And Convention Centre ,Chiangmai The Empress Hotel And Convention Centre ,Chiangmai
ชาวเช ยงใหม ห ามพลาด! บล.ท สโก ร วมก บ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ ดส มมนาการลงท นก บงาน TISCO-SET ช ช องรวยส ระด บภ ม ภาคป 3 จ.เช ยงใหม มาร วมเจาะล กการลงท นไทย ก บท มก ร ท สโก...   More info

19 DAY TOUR (Thailand & Myanmar)

05 Nov 08:30 - 18 Nov 17:00 05 Nov 08:30 - 18 Nov 17:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Big Bike Tours Big Bike Tours
We are proud to offer our customers this pure adventure tour: 19 days unseen Thailand & Burma (now called Myanmar). We were the first tour company to organize tours across the...   More info

2017 Walter Kellenberger : New Lifestyle Course

05 Nov 09:00 - 11 Nov 16:00 05 Nov 09:00 - 11 Nov 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Tao Garden Health Spa & Resort Tao Garden Health Spa & Resort
Taking Care of Your Health is much more Fun Then Taking Care of Your Sickness This new lifestyles Course is offered for the first time at Tao Garden, taught by Senior Teacher and...   More info

Fighter Road & Buddy's Route

05 Nov 10:00 - 18:00 05 Nov 10:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Pantip Chiangmai : พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ Pantip Chiangmai : พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
งานแข งข น Cardfight!! Vanguard Fighter's Road & Buddyfight Buddy’s Route @ศ นย การค าพ นธ ท พย เช ยงใหม สถานท : Pantip Hall ช น 3 ศ นย การค าพ นธ ท พย เช ยงใหม ว นแข งข น : 5...   More info

Free Movie- Purpose is a journey

05 Nov 18:00 - 21:00 05 Nov 18:00 - 21:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
A deceased billionaire leaves his astranged grandson a series of strange tasks to perform that leads him to receive the ultimate gift ... and no one knows what it is. A romanticly...   More info

Initiation in Laya Yoga- an exceptional Meditation method.

06 Nov 17:30 - 19:30 06 Nov 17:30 - 19:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
A life changing meditation technique. The Initiation Laya yoga will take place over 4 weeks, Monday 5:30-7:30 every week. From the 6.11-27.11, In order to receive the initiation...   More info

Thailand Yoga Retreat

07 Nov 14:00 - 13 Nov 12:00 07 Nov 14:00 - 13 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Join me for a Thailand Yoga Adventure! This yoga retreat will allow you to rejuvenate deeply, providing you the opportunity to look deep inside and learn more about yourself and...   More info

Weekly Tantra course, still open to beginners!

07 Nov 17:30 - 27 Feb 19:30 07 Nov 17:30 - 27 Feb 19:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Mahasiddha Yoga Mahasiddha Yoga
The Tantra course is an intense on-going class, which focuses on elevating consciousness and living a full, abundant life, walking a yogi path to profound spiritual development...   More info

Chiang Mai Connect x NTFV: Food Innovators Meet-up & Networking

07 Nov 18:30 - 21:30 07 Nov 18:30 - 21:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai Connect by NTCC Chiang Mai Connect by NTCC
Early-bird tickets available until 20 October, claim your deal now! https:/www.eventbank.com/event/6355/register Chiang Mai Connect by NTCC is back with a special edition...   More info

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

09 Nov 08:00 - 10 Nov 18:00 09 Nov 08:00 - 10 Nov 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai University Chiang Mai University
ส มมนาว ชาการและน ทรรศการตลาดน ดหล กส ตรอ ดมศ กษา คร งท 22 และ CMU Open House คร งท 4 ว นท 9-10 พฤศจ กายน พ.ศ.2560 ณ หอประช มใหญ มหาว ทยาล ยเช...   More info

งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 Money Expo Chiangmai 2017

10 Nov 00:00 - 12 Nov 20:00 10 Nov 00:00 - 12 Nov 20:00 - Chiang Mai Chiang Mai
CentralPlaza Chiangmai Airport CentralPlaza Chiangmai Airport
งานมหกรรมการเง นเช ยงใหม คร งท 12 Money Expo Chiangmai 2017 จ ดข นระหว างว นท 10-12 พฤศจ กายน 2560 เช ยงใหม ฮอลล ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา เช ยงใหม แอร พอร ต ครอบคล มพ นท ภาคเหน อท...   More info

Piedmont Wine Dinner

10 Nov 18:30 - 11 Nov 00:00 10 Nov 18:30 - 11 Nov 00:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Le Méridien Chiang Mai Le Méridien Chiang Mai
A collection of the best selected Piedmont wines and the special hearty 04-course menu will delight your palate at Favola this November. Le Méridien Chiang Mai with Fratelli Ponte...   More info

W L T / โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง / วันที่ 11-12 พ.ย./ ราคา2,700บาท

10 Nov 20:00 - 12 Nov 23:00 10 Nov 20:00 - 12 Nov 23:00 - Chiang Mai Chiang Mai
แม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

AGGIE CMU RUN 2017 at Mae Hia Farm

11 Nov 05:00 - 22:00 11 Nov 05:00 - 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
AGGIE CMU RUN 2017 @ MAE HIA FARM ว นเสาร ท 11 พฤษจ กายน 2560 ระยะ 3.5 km 11 km 200 350 บาท ศ นย ว จ ย สาธ ตและฝ กอบรมการเกษตรแม เห ยะ สม คร : http:/www.agri.cmu.ac.th...   More info

วิ่งการกุศลแฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 35

11 Nov 06:00 - 09:00 11 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
PRCUpdate PRCUpdate
  More info

AGGIE CMU RUN 2017

11 Nov 06:00 - 09:00 11 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
งาน : AGGIE CMU RUN 2017 ว นท : 11 พฤศจ กายน 2560 สถานท : ศ นย ว จ ยสาธ ตและฝ กอบรมการเกษตรแม เห ยะ ระยะทาง : Mini Marathon 11 km. (ค าสม คร 399 บาท) Fun Run 3.5 km. (ค าสม คร...   More info

วิ่ง : Thailand Ultra Marathon 50 Km.

11 Nov 06:00 - 18:00 11 Nov 06:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
อ.ปาย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
TU50 ว นท 11 พฤศจ กายน 2560 (เสาร ) สถานท ปางมะผ า ปาย แม ฮ องสอน ระยะ เทรล 50 http:/thailandultramarathon.com/ แนะนำงานว งโดย ว งไหนก นป นไหนด www.facebook.com...   More info

Shop fo PRC Chapel ครั้งที่ 2

11 Nov 07:00 - 12:00 11 Nov 07:00 - 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
PRCUpdate PRCUpdate
  More info

Life Changer Academy (North)

11 Nov 09:00 - 12 Nov 12:00 11 Nov 09:00 - 12 Nov 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
อัลไพล์ กอล์ฟ รีสอร์ท อัลไพล์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ว ชาการแน นป ง พล งเต มเอ ยด พ เศษจากบ ตรราคา 2,200 บาท เหล อเพ ยง 1,200 บาท เท าน น ผ พ ช ตการแข งข น จ ายเพ ยง 700 บาท สม ครผ านระบบ E Training https:/agency.azay.co.th/th...   More info

Sparkling Hendrick's Gin Night

11 Nov 21:00 - 12 Nov 00:00 11 Nov 21:00 - 12 Nov 00:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Le Méridien Chiang Mai Le Méridien Chiang Mai
เป ดม มมองใหม ไปก บปาร ต Sparkling Hendrick’s Gin Night (English please scroll down) เป ดม มมองใหม ไปก บปาร ต Sparkling Hendrick’s Gin & Tea Night โรงแรมเลอ เมอร เด ยน เช ยงใหม...   More info

THL Minimarathon

12 Nov 06:00 - 09:00 12 Nov 06:00 - 09:00 - Chiang Mai Chiang Mai
อุทยานหลวงราชพฤกษ์(Royal Park Rajapreuk) จ.เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์(Royal Park Rajapreuk) จ.เชียงใหม่
งาน : THL Minimarathon ว นท : 12 พฤศจ กายน 2560 สถานท : อ ทยานหลวงราชพฤกษ จ.เช ยงใหม ระยะทาง : Mini Marathon 11 km. (ค าสม คร 450 บาท) Fun Run 4.5 km. (ค าสม คร 450 บาท) จ ดโดย...   More info

วิ่ง : Decennium of Tourism มินิมาราธอน 2017

12 Nov 06:00 - 10:00 12 Nov 06:00 - 10:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai University Chiang Mai University
Decennium of Tourism ม น มาราธอน 2017 จ ดว นท : 12 Nov 17 สถานท จ ดงาน : มหาว ทยาล ย เช ยงใหม ระยะทาง : ย งไม ระบ ค าสม คร : ย งไม ระบ รางว ล : ย งไม ระบ จ ดโดย : เบอร ต ดต อ...   More info

Decennium Of Tourism Mini Marathon 2017

12 Nov 06:00 12 Nov 06:00 - Chiang Mai Chiang Mai
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Faculty of Humanity,CMU) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Faculty of Humanity,CMU)
Decennium Of Tourism Mini Marathon 2017 รายละเอ ยดเร วๆ น รวบรวมข อม ลโดย เพจ ช ว ตใหม : Running https:/m.facebook.com/ChiVitMaiRUN.BIKE.TRIATHLON...   More info

ปั่น : Chiang mai bike challenge #1

12 Nov 06:00 - 08:00 12 Nov 06:00 - 08:00 - Chiang Mai Chiang Mai
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป นจ กรยานการก ศลเพ อน อง ม.ช. ว นอาท ตย ท 12 พฤศจ กายน 2560 ศาลาธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ร วมงานป นขอบร จาค 200 บาท ร วมงานแล วซ อเส อท ระล ก 400 บาท ร วมงานแล วซ อเส อท ระล...   More info

Property Millionaire เชียงใหม่

12 Nov 09:00 - 18:00 12 Nov 09:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
ibis Styles Chiang Mai ibis Styles Chiang Mai
12 พฤศจ กายนน เช ยงใหม 1 ว นเต ม ส งท ค ณจะได เร ยนร จากส มมนาน 1.Mindset ของคนท ประสบความสำเร จในการลงท นอส งหาร มทร พย 2.ระบบการบร หารจ ดการเง นลงท น (Money Management) 3.   More info

2017 Jutta Kellenberger : Female Healing

12 Nov 09:30 - 18 Nov 17:30 12 Nov 09:30 - 18 Nov 17:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Tao Garden Health Spa & Resort Tao Garden Health Spa & Resort
Female Healing on How to Develop Inner Beauty and Outer Radiance by Jutta Kellenberger UHT senior instructor from 12-18 November 2017 A course on How to Develop inner Beauty and...   More info

Yoga teacher training Advanced 300 hrs - 12 Nov to 22 Dec 2017 - Chiang Mai Thailand

12 Nov 15:30 - 18:30 12 Nov 15:30 - 18:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Wise Living Yoga Academy Wise Living Yoga Academy
Dear Yoga Sadhakas, We are announcing our next Advanced 300 hours Teacher Training Program from 12th Nov 2016 to 22th Dec 2017. The training is divided into 3 modules of 100...   More info


© 2017 Siguez