เถื่อนทัวร์หมายเลข1

23 Mar 08:00 - 25 Mar 16:00 23 Mar 08:00 - 25 Mar 16:00 - Chiang Dao Chiang Dao
Makhampom Art Space Makhampom Art Space
บ วยท บ านหนองเต ากำล งได ท แล ว ชวนก นไปเก บบ วย ........................... ไปเร ยนร ว ธ เพ มม ลค าให บ วย พ ชเม องหนาวท ย นต นออกดอกออกผลอย ท บ านหนองเต ามานานป เก บบ วยสดจากต...   More info

คืนรัง หงา คาราวาน

28 Mar 00:00 - 03:00 28 Mar 00:00 - 03:00 - Chiang Dao Chiang Dao
สุดใจร้าย สุดใจร้าย
ส รช ย จ นท มาธร ส รช ย จ นท มาธร หร อท ร จ กก นด ในช อของ หงา คาราวาน เป นน กร องนำและหน งในผ ก อต งวงคาราวาน ส รช ยเป นน กแต งเพลงช นแนวหน าคนหน งของวงการเพลงไทย ผ คนในวงการ   More info

คัมภีร์ COME BACK

26 May 21:00 - 22:00 26 May 21:00 - 22:00 - Chiang Dao Chiang Dao
สุดใจร้าย สุดใจร้าย
เส อ11ต ว ก บส บสองดอกไม...   More info

W L T / โฮมสเตย์เชียงดาว / วันที่ 2-3 มิ.ย.

01 Jun 20:00 - 03 Jun 23:00 01 Jun 20:00 - 03 Jun 23:00 - Chiang Dao Chiang Dao
อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

น้ำค้างเดือนหก

16 Jun 23:00 16 Jun 23:00 - Chiang Dao Chiang Dao
สุดใจร้าย สุดใจร้าย
  More info

W L T / บ้านต้นไม้ แม่แมะ /วันที่7-8 ก.ค.

06 Jul 20:00 - 08 Jul 23:00 06 Jul 20:00 - 08 Jul 23:00 - Chiang Dao Chiang Dao
บ้านต้นไม้แม่แมะ Tree House Hideaway บ้านต้นไม้แม่แมะ Tree House Hideaway
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

คลุกฝุ่น ดอยหลวงเชียงดาว ทริปเปิดดอย 2-4 พย (ทริปรอการจอง)

01 Nov 20:00 - 04 Nov 02:00 01 Nov 20:00 - 04 Nov 02:00 - Chiang Dao Chiang Dao
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ดอยหลวงเช ยงดาว ทร ปเป ดดอยคร บ ว นท 1 พย 61 19:00 เร มลงทะเบ ยน บร เวณ Food Court Big C สะพานควาย 20:00 ออกเด นทาง ว นท 2 พย 61 07:00 ถ งเช ยงดาว ทานม อเช า (ม อน ด แลต วเองคร...   More info


© 2018 Siguez