โรงเรียนวิทยากร - หลักสูตรสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

19 Dec 00:00 - 23 Dec 12:00 19 Dec 00:00 - 23 Dec 12:00 - Chiang Dao Chiang Dao
Makhampom Art Space Makhampom Art Space
ฝ กท กษะสำค ญย งในโลกย คใหม ด วยกระบวนการแสนหล ดโลก ทำให การส อสารเป นมากกว าการบอกเล า นำพาเร องราวไปให ถ งความร ส ก ร วมเร ยนร ว ธ ค ดเบ องหล งการสร างช นงาน และทดลองลงม อฝ กท...   More info

ดอยหลวงเชียงดาว3วัน2คืน/แชร์ทริปเที่ยว/22-24ธค/จองได้แล้ว

21 Dec 20:00 - 24 Dec 23:00 21 Dec 20:00 - 24 Dec 23:00 - Chiang Dao Chiang Dao
ดอยหลวง เชียงดาว ดอยหลวง เชียงดาว
เป ดร บสมาช กซ งเราจองได แล ว ประกาศร บดอยหลวงเช ยงดาว3ว น2ค นราคาทร ป3390บาทเด นทางเย นว นพฤห สท 21ธ นวาคม2560 รายละเอ ยด ว นแรก21ธ นวาคม2560 20.00 น. โลต สตรงข ามเมกะบางนาจ...   More info

ดอยหลวงเชียงดาว+ดอยผ้าห่มปก ทริป 3วัน2คืน

22 Dec 20:30 - 25 Dec 00:00 22 Dec 20:30 - 25 Dec 00:00 - Chiang Dao Chiang Dao
ดอยหลวง เชียงดาว ดอยหลวง เชียงดาว
ทร บ Camping 3,550/คน_ร บจำนวนจำก ด -ดอยผ าห มปก ดอยหลวงเช ยงดาว 3ว น2ค น (ลางาน ว นจ นทร 1 ว น) เป ดทร ปเอาใจคนบ า คนอ ด พ ช ตแตะขอบฟ าเม องไทย สองยอดดอย อ บด บ1(ยอดดอยผ าห มปก...   More info

ดอยหลวงเชียงดาว เด่นหญ้าขัด 23-25 ธค.60

23 Dec 02:00 - 25 Dec 05:00 23 Dec 02:00 - 25 Dec 05:00 - Chiang Dao Chiang Dao
ดอยหลวงเชียงดาว-อ่างสลุง ดอยหลวงเชียงดาว-อ่างสลุง
ดอยหลวงเช ยงดาว เด นหญ าข ด 23-25 ธค.60 ว นแรก (22 ธค.)เวลา 20.00 น. เจอก นท ป ม ปตท. สนามเป า ลงสถาน สถามเป าทางออกท 2 พร อมออกเด นทาง ว นท สอง เวลา 07.00 น.ถ งอำเถอเช ยงดาวแต...   More info

เลเวลอัพ "ดอยหลวงเชียงดาว ดอยผ้าห่มปก"

23 Dec 07:00 - 25 Dec 23:00 23 Dec 07:00 - 25 Dec 23:00 - Chiang Dao Chiang Dao
ดอยหลวง เชียงดาว ดอยหลวง เชียงดาว
3 ว น 2 ค น พ ช ต 2 เส นทางเด นป าท ส งส ดในเม องไทย ลางานว นจ นทร 1 ว นคร บ การเด นทาง -ว นศ กร ท 22 พร อมก น 1 2 ท ม บ กซ สะพานควายคนครบรถออก ใครอย ไกลม แววมาเรทบอกก นได คร บ...   More info

New Year Mountain Camp

29 Dec 20:00 - 02 Jan 06:00 29 Dec 20:00 - 02 Jan 06:00 - Chiang Dao Chiang Dao
Chiang Dao, Chiang Mai, Thailand Chiang Dao, Chiang Mai, Thailand
TMT New Year Mountain Camp. 3 full days of trail running on wild and tough trails. 2 nights in the mountain villages. A final run in the highest mountain range of Thailand. It's a...   More info

ดอยหลวงเชียงดาว ทริปข้ามปี 30-31ธค -1มค 61

29 Dec 20:00 - 01 Jan 01:00 29 Dec 20:00 - 01 Jan 01:00 - Chiang Dao Chiang Dao
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ดอยหลวงเช ยงดาว ทร ปข ามป รอบน ชมก หลาบพ นป สำผ สอากาศหนาวเย น ว นท 29 ธค60 19:00 เร มลงทะเบ ยน บร เวณ Food Court Big C สะพานควาย 20:00 ออกเด นทาง ว นท 30 ธค 60 07:00 ถ งเช...   More info

ดอยหลวงเชียงดาว 5-6-7 มค 61

04 Jan 20:00 - 07 Jan 01:00 04 Jan 20:00 - 07 Jan 01:00 - Chiang Dao Chiang Dao
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ดอยหลวงเช ยงดาว รอบน ชมก หลาบพ นป สำผ สอากาศหนาวเย น ว นท 4 มค 61 19:00 เร มลงทะเบ ยน บร เวณ Food Court Big C สะพานควาย 20:00 ออกเด นทาง ว นท 5 มค 61 07:00 ถ งเช ยงดาว ทานม อ   More info

ฅนบ้าบุก "ดอยหลวงเชียงดาว" 2D1N

05 Jan 08:00 - 07 Jan 23:59 05 Jan 08:00 - 07 Jan 23:59 - Chiang Dao Chiang Dao
ดอยหลวง เชียงดาว ดอยหลวง เชียงดาว
- Doi Luang Chiang Dao Chiang Mai - สำหร บ 3 ว น 2 ค น ค าทร ป 3890 บาท เจอก นขนส ง บาท - รายละเอ ยด : ว นแรก เด นทางโดยรถต VIP ท บ กซ สะพานควาย เวลา 20.30 น. ว นท สอง ช วงเช าก...   More info

ดอยค้ำฟ้า ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง น้ำตกห้วยน้ำกัด พระธาตุสามเงา

19 Jan 21:00 - 22 Jan 05:00 19 Jan 21:00 - 22 Jan 05:00 - Chiang Dao Chiang Dao
ดอยค้ำฟ้า ที่ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว ดอยค้ำฟ้า ที่ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
ขออน ญาตแอดม นค ะ ชวนเพ อนเท ยวแบบก งหารเฉล ย ร บสมาช ก 9 คน ทร ป 2 ว น 3 ค น ทร ป ดอยค ำฟ า ชมดอกนางพญาเส อโคร ง น ำตกห วยน ำก ด พระธาต สามเงา เด นทางโดยรถต 9 ท น ง ว นศ กร...   More info

ดอยหลวงเชียงดาว รอบซากุระบาน 26-28มค61

25 Jan 20:00 - 28 Jan 23:00 25 Jan 20:00 - 28 Jan 23:00 - Chiang Dao Chiang Dao
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ดอยหลวงเช ยงดาว รอบน ชมก หลาบพ นป ดอกซาก ระ สำผ สอากาศหนาวเย น ว นท 25 มค 61 19:00 เร มลงทะเบ ยน บร เวณ Food Court Big C สะพานควาย 20:00 ออกเด นทาง ว นท 26 มค 61 07:00 ถ งเช...   More info


© 2017 Siguez