ทัวร์ปากีสถาน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 19 - 30 Oct 18

ทัวร์ปากีสถาน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 19 - 30 Oct 1819 Oct 19:00 - 30 Oct 06:25 - Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"

Route

สอบถามรายการเดินทางได้ที่
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม
021753295-6
Line : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
email : : ammarch09@gmail.com
WhatsApp : +66818180806


Past Events

ทัวร์ปากีสถาน autumn : 17-28 Oct / 19-30 Oct 2018

17 Oct 19:00 - 28 Oct 06:25 17 Oct 19:00 - 28 Oct 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
ว นท หน ง กร งเทพ อ สลามาบ ด 16.00 น. พบก นท สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 4-5 เคาท เตอร D สายการบ นไทย นำท านเช คอ น โหลดกระเป าส มภาระ 18.45 น. เด นทางส อ สลามาบ ดด วยเท ยวบ น TG...   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn 20 Oct - 1 Nov 18 : Skardu - Hunza

20 Oct 19:00 - 01 Nov 06:25 20 Oct 19:00 - 01 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
ว นท หน ง 20 ต.ค. 61 : กร งเทพ อ สลามาบ ด 16.00 น. พบก นท สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 4-5 เคาท เตอร D สายการบ นไทย นำท านเช คอ น โหลดกระเป าส มภาระ 19.00 น. เด นทางส อ สลามาบ ดด...   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn ช่วงพีค 27 Oct - 6 Nov 2018

27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
27 ต.ค. 6 พ.ย. 61 : ช วงน เป นช วงท Hunza Valley ม ส ส นสวยงามท ส ดแล วคะ สอบถามรายการเด นทางได ท บร ษ ท ทร ปด ด ดอทคอม 021753295-6 Line : ammarch09 Skype : ammarch09@hotmail...   More info


© 2018 Siguez