ภูสอยดาว ยอด 2100 เมตร 27-29 ตค.60

27 Oct 23:00 - 29 Oct 02:00 27 Oct 23:00 - 29 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ภ สอยดาว ยอด 2100 เมตร 27-29 ตค.60 ว นแรก (26 ตค.) เวลา 20.00 น. เจอก นท ป ม ปตท. สนามเป า ลงสถาน สนามเป าทางออกท 2 พร อมออกเด นทาง ว นท สอง เวลา 06.00 น. ถ งท ทำการอ ทยานฯภ...   More info

ทุ่งดอกบัวตอง ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ปาย 18-20 พย.60

18 Nov 01:00 - 20 Nov 04:00 18 Nov 01:00 - 20 Nov 04:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ท งดอกบ วตอง ปางอ ง แม ฮ องสอน ปาย 18-20 พย.60 ว นแรก (17 พย.) เวลา 20.00 น. เจอก นท ป ม ปตท. สนามเป า ลงสถาน สนามเป าทางออกท 2 พร อมออกเด นทาง ว นท สอง เวลา 06.00 น.ต นมาเช...   More info

คาราวาน ลาวใต้ ปากเซ 2-4 ธค.60(รถส่วนตัว)

02 Dec 16:00 - 04 Dec 19:00 02 Dec 16:00 - 04 Dec 19:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
คาราวาน ลาวใต ปากเซ 2-4 ธค.60(รถส วนต ว) ว นแรก น ำตกคอนพะเพ ง-หล ผ ปากเซ เจอท มงานท ด านช องเม กเวลา 08.00 น. ร บเบอร ต ดรถเพ อเข าขบวนเด นทาง ทางท มงานเด นเร องเอกสาร -ออกเด   More info

Shiragawago light up Japan 19-23 มค 2561

19 Jan 02:00 - 23 Jan 05:00 19 Jan 02:00 - 23 Jan 05:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
Shiragawago light up Japan 19-23 มค 2561 ทร ปน เราจะเน นไปท งาน Shiragawago light up Japan ป น จ ดให เข าชมแค 4 รอบเท าน น ด งน นราคาจ งค อนข างแพงพอสมควร และท องเท ยวช อปป งในย...   More info

ปันใจให้น้องเพื่อท้องอิ่ม 5 บุญเลอน้อย 2-4 กพ.61

02 Feb 15:00 - 04 Feb 18:00 02 Feb 15:00 - 04 Feb 18:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ป นใจให น องเพ อท องอ ม 5 บ ญเลอน อย 2-4 กพ.61 ลงช อเพ อร วมเด นทางโดยกดร วมก จกรรมแล วโอนเง นค าใช จ ายตามเลขบ ญช ท ได แจ งไว ค าใช จ าย 3000 บาท/ท าน ค าเด นทางท งหมด ค...   More info

Fuji Summit ภูเขาไฟฟูจิ 27-30 กค 61

27 Jul 13:00 - 30 Jul 16:00 27 Jul 13:00 - 30 Jul 16:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
Fuji Summit ภ เขาไฟฟ จ 27-30 กค 61 ว นแรก (26 กค) น ดเจอก นท สนามบ นดอนเม อง 21.00น. ไม ควรมาสายนะคร บ เช คอ นน โหลดส มภาระข นเคร อง เวลา 23.45 น. เคร องข นบ นออกจากสนามบ นดอนเม...   More info


© 2017 Siguez