ปากีสถาน Pakistan Karakoram Highway 6-16 เมย.61(ดอกไม้บาน11 วัน)

06 Apr 15:00 - 16 Apr 18:00 06 Apr 15:00 - 16 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ปาก สถาน Pakistan Karakoram Highway (ช วงดอกไม บานโซนภาคเหน อ) 6-16 เมย.61 (11 ว น ) 01 : BKK ISB (O/N Rawalpindi) 02: ISB GIL by air Gahkuch Gupis Phander Valley Khalti Lake (O...   More info

Fuji Summit ภูเขาไฟฟูจิ 27-31กค 61

27 Jul 13:00 - 31 Jul 16:00 27 Jul 13:00 - 31 Jul 16:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
Fuji Summit ภ เขาไฟฟ จ 27-31 กค 61 ว นแรก (27 กค) น ดเจอก นท สนามบ นดอนเม อง 02.30น. ไม ควรมาสายนะคร บ เช คอ นน โหลดส มภาระข นเคร อง เวลา 05.05 น. เคร องข นบ นออกจากสนามบ นดอน   More info


© 2018 Siguez