ผาแดงหลวง น้ำตกก้อหลวง โรงเรียนแพกลางน้ำ(คิดถึงวิทยา)23-24 ธค.60

23 Dec 16:00 - 24 Dec 19:00 23 Dec 16:00 - 24 Dec 19:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ผาแดงหลวง น ำตกก อหลวง โรงเร ยนแพกลางน ำ(ค ดถ งว ทยา) 23-24 ธค.60 ว นแรก (22 ธค.60) เจอก นท ป ม ปตท.สนามเป า ลงสถาน สนามเป า ทางออกท 2 เวลา 20.00 น. พร อมออกเด นทาง ว นท สอง เช...   More info

Shiragawago light up Japan 19-23 มค 2561

19 Jan 02:00 - 23 Jan 05:00 19 Jan 02:00 - 23 Jan 05:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
Shiragawago light up Japan 19-23 มค 2561 ทร ปน เราจะเน นไปท งาน Shiragawago light up Japan ป น จ ดให เข าชมแค 4 รอบเท าน น ด งน นราคาจ งค อนข างแพงพอสมควร และท องเท ยวช อปป งในย...   More info

ปันใจให้น้องเพื่อท้องอิ่ม 5 บุญเลอน้อย 2-4 กพ.61

02 Feb 15:00 - 04 Feb 18:00 02 Feb 15:00 - 04 Feb 18:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ป นใจให น องเพ อท องอ ม 5 บ ญเลอน อย 2-4 กพ.61 ลงช อเพ อร วมเด นทางโดยกดร วมก จกรรมแล วโอนเง นค าใช จ ายตามเลขบ ญช ท ได แจ งไว ค าใช จ าย 3000 บาท/ท าน ค าเด นทางท งหมด ค...   More info

ปากีสถาน Pakistan Karakoram Highway 6-16 เมย.61(ดอกไม้บาน11 วัน)

06 Apr 15:00 - 16 Apr 18:00 06 Apr 15:00 - 16 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ปาก สถาน Pakistan Karakoram Highway (ช วงดอกไม บานโซนภาคเหน อ) 6-16 เมย.61 (11 ว น ) 01 : BKK ISB (O/N Rawalpindi) 02: ISB GIL by air Gahkuch Gupis Phander Valley Khalti Lake (O...   More info

Fuji Summit ภูเขาไฟฟูจิ 27-30 กค 61

27 Jul 13:00 - 30 Jul 16:00 27 Jul 13:00 - 30 Jul 16:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
Fuji Summit ภ เขาไฟฟ จ 27-30 กค 61 ว นแรก (26 กค) น ดเจอก นท สนามบ นดอนเม อง 21.00น. ไม ควรมาสายนะคร บ เช คอ นน โหลดส มภาระข นเคร อง เวลา 23.45 น. เคร องข นบ นออกจากสนามบ นดอนเม...   More info


© 2017 Siguez