ทริป Maldives standard route 13-20 ตค 61 ลางาน 4 วัน

ทริป Maldives standard route 13-20 ตค 61 ลางาน 4 วัน13 Oct 14:00 - 20 Oct 17:00 - Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving

Route

ทริป Maldives standard route 13-20 ตค 61 ลางาน 4 วัน Mv marselia
ห้อง seaview พิเศษ 63500 ปกติ 75500 บาท บาท มี 2 ห้อง
ห้อง standard room พิเศษ 55500 บาท
ปกติ 67500 บาท มี 8 ห้อง

ราคานี้ จองและ มัดจำ ก่อน งาน Tdex พค 2018
ม้ดก่อน tdex 8000 บาท

งวดที่ 2 เดือน กค 10000 บาทส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 45 วัน

ดำน้ำ 6 วัน
13 ตค 61 เดินทางไป male
14 ตค - 19 ตค ดำน้ำ วันละ 3 ไดฟ์ มี 1 ไนท์ไดฟ์
20 ตค 61 เดินทางกลับ กทม.

ราคานี้ รวม (including)
-ค่าที่พักบนเรือ 7 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )
-ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ ชา กาแฟ น้ำดื่ม
-ค่าดำน้ำ ทั้งหมด 18-19 dives ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นเครื่องบิน
-เรือ canoe บนเรือ
-ถังดำน้ำ weights / weight belt
-ค่ารับส่งสนามบิน / เรือ / สนามบิน
-bbq บนหาดหรือเกาะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

อัตรานี้ไม่รวม
- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน .
- ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ หากต้องการเช่า ค่าเช่าวันละ 500 บ.คิดเฉพาะวันดำน้ำ รบกวนติดต่อทางร้านก่อนเดินทาง
- เครื่องดื่มสั่งจากบาร์ หรือ alcohol
- Extra dives

เงื่อนไขการจอง และชำระเงิน (Reservation)

1. มัดจำ 18000 บาท ต่อท่าน เมื่อทำรายการจอง
deposit 18000 baht for reservation.

2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 60 วัน
Full payment before departure date 60 days.

การยกเลิก
Cancellation

หากท่านยกเลิก ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ
No first installment redemption, if cancel.

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม (For more information)
- scubanine@hotmail.com หรือ www.facebook.com/scubanine
- 083-999-8533 line id : scubanine

หมายเหตุ (Note):
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็นหลัก
Program can be change without prior notice for appropriateness and safety.


Raja ampat - Misool with Panunee yacht 29 dec 2018 - 6 jan 2019

29 Dec 20:00 - 06 Jan 23:00 29 Dec 20:00 - 06 Jan 23:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
Raja ampat Misool with Panunee yacht 29 dec 2018 6 jan 2019 ทร ปป ใหม 2018 ข น 2019 เก บต งค ก นยาวๆเลย ทร ปน ร บ 9 ท านเท าน นคะ 9 DAYS 8 NIGHTS 7 DIVING DAYS 25 DIVES Day 1...   More info

Great Deepsouth maldives ระหว่าง 2-9 มีค 62

02 Mar 22:00 - 09 Mar 01:00 02 Mar 22:00 - 09 Mar 01:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
Great Deepsouth maldives ระหว าง 2-9 ม ค 62 With marselia star. Promotion จองก อน tdex 2018 Standard 69,900 บาท จาก 77900 บ. Seaview 75,900 บาท จาก 83900 บ. รายละเอ ยดทร...   More info


© 2018 Siguez