Sathorn Square Vertical Fun Run 2018

Sathorn Square Vertical Fun Run 201825 Nov 05:00 - Bangkok
Sathorn Square

Route

การกลับมาของ “งานวิ่งที่ยิ่งวิ่งยิ่งสนุก”
Sathorn Square Vertical Fun Run 2018

25 พฤศจิกายน 2561 @ อาคารสาทรสแควร์

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/sathornsquaretower/

ที่มา Sathorn Square
www.facebook.com/sathornsquaretower/รวบรวมข้อมูลโดย เพจ ชีวิตใหม่ : Activities Sports Event
web.facebook.com/ChiVitMaiActivitiesSportsEvent/


Past Events

Sathorn Square Vertical Fun Run 2018

25 Nov 06:00 - 09:00 25 Nov 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Sathorn Square Sathorn Square
Sathorn Square Vertical Fun Run 2018 Sathorn Square ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท TBA km สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com...   More info


© 2019 Siguez