งานแต่งงานคุณสุทธิพงษ์

21 Jan 11:30 - 14:30 21 Jan 11:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
เรือนไทยวิจิตรา-Ruenthai Vijittra เรือนไทยวิจิตรา-Ruenthai Vijittra
วงดนตร อค สต ค ขนาด 4 คน น กร องหญ ง ก ต าร ร องชาย ค ย บอร ด กลองไฟฟ า JuneHipzz Goft Ae พร อมช ดเคร องเส ยงรองร บแขก 250 ค   More info

งานแต่งงานคุณนฤนาท

25 Mar 11:30 - 14:30 25 Mar 11:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
เรือนไทยวิจิตรา-Ruenthai Vijittra เรือนไทยวิจิตรา-Ruenthai Vijittra
วงดนตร อค สต ค ขนาด 3 คน ก ต าร ร องหญ ง ค ย บอร ดสล บแซกโซโฟน กลองไฟฟ า Meaw Matoy พร อมช ดเคร องเส ยงรองร บเเขกไม เก น 300 ค   More info


© 2017 Siguez