ฟรีฝึกเพาะเห็ดฟางในตะกร้าไว้ทานเองและพบกับเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางแบบใหม่

18 Dec 09:30 - 15:30 18 Dec 09:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
ราชาแห งเห ดบ านเราก คงไม พ นเห ดฟาง ฝ กทำเห ดฟางตะกร าก น มาฝ กเพาะเห ดอ นทร ย เห ดเพ อส ขภาพไว ทานเองคร บ ก บงาน คร งทศวรรษเฟรชว ลล ฟาร ม สอนฟร นะคร บในงานคร งทศวรรษก บเฟรชว ลล...   More info


© 2017 Siguez