คอร์ส "ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ" โดยครูโฉ

24 Feb 09:30 - 15:00 24 Feb 09:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
organic way organic way
พบก บความอ ศจรรย ของส จากธรรมชาต ได ในคอร สอบรมทำผ าม ดย อมส จากธรรมชาต โดยคร โฉ เร ยนร การใช ใบมะม วง ใบห กวาง แก นฝาง หร อใบไม อ นๆ อ กมากมายท เรามองเห นอย ท กเม อเช อว นน   More info

คอร์ส "โซลาร์เซลล์ สไตล์คนเมือง" โดยคุณกอล์ฟ

10 Mar 09:00 - 17:00 10 Mar 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
organic way organic way
ผมไม ได เร ยนจบช างไฟฟ าหร ออ เล กทรอน กส ไม ได ม ความร เร องไฟฟ าหร ออะไรท เก ยวข องเลย เคยค ดว าม นยาก ลงท นส ง และไม จำเป นเพราะเราอย ในเม องก ม ไฟฟ าใช สะดวกสบายอย แล ว จ ดเร...   More info

คอร์ส "เลี้ยงไก่ สไตล์คนเมือง" โดยคุณอำนาจ แทนคุณฟาร์มออร์แกนิค

21 Apr 09:00 - 16:00 21 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
organic way organic way
ส บเน องจากไข ไก ในป จจ บ นน นหาท ปลอดสารเคม ในกระบวนการเล ยงก แสนยาก หร อหากหาได ก ม ราคาส ง จ งได เก ดกล มคนเม องท สนใจการเล ยงไก เพ อเก บไข ไว ก นเองได ท กว น เพ ยงแค เล ยง 4-5...   More info


© 2018 Siguez