อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่11

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่1124 Nov 08:30 - 15:00 - Bangkok
Nonthavej Hospital

Route

เชิญร่วมกิจกรรมอบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์ (ครรภ์คุณภาพ) ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
- การดูแลครรภ์คุณภาพและคลอดอย่างปลอดภัย
- การอาบน้ำลูกน้อย (ภาคปฏิบัติ)
- การดูแลทารกแรกเกิด และการให้นมบุตร- Sharing ประสบการณ์การคลอด
- ร่วมสนุกกับกิจกรรมแต่ละบูธ
- โยคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์
- พาทัวร์แต่ละหน่วยงาน (ห้องคลอด, ห้องพักหลังคอลด, แผนกทารกแรกเกิด)

หมายเหตุ : โยคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์เหมาะสำหรับมารดาอายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ (5 เดือน)ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 39 สัปดาห์ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 คู่ต่อ Class หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (จะโทรแจ้งท่านรับทราบก่อนล่วงหน้า)

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร.0-2596-7888 ต่อ 2401


Past Events

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่10

28 Oct 08:30 - 15:00 28 Oct 08:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Nonthavej Hospital Nonthavej Hospital
เช ญร วมก จกรรมอบรมค ณภาพแม ต งครรภ (ครรภ ค ณภาพ) ประจำป 2561 ในว นอาท ตย ท 28 ต.ค. 2561 ต งแต เวลา 08.30-15.00 น. พบก บก จกรรมมากมาย อาท -การด แลครรภ ค ณภาพและคลอดอย างปลอดภ ย...   More info

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่12

16 Dec 08:30 - 15:00 16 Dec 08:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Nonthavej Hospital Nonthavej Hospital
เช ญร วมก จกรรมอบรมค ณภาพแม ต งครรภ (ครรภ ค ณภาพ) ประจำป 2561 ในว นอาท ตย ท 16 ธ.ค. 2561 ต งแต เวลา 08.30-15.00 น. พบก บก จกรรมมากมาย อาท -การด แลครรภ ค ณภาพและคลอดอย างปลอดภ ย...   More info


© 2019 Siguez