เปิดบ้านต้อนรับ Dek'61 พร้อมเตรียมบุกบ้านนวัตกร ได้ที่ MUT

20 Nov 09:00 - 16:00 20 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Mahanakorn University of Technology Mahanakorn University of Technology
20 พ.ย. 60 น อยากชวน DEK’61 มาบ กบ านนว ตกรด วยก น ก บงาน MUT FESTIVAL EP.1 บ กบ านนว ตกร ภายในงานจะได พบก บก จกรรม Workshop ส ดม นส ในฐานต างๆ ท เราได ค ดสรรมาเผ อเด กร นใหม เช   More info


© 2017 Siguez