เปิดบ้านต้อนรับDek'61 EP.2 นวัตกรเปิดห้องโชว์ของดี

08 Feb 09:00 - 09 Feb 14:30 08 Feb 09:00 - 09 Feb 14:30 - Bangkok Bangkok
Mahanakorn University of Technology Mahanakorn University of Technology
กล บมาอ กคร งก บ การเป ดบ าน EP. 2 ของ MUT กล บมาคราวน เราพร อมท จะพาท กคนไปบ กตะล ยท กสาขาว ชา ว ศวกรรมศาสตร ว ทยาการและเทคโนโลย สารสนเทศ บร หารธ รก จ และส ตวแพทยศาสตร ลงทะเบ...   More info


© 2018 Siguez