สันหนอกวัว

สันหนอกวัว17 Nov 14:00 - 18 Nov 17:00 - Bangkok
Luckyhappytravel

Route

17-18 พ.ย. 61

ปล. รอคอนเฟิร์มวันที่จากทางอช.เขาแหลม ปลายปีนี้นะคะ

วันเดินทาง (16) กทม. – อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
20.00 น. พบกันที่บิ๊กซีสะพานควาย เมื่อพร้อมแล้วออกเดินทาง
02.00 น. ถึง อช. เขาแหลม นอนพักเอาแรง

วันแรก จุดชมวิวป้อมปี่ – จุดตั้งแคมป์ – สันหนอกวัว06.00 น. ตื่นแต่เช้า ทำธุระส่วนตัว แล้วเดินชมบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมวิวป้อมปี่ และมาเก็บสัมภาระเตรียมตัวขึ้นเขา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ขึ้นรถกะบะของอุทยานฯ ไปยังจุดเริ่มเดิน
09.00 น. เริ่มเดินขึ้นเขา จะเริ่มจากทางราบ และชันเล็กน้อย ถือว่าไม่หนักมาก เดินเกาะกลุ่มกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพักทานอาหารกลางวัน
บ่าย เริ่มเดินต่อหลังจากซ้อมขากันมาแล้วเมื่อช่วงเช้า ทีนี้จะเป็นการเดินขึ้นแบบชันๆ มีไต่ลงบ้างบางช่วง จนกระทั่งไม่เกินบ่าย 3 ก็จะถึงที่ตั้งแคมป์ ช่วยกันตั้งแคมป์คนละไม้คนละมือ
16.00 น. เตรียมตัวพากันไปเดินเที่ยวสันหนอกวัว ซึ่งห่างจากแคมป์ประมาณ 200 เมตร ไปเก็บภาพ ไปรอชมพระอาทิตย์ตก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ปิ้งย่างซีฟู๊ด พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น – อช.เขาแหลม – กทม.
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมไปชมทะเลหมอกและแสงแรกของวัน
7.30 น. รับประทานอาหารเช้า และเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
08.30 น. เตรียมพร้อมเดินลงเขาโดยมีจุดมุ่งหมายที่น้ำแข็งน้ำอัดลมเย็นๆ
11.00 น. ต้อนรับทุกท่านด้วยน้ำอัดลมให้สดชื่นสดใส และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมมวิวป้อมปี่อีกครั้ง
12.00 น. อาบน้ำ เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
13.00 น. เดินทางเข้าเมืองเพื่อกลับกรุงเทพฯ
เย็น แวะทานอาหารเย็นระว่างทาง (ตามอัธยาศัย)
ถึง กทม.ไม่เกินเที่ยงคืน

อัตรานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ / ค่าอาหาร 5 มื้อ + ซีฟู๊ดสดๆ / ค่าแค้มที่พัก 1 คืน/ ค่าใช้สถานที่อุทยานฯ / ค่าสัมภาระส่วนกลาง / ค่าลูกหาบแบกสัมภาระส่วนกลาง / ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ / ค่าเจ้าหน้าที่อุทยานฯ / ค่าสต๊าฟนำเที่ยวคอยดูแลตลอดการเดินทาง / ค่าประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคาดังกล่าวไม่รวม
ค่าลูกหาบส่วนตัว วันละ 700 บาท รวม 2 วัน 1400 บาท แบกสัมภาระไม่เกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ/ ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง /ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) / ค่าหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. วางเงินมัดจำ 2,000 หลังทำการจอง พร้อมส่งรายละเอียดผู้จองมาทางอีเมลล์ luckyhappytravel8@gmail.com ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
2. กรณียกเลิกทริป ไม่คืนมัดจำ และหากยกเลิกในวันเดินทางเก็บค่าทริปเต็มจำนวน **ขอแนะนำถ้าท่านจำเป็นต้องยกเลิก ให้หาคนมาแทน**

ชื่อบัญชี นางสาวสรีรัตน์ ยิ้มหนองเต่า
เลขที่บัญชี 037-8-46363-7
ธนาคาร กสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เซียร์รังสิต

พร้อมเพย์ 0955730088

ปล. จะคอนเฟิร์มวันเดินทางกับทาง อช.เขาแหลมในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน


ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน

01 May 07:00 - 04 May 14:00 01 May 07:00 - 04 May 14:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นแรก กร งเทพ เว ยดนาม ดาน ง เว 07.00 น. คณะพร อมก นท ท าอากาศดอนเม อง ช น 3 ประต 1-2 เคาน เตอร สายการบ นแอร เอเซ ย (FD) โดยม เจ าหน าท คอยอำนวยความสะดวกแก ท าน 10.10 น. ออกเด   More info

ทัวร์บาหลี

30 May 06:00 - 02 Jun 06:00 30 May 06:00 - 02 Jun 06:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ร บแค 10 ท านค ะ ว นแรก กร งเทพ บาหล ว ดอ ล น ดาน เบราต น ว หารทานาห ลอต ท งนาข นบ นไดจาต ล ว ห เท อกเขาเบด ก ล 04.00 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคารขาออกระหว างประเทศ เคาน เตอร...   More info

รินจานี อินโดนีเซีย

26 Jul 17:00 - 31 Jul 20:00 26 Jul 17:00 - 31 Jul 20:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
พ ช ตยอดเขา ร นจาน อ นโดน เซ ย 3,726 เมตรจากระด บน ำทะเล ว นแรก 26 ก.ค. 62 17.30 น. พบก น ณ เคาเตอร เช คอ นสายการบ น แอร เอเช ย 20.20 น. ออกเด นทางส กร งก วลาล มเปอร 23.30   More info


© 2019 Siguez